سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی

دریافت مهریه(صداق) توسط صبیه محمدیوسف ابن محمداسماعیل نراقی از همسرش میرزاجان ابن محمدعلی نراقی در 123 سال قبل


مخفی نماناد که چون سابق بر اینها علیا جاه خدارت دستگاه صبیه مرحمت شان آقا محمد یوسف خلف مرحوم آقا محمد اسماعیل نراقی متعلقه عالیقدر آقا میرزاجان خلف مرحوم آقا محمدعلی نراقی جمیع مافی الصداق خود را که عبارتست از مبلغ یکصد و سی و شش تومان بموجب صداقتنامچه ئی که ملاحظه شد عینا و دینارا به خالوی(دایی) خود جناب مستطاب سعادت انتساب آقا محمد مهدی تاجر نراقی موافق نوشته علیحده که در یَد جناب مستطاب معزی الیه می باشد صلح شرعی نموده بود و حق الصداق علیاجاه مسطوره اختصاص به جناب مستطاب مشارالیه یافته بود و جناب مشارالیه مبلغ پنجاه تومان وجه نقد از بابت همان حق الصداق از عالیقدر آقا میرزاجان سابق الذکر اخذ و دریافت نموده بود و اقرار به وصول وجه مزبور نمود بعد تلک المراتب و بعد از اخذ پنجاه تومان وصولی موصوفه در تاریخ تحریر همین وریقه حضور یافت همان جناب مستطاب آقا محمد مهدی مشارالیه دانسته و فهمیده در حالت اختیار بواقی مافی الصداق معلومه را که عبارت از مبلغ هشتاد و شش تومان دیگر می باشد از عینا و دینا همان هشتاد و شش تومان را مجددا به همشیره زاده خود علیاجاه مزبوره به مصالحه صحیحه صریحه شرعیه به صیغه معتبره منتقل نمود به مال المصالحه مقدار یکصد دِرَم به وزن شاه گندم بومی دوره نراق و یکعدد روپیه قبض رواج خزانه مبارکه مظفرالدین شاه قاجار خلداله ملکه و صیغه جاری شد و شرایط صحت بعمل آمد و فعلا لا علی رسم القباله بین الجانبین مراعات قبض و اقباض و اخذ و استرداد مال المصالحه و اسقاط جمیع خیارات موجبه فسخ خصوصا خیارالغبن و خیارات محتمله و متصوره جمیعا بر وجه لزوم شرعی معمول و مرعی گردید و مجددا تمامی همان هشتاد و شش تومان بواقی مافی الصداق معلومه بر حقیّت علیا جاه مومنه الیها قرار و استقرار شرعی یافت و در ضمن عقد خارج لازم الزام شرعی شد بر جناب مستطاب همان آقا محمد مهدی معزی الیه که احیانا چنانچه از تاریخ حال و ماقبل چه خود آنجناب و یا احدی من قبله و یا خود علیا جاه مومنه علیها بنفسها ویا احدی من قبلها مافی الصداق معلومه را کلهم بعضا را به هر عقدی از عقود منتقل نموده باشد بدیگری و فسادی در صلح مزبور واقع شود در هر صورت جناب معزی الیه از مال خود بنفسه از عهده تمامی هشتاد و شش تومان مزبور و سایر غرامات شرعیه آن بر آید .
تحریرا و وقوعا بتاریخ ۲۰ شهر ربیع الثانی سنه ۱۳۱۶
20 ربیع الثانی 1316(برابر 16 شهریور 1277)

مخفی نماناد که در تاریخ بیست و هفتم شهر ربیع الثانی سنه ۱۳۱۶(برابر 23 شهریور 1277) که بقیه مافی الصداق که عبارت از هشتاد و شش تومان می باشد اختصاص شرعی به همان علیاجاه موصوفه در متن یافت تمامی همان را به زوج مزبور بموجب نوشته جات معتبره بذل شرعی نمود و زوج مزبور هم در همان تاریخ علیا جاه مرقومه را مطلقه نمود بطلاق خلع و ضامن کاشف الفساد همان مبلغ هشتاد و شش تومان خود جناب آقا محمد مهدی است که در صورت مستحقاللغیر در او پیدا شدن از مال خود بنفسه از عهده جمیع غرامات شرعیه آن بر آید تا واضح بوده باشد .

مُهر پای ورق: ملا ابوالقاسم نراقی فرزند ملا عبدالکریم


http://bayanbox.ir/view/7987294471318964870/photo-2017-04-19-23-10-36.jpg

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی سند دریافت مهریه(صداق) توسط صبیه محمدیوسف ابن محمداسماعیل نراقی از همسرش میرزاجان ابن محمدعلی نراقی در 123 سال قبل قدردانی می نماید .

۹۶/۱۰/۲۱
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook