سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی

بعد حمد سبحانه باعث بر تحریر(نوشتن) این اسطار(سخنان پریشان) شریعت آثار آنکه با تحقق کافه شرائط صحت و قواعد شریعت مصالحه شرعیه اسلامیه نمود در حالت ما نفع عندالاقاریر شرعیه عالیحضرت سعادت آیت آقا میرزا عبدالله خلف مرحمت و غفران مآب آقا میرزا فضل اله معاون التجار نراقی به جناب محامد(خصلت نیکو) نقاب عمده التجار والاعیان آقا محمدعلی(ملا علی محمد فروغی) خلف مرحمت شان آخوند ملا ابوالقاسم تاجر نراقی(فرزند ملا عبدالکریم) همگی و تمامی مِجری المیاه(محل عبور آب) دو نفر و نیم آب قنات بَهریار شهره فی مزارع دلیجان که واقع است در روزقه( rovzəghə: واحد قسمت بندی آب کشاورزی) بن اوّل از جمله بیست و هشت شبانه روزی که پنجاه و شش تاق است با کافه ملحقات و منضمات شرعیه و عرفیه از ممر و مدخل مشاع و کامل یتعلق بها و  ........الیها سمی ام سم و ذکرام یذکر بمال المصالحه مبلغ شصت و پنج تومان نصف سیصد و بیست و پنج ریال قران نقد رواج ایران ده عدد یکتومان رواج و صیغه جاری شد و شرائط صحت بینهما از قبض و اقباض اخذ و استرداد مال المصالحه مرعی گردید و مصالح مرقوم از عین مصالحه تخلیه ید نمود و به تصرف مصالح له داد و او نیز تصرف مالکانه مستحقانه در مصالحه مزبور نمود کتصرف الملاک فی املاکهم وذوی الحقوق فی حقوقهم و مال المصالحه تاما کاملا نقد از ید مصالح له مزبور واصل و عاید مصالح عنه مسطور گردید و به وصول آن اقرار و اعتراف آورد و به ...... ما رقم آب مزبور حق طلق و ملک صرف مصالح له مذکور است و عقد مصالحه شرعیه مشتمل بر جمیع شرائط صحت و ارکان خالی از کل نواقص و بطلان محتوی بر قبض و اقباض اسقاط اخیار الغبن ولو بلغ ما علی المراتب نواقص امداد و سایر دعاوی و خیارات محتمله و متصوره جمیعا بر وجه صحت و لزوم بینهما جاری و واقع گردید و در ضمن عقد خارج لازم بر مصالح مرقوم التزام شرعی شد که از حین تحریر الی پنجاه سال تمام در این مصالحه فسادی ظاهر شود که مشخصات ........بر آید که از ید مشتری انتزاع شود کلهم بعضا عینا او منفعتا از عهده ثمن و اجرت المثل سنوات متصرفه بر اید و صیغه شرعیه کما هو المعروف  شریعه المطهره بینهم واقع و جاری گردید.

تحریر فی بیست و هفتم شهر شعبان سنه ۱۳۳۹
7 شعبان 1339 (برابر با 27 فروردین 1300)

صحیح است معاون التجار(فضل الله نراقی فرزند محمدجواد)


توضیحات :

بن اول: اولین روز از مدار گردش آب بهریار (مدار گردش آب در بهریار 14 روز است)
هر روز دو طاق: تاق روز و تاق شب پس بیست و هشت شبانه روز میشود 56 تاق

سوال: اگر مدار گردش آب 14 شبانه روز است پس چرا در سند 28 ذکر شده؟

پاسخ: این قنات قناتین بهریار است یعنی دو قنات مجزا با یک مظهر. دو قنات هر کدام 14 شبانه روز که روی هم 28 می شود .

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند قریب یک قرن پیش سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم

۹۶/۰۶/۳۱
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۱)

۱۲ مهر ۹۶ ، ۱۴:۰۲ علیمحمد میرشکاری
از طرح سوال و پاسخ چگونگی مدار گردش حقابه قناتین بهریار مشتمل بر 28 طاق در گردش 14 شبانه روز که اینگونه به شفاف و صراحت تبیین گردیده سپاسگذاری میشود.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook