سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی
آخـریـن مـطـالـب

قباله عقدنامه ماشاءالله ابن آقاجان نراقی و شهربانو کمره ای فرزند جعفرقلی مربوط به 106 سال قبل

بسم اله الرحمن الرحیم
 الحَمدُ للهِ الَّذِی أَحَلَّ النِّکاحَ وَ حَرَّمَ الزِّناء وَ السِّفاحَ و صَلَّی اللهُ
علی محمد و آله

بعد حمد والصلاه باعث بر تحریر و ترقیم این کلمات شرعیت و الدلالات آنستکه چون نظام عالم و بقاء نسل بنی آدم بمناکحت منوط و بمزاوجت مربوط است و ارتکاب ازدواج متضمن وسعت رزق و عناد متکون رفع فقر و غناست و تارکین این سنت سیئه از حوزه اسلام در نزد اولوالباب مخذول و منکوب است فلهذا به مضمون بلاغت مشحون وَأَنْکِحُوا الْأَیَامَىٰ مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ۚ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

و بقول النبی الامی (ص) النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی‏( ازدواج، سنّت من است ؛ هر کس از سنّت من رویگردان شود از من نیست) در بهتر وقتی از اوقات وخوشتر ساعتی از ساعات عقد مناکحت دائمی و ربط مزاوجت همیشگی واقع شد فیمابین الشباب العاقل البالغ الرشید و هو آقا ماشااله خلف صدق عالیشان مشهدی آقاجان نراقی والحره العاقله البالغه الباکره والرشیده هی ...... شهربانو بنت عالیقدر آقا جعفرقلی نراقی بصداق معین مشخص مبلغ یکصد و سی و هفت تومان و پنجهزار دینار قبض رایج خزانه اعلیحضرت احمد شاه قران ده عددیکتومان به این نوع که هدیه کلام اله و نقد مافی الذمه بر ذمه ناکح ومابقی موهومی والد ناکح
هدیه کلام اله یکجلد یکتومان
نقد مافی الذمه پنج تومان
طلا احمر یکمثقال چهار تومان
رخوت ملبوس دودسته پانز ده تومان
مسینه آلات ساخته ۲من ده تومان
رختخواب عمل اصفهان یکدست پنج تومان
فرش اطاق یک تخته سی تومان
گوسفند ۵ راس دوازده و نیم تومان
ماده گاو سلیمه الاعضاء یک راس ده تومان
آب قنات لاستان واقع در طاق ششم غنی عن التحریر دو سرجه پنج تومان
اطاق مسکونی بزرگ مشهور باطاق ابوالقاسم بانضمام نصف از تحتانی مشهور به زیره در تحت همان اطاق که واقع اند در خانه مرحوم حاجی رمضان منجمله وسطای نراق که همان اطاق محدود است به این حدود
حدّی به .....‌ شارع
حدّی به فضای خانه
حدّی بباغچه
حدّی باطاق مالکی رضا موهومی والد ناکح مع ممر و مدخل و مشاعات و چاه آب و مستراح و باغچه و کلما یتعلق بها بقدرالحصه قیمت بیست تومان
همگی و تمامی یک قفیز شایع کامل از جمله شش قفیز باغ مشجر واقعه در دشت لاستان محدود به حدود ذیل السطر با کافه ملحقات و منضمات آن
حدّی به باغ علیا......
حدّی به باغ ورثه میرزا خان
حدّی بباغ محمد ابراهیم شهره
حدّی بباغ دیگری از ابوی ناکح
از اشجار مغروسه من الجوز(گردو) واللوز(بادام) و جدارین و کلما یتعلق بهابقدرالحصه موهومی والد ناکح قیمت بیست تومان
مناکحه صحیحه شرعیه و معاقده صحیحه ملیه اسلامیه مشتمل برصیغه فارسیه و عربیه علی الایجاب والقبول الصادرین عن وکیلهما بعد ثبوت وکالتهما فامالصداق عنا فلهاالتصرف ...................... وقد وقع العقد المبارک المیمون فی نوزدهم شهرذی الحجه الحرام 1333
19 ذی الحجه 1333(برابر 5 آبان 1294)

پشت سند
مخفی نماند که امروز روز ۲۷ ذی الحجه الحرام ۱۳۴۶ است مافی القباله در ظهر که صد و سی و یکتومان ونیم موهومی مرحوم کربلائی آقاجان اب الزوج شهربانو است و مبلغ شش تومان در ظهر که ما فی الذمه خود زوج بوده الیوم تماما و کاملا که یکصد و سی و هفت تومان و پنجهزار دینار باشد به اینجانبه شهربانو رسید و دیگر مرا به این قباله حقی نیست بتاریخ ۲۷ شهر ذی الحجه الحرام ۱۳۴۶
(27 ذی الحجه 1346(برابر 26 خرداد 1307) امضاء : قاسمی

پشت سند
مخدره مسطوره در ظهر اقرار به اخذ مافی الصداق خود نمود که تاما و تماما مبلغ یکصد و سی و هفت تومان و نیم رسیده ودیگر حقی ندارم .
امضاء : شریف بیان الحق اصفهانی (نماینده فرهنگ نراق و مسئول وقف )


قباله عقدنامه علی محمد ابن آقاجان نراقی و شهربانو کمره ای فرزند جعفرقلی مربوط به 92 سال قبل


هوالمولف بین القلوب
لقد صدرالله ... عنی و کاله عنها علی الصداق المرقوم الله الحقر فی هفتم شهر رجب المرجب 1347 (7 رجب 1347 برابر 29 آذر 1307) عبد حسین محمدرضا

وبعد چون نظام عالم و بقاء نسل بنی آدم به مناکحت منوط و به مزاوجت مربوط است و ارتکاب ازدواج متضمن وسعت رزق و غنا و متکفل رفع فقر و غ ناست تارکین این سنت سیئه از حوزه اسلام دور و در نزد اولوالالباب مخذول و منکوب است فلهذا به مضمون بلاغت مشحون : فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُباعَ (قسمتی از آیه 3 سوره نساء)
و بقول النبی الامی (ص) النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی‏( ازدواج، سنّت من است ؛ هر کس از سنّت من رویگردان شود از من نیست) عقد مناکحت و .... واقع شد فیمابین عالیشان آقا مشهدی علی محمد ابن مرحوم آقا مشهدی آقاجان نراقی و والحره العاقله البالغه ....... شهربانو خانم بنت عالیقدر آقا جعفرقلی نراقی بصداق معین مشخص مبلغ یکصدونه تومان ..... مطابق تفصیل ذیل السطر
هدیه کلام الله یکجلد یکتومان
نقد مافی الذمه یکتومان
طلا حمرا غیر مسکوک دو مثقال پنج تومان
رخوت ملبوس یکدسته شش تومان
رختخواب یکدست هشت تومان
ماده گاو یک راس پانزده تومان
گوسفند ۶ راس بیست تومان
همگی و تمامی یکدرب اطاق فوقانی مشهور به اطاق زین العابدین واقعه در خانه حاجی رمضان شهره مالکی ..... ولی ناکح حدّی به باغچه حدّی به ایوان شارع حدّی به سمت فوقانی آقا محمد یوسف آقا کاظم حدّی به خانه حاجی رحمان شهره بانضمام تمامی یکدرب تحتانی اسطبل واقعه در تحت همان فوقانی غنی من التحدید و التوصیف با کافه ملحقات و منضمات و متعلقات آنها از ممر و مدخل و مشاع و باغچه و چاه آب وکلما یتعلق بهما بقدرالحصه شرعیه قیمت هر دو درب بالتمام پانزده تومان
همگی و تمامی دو قفیز(واحد مساحت حدودا 200 متر) شایع کامل مشاعا از یکدرب باغ استاد علی شهره بدشت لاستان محدود به حدود ذیل
حدّی به شارع
حدّی بباغ آقا جعفر شهره
حدّی بباغ آقا یوسف شهره
حدّی بباغجاه آقا میرزا احمد
با کلیه متعلقات آن از اشجار مغروسه من الجوز(درخت گردو) واللوز(درخت بادام) وجدارین و کلما یتعلق بها بقدرالحصه بانضمام مجری المیاه دو سَرجه آب قنات لاستان واقعه در طاق ششم با کلیه متعلقات آن قیمت سی و هشت تومان
مناکحه صحیحه شرعیه و معاهده صریحه ملیه اسلامیه مشتمله علی الابجاب و القبول الصادرین عن وکیلهما بعد ثبوت وکالتهما والصداق المرقوم کلا فبذمه الزوج فاماالصداق عینا فلهاالتصرف .................. عندالطلب ........... وقد وقع العقد فی یوم پنجشنبه هفتم شهر رجب المرجب ۱۳۴۷
(7 رجب 1347 برابر 29 آذر 1307)


* یادآوری می گردد دو قباله عقد نامه متفاوت است و تنظیم یکی ذی الحجه ۱۳۳۳ و دیگری رجب ۱۳۴۷ است و داماد ها یکی آقا ماشاءالله غفاری و دیگری مشهدی علی محمد غفاری (حاج علی) هردو فرزندان مشهدی آقا جان نراقی می باشد . آقا ماشاءالله فوت نموده بعد شهربانو با برادرش مشهدی علی محمد ازدواج می نماید .
دامادهای شهربانو و حاج علی محمد غفاری عبارتند از :
حاج محمود رزاقی - حاج حاج عزیز رزاقی - حاج مرتضی رادفر - حاج اسماعیل آعلی

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی دو قباله عقدنامه متعلق به 106 و 92 سال قبل مربوط به ازدواج خانم شهربانو بنت جعفرقلی با ماشاءالله و علی محمد(غفاری) فرزندان آقاجان نراقی در زمان متفاوت متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم .

۹۶/۰۹/۰۹
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook