سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی

یکی از گام های بلندی که در جریان انقلاب موجب ریشه کن ساختن حکومت پهلوی شد، حرکت متهورانه ی نظامیان نیروی هوایی در 19 بهمن 1357 بود .

روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ در بین افسران و همافران نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی عده ای مومن و انقلابی در محضر امام خمینی (ره) در مدرسه رفاه سرود خوانده و رژه رفتند و با رهبر بیعت کردند .
 

سه انقلابی و مومن شهر نراق در بین درجه داران بیعت کننده وجود دارد که باعث مباهات هستند و نشان می دهد مردم شهر تاریخی نراق در اکثر وقایع تاریخ اثر جاودانه خلق نموده اند :

سرهنگ علیرضا رضایی فرزند اکبر
سرگرد ماشاءالله عابدینی فرزند شکرالله
مرحوم محمد قجری فرزند رحمت الله همافر نیروی هوایی


اسامی دیگر بزرگان شهر نراق در نیروی هوایی ارتش که تا امروز تهیه شده و لیست در حال افزایش هست :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Seal_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Air_Force.svg/250px-Seal_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Air_Force.svg.png

1- شهید غلامرضا حمزه ای فرزند محمدعلی – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت ...

2- شهید حسین مهدیزاده فرزند عبدالله – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت پادگان شهید محمد نوژه همدان

3- جناب سروان سید مهدی موسوی فرزند سید محمد - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت اصفهان

4- جناب سروان سید احمد موسوی فرزند سید حسن - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

5- جناب سرهنگ علی رضایی فرزند علی اکبر - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت اصفهان

6- جناب ... علی اصفر اکبری فرزند نعمت الله – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

7- جناب ... کاظم لطفی فرزند محمد - بازنشسته نیروی هوایی -آخرین محل خدمت تهران

8- جناب ... علی لطفی فرزند ماشاءالله - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

9- مرحوم جناب ... ماشاءالله لطفی فرزند عباس - بازنشسته نیروی هوایی- آخرین محل خدمت تهران

10- جناب سروان نوروز على آقایی فرزند علی اکبر - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

11- جناب سرهنگ حسینعلی حیدری فرزند یدالله - بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

12- جناب سروان سید محمود حسینی نراقی فرزند سید تقی – نیروی هوایی - محل خدمت تهران

13- جناب سرگرد ماشاءلله عابدینی فرزند شکرالله – بازنشسته نیروی هوایی -آخرین محل خدمت تهران

14- جناب ... ابوالفضل مرادی نراقی فرزند علیرضا – بازنشسته پدافند نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تبریز

15- جناب ... کاظم قجری فرزند سلیمان – نیروی هوایی –  محل خدمت اصفهان

16- مرحوم جناب سروان عباس قجری فرزند سلیمان – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت ...

http://images.hamshahrionline.ir/images/upload/news/pose/8801/airforce-iranL600[4503].jpg

17- جناب سروان علی اکبر اشرفی فرزند حسین -  نیروی هوایی – محل خدمت  تهران

18- جناب سروان اکبر ماهجان فرزند حسین – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

19- جناب سروان غلامعباس شاطری فرزند رمضان -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران
 
29- جناب سروان غلامعباس مسلمی فرزند ملک محمد -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران

21- جناب سرهنگ رمضان قجری فرزند سلطانعلی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت شیراز

22- جناب ... غلامعلی ابراهیمی فرزند علی اکبر - نیروی هوایی – محل خدمت تهران

23- جناب سرهنگ عباس شریفی فرزند اسماعیل -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران

24- جناب سروان سید قاسم موسوی فرزند سید محمد - نیروی هوایی – محل خدمت تهران

25- جناب سروان غلامعباس قجری فرزند علی اکبر - نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

26- جناب سروان قنبر قجری فرزند احمد نیروی هوایی تهران – محل خدمت ...

27- جناب ... سید غلامرضا باقری فرزند سید مصطفی - نیروی هوایی(افزارمند) – محل خدمت تهران

28- جناب سروان سلطانعلی بخشی فرزند عبدالله – بازنشسته نیروی هوایی-آخرین محل خدمت تهران

29- جناب سرهنگ غلامحسین رمضانی فرزند غلامعلی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

30- جناب سروان ابوالقاسم کاظمی فرزند حسن -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Flag_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Air_Force.svg/300px-Flag_of_the_Islamic_Republic_of_Iran_Air_Force.svg.png


31- جناب سرهنگ احمد کاظمی فرزند محمود -  نیروی هوایی – محل خدمت تهران

32- جناب سروان محمد مسلمی فرزند اسفندیار - نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

33- جناب سروان ترابری سید عباس حسینی نراقی فرزند سیدرضا – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

34- جناب سروان فتح الله محمدی فرزند هدایت الله – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

35- جناب سروان اسماعیل رضایی فرزند غلامرضا– پدافند نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

36- جناب سروان ولی الله طالبی فرزند غلامعلی – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

37- جناب ... احمد طالبی فرزند غلامعلی – نیروی هوایی(افزارمند) – محل خدمت تهران

38- مرحوم جناب سروان سید حسن میرکریمی فرزند سید محمد – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

39- جناب ستوانیار سید محمود سوداگر فرزند سید رضا – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

40- جناب ... حسن  آقاحسینی فرزند رضا – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

41- مرحوم جناب سرتیپ خلبان پرویز امینیان فرزند احمد – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

42- جناب ... مجید لطفی فرزند کاظم – نیروی هوایی – محل خدمت ...

43-
جناب سرهنگ حیدر قجری فرزند علی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت چابهار

44- جناب ... محمد قجری فرزند یوسف – بازنشسته نیروی زمینی – آخرین محل خدمت تهران

45- مرحوم جناب سرگرد علیرضا ترابی فرزند شکرالله – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

46- جناب ... صفر یوسفی فرزند ابوالقاسم – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

47- جناب ... علی یوسفی فرزند ابوالقاسم – نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

48- جناب ... علی اصغر عظیمی فرزند امیدعلی - نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان
 
49- جناب ... نصرت الله حسنی فرزند حبیب الله - نیروی هوایی – محل خدمت تهران
 
50- جناب ... شعبانعلی عظیمی فرزند رمضان – بازنشسته هوانیروز -  آخرین محل خدمت کرمان
 
51- مرحوم جناب ... محمد رضا اکبری فرزند حسینعلی - هوانیروز - آخرین محل خدمت مسجد سلیمان

52- مرحوم جناب سروان سید حسین حسینی فرزند سید قوام - نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

53- جناب سرهنگ رحمت الله اکبری فرزند حسن – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

54- مرحوم جناب محمد قجری فرزند رحمت الله – همافر نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تبریز

55- مرحوم جناب ... سید محمود موسوی فرزند سید محمد – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

56- مرحوم جناب سرتیپ خلبان عباس قاسمی(کریمی) فرزند غلامحسین – هوانیروز – آخرین محل خدمت ...

57- جناب ... اصغر جعفری فرزند علی اکبر – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

58- جناب ... حمیدرضا عابدینی فرزند رضا – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

59- جناب ... حسن نصیری فرزند علی – نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

60- جناب گروهبان غلامعلی توکلی فرزند محمدعلی – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

http://www.beytoote.com/images/stories/economic/hhe2999-air-force-day.jpg

61- مرحوم جناب سروان غلامعلی لطفعلی فرزند قربانعلی – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت بوشهر

62- جناب سرهنگ حبیب اله غفاری فرزند رحمت الله - نیروی هوایی – محل خدمت ...

63- جناب سرهنگ نعمت الله میرسلطانی فرزند محمد - نیروی هوایی – محل خدمت ...

64- جناب سروان سید مرتضی غفاری فرزند سید محمود - نیروی هوایی – محل خدمت ...

65- جناب سرهنگ مصطفی جعفری فرزند عباس - نیروی هوایی – محل خدمت ...

66- جناب ... جواد انوری فرزند عباس - نیروی هوایی – محل خدمت ...

67- جناب خلبان محمد صنیعی فرزند سید جلال - نیروی هوایی – محل خدمت ...

68- جناب سرهنگ احمدعلی عبداله زاده ممقانی فرزند عبدالعلی – پدافند نیروی هوایی - محل خدمت تهران

69- جناب ستوان کامبیز عبداله زاده ممقانی فرزند عبدالعلی - نیروی هوایی – محل خدمت تهران

70- مرحومه قدسیه فرخزاد نراقی فرزند نعمت الله یکی از اولین زنان خلبان زن ایران در نیروی هوایی

71- جناب سرهنگ شهریار حبیب زاده فرزند محمدرضا - نیروی هوایی – محل خدمت تهران

72- جناب سرگرد اسدالله جبیب زاده فرزند محمدرضا- نیروی هوایی – محل خدمت ...

73- مرحوم جناب ... غلامرضا رحمانی فرزند ابراهیم- نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

http://dl.nasimonline.ir/FileRepository/1394/06/13/IMG12282139.jpg

74- مرحوم جناب سرهنگ نصرت الله امین نراقی فرزند روح الله – نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران

75- جناب سروان مهدی مهدیزاده نراقی فرزند قنبرعلی – نیروی هوایی – محل خدمت اصفهان

76- جناب خلبان غلام محمد کریمی فرزند حسینعلی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران


77- جناب سرهنگ غلامعلی حسنی فرزند حسینعلی – نیروی هوایی – محل خدمت تهران


78- جناب .....ولی الله صادقی فرزند علی - نیروی هوایی - محل خدمت ....


79-  جناب ... محمد حسین جعفری فرزند اصغر – نیروی هوایی – محل خدمت تهران


80 - جناب سرگرد سعید مسلمی فرزند غلامعباس – نیروی هوایی – محل خدمت تهران


81- جناب ....... محمدرضا رمضانی فرزند غلام حسین - نیروی هوایی - محل خدمت ....

82- جناب سرهنگ حسین کریمی فرزند اکبر - نیروی هوایی - محل خدمت اصفهان


83 - جناب ... محمود کاظمی فرزند ابوالقاسم – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران


84 - جناب سروان ماشاءالله ترابی فرزند عبدالله– بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت اصفهان


85 - جناب سرهنگ علی حسنی فرزند خلیل – نیروی هوایی - محل خدمت بوشهر


86- جناب سروان حسن صادقی فرزند رحمت الله – نیروی هوایی – محل خدمت تهران


87- نفر بعدی را شما بفرما


۹۶/۱۱/۱۹
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۱۰)

۱۹ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۴۳ حمیدرضا شایان
با سلام.اقای ولی الله صادقی فرزند علی هم در نیروی هوایی بودند.
سلام
شهید محمدرضا پورصادقی سرباز هوانیروز شیراز
(اگر اشتباه نکنم )جناب محمد رزاقی فرزند حسین صفر ومرحوم علیرضا طالبی
جناب سرهنگ حسین کریمی فرزند اکبرکله ممداقا اخرین محل خدمت اصفهان
سعید مسلمی
جناب سرگرد سعید مسلمی فرزند غلامعباس – نیروی هوایی – محل خدمت تهران
با تشکر

حسینعلی حیدری درجه سرهنگ
اسماعیل رضایی درجه سروان
ولی الله طالبی درجه سروان
محمود سوداگر درجه ستوانیار
احمد کاظمی درجه سرهنگ
غلامعباس قجری درجه سروان
غلامعباس مسلمی درجه ستوان
سید قاسم موسوی درجه سروان
قنبر قجری درجه سروان
سلطانعلی بخشی درجه سروان
عباس قجری درجه سروان
علی اکبر اشرفی درجه سروان
اکبر ماهجان درجه سروان
رمضان قجری درجه سرهنگ
سلام نفراتی راکه درپست قبل گفتم اضافه نکردید ولی
جناب ....... محمدرضا رمضانی فرزند غلام حسین
پاسخ:
درود بر شما آقا مهدی

شهید مورد نظر سرباز بوده و سربازان جزء این آمار قرار نمی گیرند ولی در جای خاصی مورد امعان نظر قرار خواهند گرفت . سربازان ارتش فراوان بوده و هستند .

اسامی اعلام شده از سوی جناب عالی مشخص نشده جزء کدامیک از نیروهای سه گانه ارتش هست(هوایی - زمینی - دریایی)


موردی هم مرقوم فرمودی : اگه اشتباه نکنم . باید با اطمینان نام وارد لیست شود .متشکر از تشریک مساعی جناب عالی
سلام
جناب سرهنگ حسین کریمی جزءنیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بودن اخیرین محل خدمت پایگاه هشتم شکاری اصفهان
- جناب سرهنگ علی حسنی فرزند خلیل – نیروی هوایی - محل خدمت بوشهر43- جناب سرهنگ حیدر قجری فرزند علی – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت چابهار
سلام و تشکر از زحمات شما


جناب ... محمود کاظمی فرزند ابوالقاسم – بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت تهران


جناب سروان ماشاءالله ترابی فرزند عبدالله– بازنشسته نیروی هوایی – آخرین محل خدمت اصفهان
جناب سروان حسن صادقی فرزند رحمت الله – نیروی هوایی – محل خدمت تهران

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook