سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی

و بعد باعث بر تحریر و ترقیم این کلمات شرعیه الدلالات آنکه با تحقق کافه شرائط صحت حضور یافت عفت پناه هی المسماه معصومه رحیمی دارنده شناسنامه شماره ۳۲ صادره از نراق فرزند مرحوم کربلائی اسکندر نراقی و بعدالحضور صلح صحیح شرعی نمود در حق برادر من الابوینی خود آقای هدایت الله رحیمی دارنده شناسنامه شماره ۱۰۱۴صادره از نراق فرزند مرحوم کربلائی اسکندر همگی و تمامی کلیه حقوقی که من جمیع الجهات به خانه پدری خود داشت از کل ششدانگ همان خانه در محل خود مستغنی از تحدید و توصیف است واقع است در درب حمام حاج لطفعلی شهره در قصبه نراق مورد پلاک شماره ... فرعی از شماره ۴۲۲۴ اصلی با کافه ملحقات و منضمات و متعلقات آن از فوقانی و تحتانی و ابواب و مستراح و باغچه و مطبخ و حصار و کلما یتعلق بها از هریک به قدر الحصه دون استثنائی فیه با ممر و مدخل و کلیه مشاعات دون استثنائی فیه بنحوی که جزئی از جزئیات آن استثنا نباشد بطریقی که به تصدیق خبره محل به قیمت رسیده ثمن مال المصالحه مقدار صد دِرَم نمک و مبلغ دویست و چهل و پنج تومان نصف یکصدو بیست و دو تومان و پنج ریال وجه نقد که عبارتست از دو هزار و چهار صد و پنجاه ریال و تمامی مال المصالحه نقد فی المجلس واصل و عاید واگذارنده گردید و به وصول آن اقرار و اعتراف نمود مورد مصالحه را از ید خود اخراج نمود به تصرف مصالح له مرقوم داد و بر ملکیت ایشان قرار و استقرار یافت الیوم به مقتضای مارقم کلیه حقوقات مسماه مزبور نسبت به مال مورد مصالحه کلهم بعضا ساقط و به هیچ وجه من الوجوه حقی و بهره ای برای او باقی نمانده بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلبه و تصرف مالکانه لا علی رسم القباله معمول و مرعی گردید .
علیهذا کلیه حقوقی که مسماه مزبور به خانه مرقوم داشت حقا او غیر حق ... او غیر ..... طبق این مصالحه نامه ساقط و حق صرف و ملک طلق مصالح مرقوم است و احدی را در آن به هیچ وجه من الوجوه حقی و بهره ای باقی نمانده و صیغه مصالحه صحیحه شرعیه مشتمل به جمیع شرایط و ارکان خالی از کافه نواقص و بطلان با اسقاط جمیع خیارات محتمله و متصوره سیما خیار الغبن ولو کان فاحشا بل افحش ولو بًضعف الثمن ..... والزام مسماه مزبوره که چنانچه از حین تحریر الی مدت پنجاه سال دیگر مسماه مزبوره یا احدی عن قبلها ادعائی بنماید یا فسادی دیگر ظاهر شود کلهم بعضا را بنفسهااز غرامات شرعیه و خسارات وارده بر آید و علاوه بر آن معادل آن را نیز به مسماه مزبوره دادنی باشد .
و کان ذالک تحریر او وقوعا فی هفدهم شهریور ماه مطابق سال یکهزارو سیصدو چهل شمسی
17 شهریور 1340

حاشیه سند :
اعترف بما رقم فیه حسین غفاری نراقی
ماشاءالله رحیمی(فرزند اسکندر)
معصومه خانم اقرار به مراتب متن نمود - امضاء شیخ عباس جعفری(فرزند صادق)
مراتب فوق مورد گواهی است - علیرضا عابدینی(فرزند شکرالله)
علی اصغر طالبی(فرزند حسین)


از جناب آقای علی اشرف رحیمی فرزند هدایت الله ابن اسکندر اهل شهر نراق از بابت ارائه این سند سپاسگزاریم .
سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله واگذاری خانه پدری توسط معصومه رحیمی فرزند اسکندر به برادرش هدایت الله رحیمی 56 سال قبل در نراق سپاسگزار است .

۹۶/۱۲/۱۹
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook