سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی
آخـریـن مـطـالـب

قباله طلاق نامه صبیه محمدیوسف فرزند محمداسماعیل نراقی متعلقه آقامیرزاجان خَلَف آقا محمدعلی(خواهرزاده آقا محمدمهدی تاجر نراقی) در 123 سال قبل

مخفی نماند که چون سابق بر اینها علیا جاه خدارت دستگاه صبیه مرحمت شان آقا محمد یوسف خلف مرحوم آقا محمد اسماعیل نراقی متعلقه عالیقدر آقا میرزا جان خَلف مرحوم آقا محمد علی نراقی جمیع ما فی الصداق خود را که عبارتست از مبلغ یکصد و سی و شش تومان بموجب صداقت نامچه ای که ملاحظه شد عینا و دینارا به خالوی(دایی – برادرِ مادر) خود جناب مستطاب سعادت انتساب آقا محمد مهدی تاجر نراقی مطابق نوشته علیحده که در یَد جناب مستطاب معزی الیه می باشد صلح شرعی نموده بود و حق الصداق علیاجاه مسطوره اختصاص به جناب مستطاب مشارالیه یافته بود و جناب مشارالیه مبلغ پنجاه تومان وجه نقد از بابت همان حق الصداق از عالیقدر آقا میرزا جان سابق الذکر اخذ و دریافت نموده بود و اقرار به وصول وجه مزبور نموده بعد تلک المراتب و بعد از اخذ پنجاه تومان وصولی موصوفه در تاریخ تحریر همین وریقه(درخت پُر برگ) حضور یافت همان جناب مستطاب آقا محمد مهدی مشارالیه و دانسته و فهمیده در حالت اختیار بواقی(باقی) ما فی الصداق معلومه را که عبارت از هشتاد و شش تومان دیگر می‌باشد از عینا و دینا همان هشتاد و شش تومان را مجددا به همشیره زاده خود علیا جاه مزبوره به مصالحه صحیحه صریحه شرعیه به صیغه معتبره منتقل نمود به مال المصالحه مقدار یکصد دِرَم بوزن شاه گندم بومی دوره نراق و یک عدد روپیه قبض رواج خزانه مبارکه مظفرالدین شاه قاجار خلد اله ملکه و صیغه جاری شد و شرائط صحت به عمل آمد و فعلا لا علی رسم القباله بین الجانبین مراعات قبض و اقباض و اخذ و استرداد مال المصالحه و اسقاط جمیع خیارات موجبه فسخ خصوصا خیار الغبن و خیارات محتمله و متصوره جمیعا بر وجه لزوم شرعی معمول و مرعی گردید و مجددا تمامی همان هشتاد و شش تومان بواق(باقی) ما فی الصداق معلومه بر حقیت علیا جاه مومنه الیها قرار و استقرار شرعی یافت و در ضمن عقد خارج لازم الزام شرعی شد بر جناب مستطاب همان آقا محمد مهدی معزی الیه که احیاناچنانچه از تاریخ حال و ماقبل چه خود آنجناب و یا احدی من قبله و یا خود علیا جاه مومنه الیها ...... یا احدی من قبلها ما فی الصداق معلومه را کلهم بعضا را به هر عقدی از عقود منتقل نموده باشد به دیگری که فسادی در صلح مزبور واقع شود در هر صورت جناب معزی الیه از مال خود نفسه از عهده هشتاد و شش تومان مزبور و سایر غرامات شرعیه آن بر آید .
تحریرا و وقوعا فی ۲۰ شهر ربیع الثانی سنه ۱۳۱۶
20 ربیع الثانی 1316(برابر با 16 شهریور 1277)

حاشیه سند
مخفی نماند که در تاریخ بیست وهفتم شهر ربیع الثانی ۱۳۱۶ که بقیه ما فی الصداق که عبارت از هشتاد و شش تومان می‌باشد اختصاص شرعی به همان علیا جاه موصوفه در متن یافت تمامی همان را به زوج مزبور بموجب نوشته جات معتبر بذل شرعی نمود و زوج مزبور هم در همان تاریخ علیا جاه مرقومه را مطلقه نمود به طلاق خلع و ضامن کاشف الفساد همان هشتاد و شش تومان خود جناب آقا محمد مهدی است که در صورت مستحقا للغیر در او پیدا شدن از مال خود بنفسه از عهده جمیع غرامات شرعیه آن بر آید تا واضح بوده باشد .فی الله

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله طلاق نامه صبیه محمدیوسف فرزند محمداسماعیل نراقی متعلقه آقامیرزاجان خَلَف آقامحمد علی(خواهرزاده آقا محمدمهدی تاجر نراقی) در 123 سال قبل قدردانی می نماید . 

۹۶/۰۹/۱۱
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook