سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی

بسم اله سبحانه و صل علی محمد وآله
و بعد
مخفی نماناد که چون حُره مخدره متعلقه مرحوم آقا محمد تقی ولد مرحوم حاجی کاظم قربانعلی زوجه حالیه آقا محمد تقی شبان نراقی سابق بر اینها نیمطاق شایع کامل مدار و مجرای قنات نو شهره را که به قنات حاجی ابراهیم بیک نیز اشتهار دارد و از تحدید و توصیف مستغنی است بموجب قباله علیحده که در دست می باشد به ستوده آداب آقا ابراهیم شبان نراقی منتقل نموده بود و در این اوقات ورثه مرحوم محمد تقی موصی الیه در مقام ادعا برآمدند که آن زمانی که والده ماجده ماها این بیع و شری(خرید و فروش) را نموده ماها ذکورا و اناثا صغیر و صغیره بوده ایم و مدار و مجاری مزبوره اختصاص به ماها دارد و تصدیقی هم نوشته بودند ممهور به مُهر برخی از اهالی نراق و بلحاظ مبارک بندگان شامخ الارکان مولانا آقای حجت الاسلام روحی فداه رسانیده صدر آنرا دستخط فرموده بودند و بهمین واسطه ما بین ایشان فی الجمله تشاجر(دعوا و منازعه) و تنازع(خصومت – اختلاف) واقع شده بود .
لهذا مُصلحین خیراندیش بمصداق کریمه الصلح خیر طرفین را تهدید و ترغیب نموده و در تاریخ تحریر که ششم شهر جمادی الاول من شهور سنه یکهزار و سیصد و هفده هجری(6 جمادی الاول 1317 برابر 21 شهریور 1278) است حضور یافتند همان ورثه مرحوم آقا محمد تقی سابق الذکر وَلَد آقا کاظم که اسامی آنها در ذیل السطر مرقوم و مسطور است:
 1- آقا غلامرضا
2- خدیجه سلطان زوجه آقا محمد
3- حیات سلطان زوجه آقا غلامرضا

و اصالتا از جانب خود بِنَفسهم و وکالتا از جانب یکنفر همشیره خودشان که مسماه می باشد به جهان سلطان زوجه مشهدی خداکَرَم نام و بعد از حضور دانسته و فهمیده در حالت اختیار دون الاجبار والاکراه و از جانب جهان سلطان مزبوره نیز با دعای الوکاله و علیهم اثبات الوکاله و مصالحه صحیحه صریحه شرعیه معتبره ملیه اسلامیه نمودند هرگونه حقوق و دعاوی که من جمیع الجهات از بابت مراتب مزبوره می نمودند کلهم بعضا حقا ثابتا او غیر ثابت را بای نحو کان چه از بابت مدار و مجاری مزبوره و چه از بابت اُجرت المثل مافات و غیره من حیث لا یحرج عنها شیئی جمیعا را به همان خود آقا ابراهیم شبان به مال المصالحه مقدار یکصد دِرَم به وزن شاه گندم بومی دوره نراق و مبلغ بیست تومان فض رایج خزانه مبارکه مظفرالدین شاه قاجار خلدا له ملکه روپیه فض ده عدد یکتومان رواج متعارف و صیِغه جاری شد و شرایط صحت بعمل آمد و مال المصالحه مزبوره نقد فی المجلس وکیل آقا ابراهیم مصالح له مزبور واصل و عاید مصالحون مسطورون گردیده به وصول تمامی مال المصالحه مقر و معترفه گردیدند و بین الجانبین فعلا مراعات جمیع خیارات موجبه فسخ و خیارات محتمله و متصوره از قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و خیارالغبن ولو کان فاحشا بل افحش معمول و مرعی شد ودر ضمن عقد لازم جازم الزام شرعی شد به همان مصالحون مرقومون معظمه مزبوره که از تاریخ حال و ما قبل را و حال التحریر الی یکصد سال شمسی تمام چه خود آنها چه خود آنها بنفسه و یا احدّی من قبلهم و هکذا همشیره آنها جهان سلطان بنفسها و یا احدّی من قبلها از بابت اتمام عمل مزبور سخنی و ادعائی و مطالبه حقی بمصالح له متن نماید در هر صورت بالمساوات از مال خود بنفسهم از عهده جمیع غرامات شرعیه آن برآیند و اعم از غرامات مزبوره مبلغ یکصد تومان رایج مزبور هم مجانا و بلا عوض اولا به مصالح له مزبور بدون عذر شرعی بدهند وبعد اظهار دعاوی خود را بنمایند و عقد تماما بر وجه لزوم شرعی بینهم مراعات و مرعی گردید .
تحریرا فی ششم جمادی الاول سنه 1317
6 جمادی الاول 1317(برابر 21 شهریور 1278)
مطابق سال ..... هجری
حضور یافت حُره مخدره المسماه جهان سلطان موصوفه در متن و عالمه هما فعلت تجویز و تنفیذ و امضای جمیع مارقم فی المتن را نمود که مرا به هیچ وجه سخنی و حقی و ادعائی در باب اتمام عمل مسطوره بمصالح له متن واحدی از آحادنمی باشد
تحریرا فی بیستم شهر جمادی الاول سنه 1317
20 جمادی الاول 1317(برابر 4 مهر 1278)

از جناب آقای مجتبی جعفری فرزند مرتضی به جهت ارسال تصویر سند سپاسگزاریم .

سایت سلحشوران شهر نراق ؛ از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از جهت بازخوانی قباله انتقال مجرای قنات نو یا قنات حاجی ابراهیم بیک توسط همسر سابق محمدتقی فرزند کاظم ابن قربانعلی و همسر محمدتقی شَبان نراقی به ابراهیم شَبان نراقی و شکایت ورثه(غلامرضا – خدیجه سلطان – حیات سلطان) همسر اوّل(فرزندان از مادر) در 123 سال قبل قدردانی می نماید .

۹۷/۰۷/۰۳
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook