سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی
آخـریـن مـطـالـب

صورت قباله نکاحیه و صیغه و خطبه عقد آقامیرزاجان و ستاره بیگم در نراق مربوط به 137 سال قبل

بسم اله الرحمن الرحیم

الحَمدُ للهِ الَّذِی أَحَلَّ النِّکاحَ وَ حَرَّمَ الزِّناء وَ السِّفاحَ والصلواه والسلام علی نبینا محمد و آله فی کل مساء وصباح
اما بعد غرض اصلی از نگارش این سطور میمنت مسطور آنکه چون نظام عالم و بقاء نسل بنی آدم بمناکحت منوط و بمزاوجت مربوط و ارتکاب از ازدواج متضمن وسعت رزق و غناست و متکفل رفع فقر و عناست لهذا بفرمان واجب الاذعان آیه وانکحو الایامی منکم والصالحین من عبادکم و اماتکم الخ و بحکم مطاع عالم مطیع النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی عقد مناکحت و مزاوجت دائمی واقع شد فیمابین عزت انتساب آقا میرزا جان خلف مرحوم آقامحمد علی خالو آقابابا نراقی و حره مخدره بالغه باکره عاقله رشیده المسماه ستاره بیگم صبیه عزت نصاب آقانصراله من القصبه مزبوره بصداق معین و مهر مبین مبلغ یکصد و شانزده تومان رایج سلطان روپیه جدیدالضرب ناصرالدین شاهی علوی فی یکهزار دینار رواج موزون به بیست و چهار نخود کلا بر ذمه زوج بتفصیل ذیل الکتاب.

کلام اله مجید یکجلد پنج تومان
نقد مافی الذمه ده تومان
طلا حمراء غیر مسکوک ۲مثقال چهار تومان
رخوت ملبوس از حریر و چیت دودسته دوازده تومان
رختخواب یکدست پنج تومان
مسینه آلات ساخته پرداخته بوزن شاه ۳من نه تومان
فرش اطاق از نمد و قالی یکدست بیست تومان
گوسفند از جنسین ۸ راس هشت تومان
ماده گاو سلیمه الاعضاء یکراس پنج تومان

باغجاه شهره بباغجاه پی خی واقعه در مزرعه لاستان محدود بحدود اربعه حدّی بباغ حاجی ابراهیم حدّی بباغجاه حاجی علی اکبر حدّی بباغ حاجی محمد تقی حدّی بباغ آقاجان و ناکح از جمله هشت قفیز(واحدی برای اندازه گیری زمین) سه من بوزن شاه بذر افشان پانزده تومان

آب لاستان در شبانه روز یازدهم از جمله بیست و چهار طاق ده سَرجه هشت تومان

خانه موروثی واقعه در غرب دروازه حاجی عبدالحمید شهره که محدود است آن خانه بحدود اربعه حدّی بشارع حدّی بکوچه لاجار حدّی به اطاق زوجه خلیل حدّی به اطاق آقا ابوالقاسم باستثنای بالاخانه سفیده و زیره تحت او مع ممر ومدخل ومشاع و مستراح و کلما یتعلق بها از جمله ششدانگ سه ربع از یکدانگ ‌بمبلغ پانزده تومان

مناکحه صحیحه شرعیه و معاقده(با کسی عهد بستن) صریحه ملیه مشتمله بر صیغه عربیه و فارسیه من الایجاب والقبول الصادرین عن وکیلهما بعد ثبوت وکالتهما والصداق المزبور عینا لهاالتصرف منی شاء تو اینما طلبت و دبنا یودیه الیها عندالطلب لیلا او نهارا سرا او علانیه قد وقع العقد المبارک المیمون
یوم یکشنبه هشتم شهر ربیع الثانی مطابق سنه یکهزارو سیصد دو من بحره النبویه سنه ۱۳۰۲
9 ربیع الثانی 1302(برابر با 6 بهمن 1263)


حاشیه سند عقد :
* شهود توکیل وتعریف العبد الاحقر علی اکبر ولد مرحوم آقاجعفر آقا شکرالله وَلَد صدق آقا محمد صادق و آقاصادق اخ المنکوحه و آقا محمد ولد صدق حاجی ابراهیم کلهم نراقیون

حاشیه سند عقد :
* حضار مجلس عالیحضرت آقا میرزاعلی اکبر خلف مرحمت شان آقا عبدالرحیم و آقا محمد صادق ولد مرحوم حاجی عبدالمجید و آقا عبدالرحیم ولد مرحوم حاجی مهدی و آقا نصراله اب منکوحه و کهف الحاج حاجی ابراهیم ولد مرحوم آقاحسن کلهم نراقیون .


بازخوانی نوشته پشت سند نکاح پس از هشت سال :

بتاریخ چهاردهم شهر رجب المرجب سنه ۱۳۱۰
14 رجب 1310(برابر 13 بهمن 1271)

حضور یافت آقا محمد صادق اخوی زوجه مرقومه در ظهر وکالتا از جانب اخوان و احباب خود که وارث مافی الصداق بودند و اصالتا از جانب خود مصالحه صحیحه شرعیه نمود به زوج مرقوم در ظهر وهو عالیقدر آقا میرزاجان تمام حقوق ادعائی که داشتند از بابت مافی الصداق مرقوم در ظهر و چه از بابت جهازیه و سهم الارث زوجه مرقومه از بابت پدر و مادر بدون استثناء شیئی که به هیچ وجه من الوجوه حقی به جهت آنها باقی نماند در عوض مال المصالحه بمبلغ شانزده تومان قبض رایج سلطان روپیه ناصرالدین شاهی ده عدد یکتومان رواج ۲۴ نخود وزن نقد فی المجلس و صیغه جاری شد و شرائط صحت بعمل آمد و در ضمن عقد هم ساقط شد و جمیع حقوق وادعائی که می نمود عالیقدر آقا میرزا جان مصالح له مرقوم من جمیع به جهات ادعائی که داشت و بابت دبه اخوان و در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شرعی شد مصالح له مرقوم که چنانچه از تاریخ فوق الی پنجاه سال تمام ادعائی از همین تاریخ به قبل آن باید بمصالح و اخوان از بابت مراتب مسطوره مبلغ پنجاه تومان محابا بلا عوض بمصالح مرقوم دادنی باشد و نیز ملتزم شد مصالح مرقوم که چنانچه از همین بابت مراتب مرقوم کلهم بعضا خود بنفسه یا احدی از وراث یا من قبل آنها کسی در مقام ادعا برآید خود آقا محمد صادق مصالح مرقوم از عهده غرامات شرعیه و عرفیه آن برآید بنحوی که به هیچ وجه رجوعی بمصالح له مرقوم نباشد
وکان ذالک التحریر فی تاریخ فوق سنه ۱۳۱۰

توضیح آنکه چون ارث زوجه از بابت ابوی(پدر) آنچه بود تماما در تصرف وراث بود و ادعای طرفین مصالحه شده و طرفین را بیکدیگر حقی باقی نمانده وراث وحقوق وراث اخذ و دریافت شده و مصالحه ای که شده بمبلغ شانزده تومان و حق الارثی که متصرف بوده اند و از بابت ارثیه چنانچه ادعائی آقا میرزا جان بنماید باطل و عاطل و از درجه اعتبار ساقط است .
و کان ذالک التحریر فی چهاردهم شهر رجب المرجب ۱۳۱۰
14 رجب 1310(برابر 13 بهمن 1271)

از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی صورت قباله نکاحیه و ازدواج مربوط به 137 سال پیش متعلق به سایت سلحشوران شهر نراق سپاسگزاریم .

۹۶/۰۸/۲۶
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook