سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی
آخـریـن مـطـالـب

** در این سند به مکان هایی مثل : تون و حمام – سقاخانه – تنور نانوایی – حوض آب و ... اشاره شده است .

فروشنده آقای کربلائی اسکندر رحیمی به شناسنامه شماره ۱۰۱۲ صادره نراق فرزند مرحوم عباسعلی نراقی خریدار فرزند صلبی خود آقای هدایت الله رحیمی به شناسنامه شماره ۱۰۱۴ صادره نراق مورد معامله و حدود آن همگی و تمامی ..... از جمله ششدانگ یکدرب خانه مسکونی مفروزی که مشتمل است بر یکباب فوقانی بانضمام پس اطاق آن که درب آن از دو طرف مفتوح می شود و محدود است شرقا به کوچه خانه استاد ماشاءالله غربا به سقاخانه جنوبا به دالان مشترکی و پله کان پشت بام که فیمابین خریدار و فروشنده مشترک است بانضمام تحتانی در تحت فوقانی مرقوم که حدود آن نیز بشرح مذکور است و چهاردانگ و نیم از مستراح و محل تنوور نان دائمی اصلی ممر و مدخل و مشاع و ابواب و اخلاق و حوض آب وسایر مایتعلق بها از مشاعات خانه و سه دانگ از یکدرب حصار خارج از خانه و یکدرب قالی باف خانه در حصار مذکور بانضمام یکدرب طویله در جنب قالی باف خانه که در انتهای طویله خود خریدار واقع است و فعلا راه عبور طویله عقب که جزو مورد معامله میباشد از طویله خود فروشنده مفتوح می باشد و محدود است همان طویله شمالا به پشت بام حمام شرقا بکوچه میرکریم شهره جنوبا به طویله خود فروشنده نامبرده بطوریکه خریدار راه عبور طویله خود را از طویله فروشنده سد نماید و از کوچه عارضی تون حمام مفتوح نماید که ابدا هیچگونه حقی نسبت به راه عبور از طویله فروشنده برای خریدار باقی نیست و حدود قالی باف خانه شرقا به طویله مورد معامله و جنوبا به حصار مذکور که نصف آن جزو فروش می باشد و از دو طرف نیز به پشت بام حمام است با کافه ملحقات و منضمات شرعیه آن بقدرالحصه بمبلغ یکهزارو یکصدو پنجاه تومان وجه نقد که تمام آن تسلیم فروشنده نامبرده شد و بوصول تمامی آن اقرار و اعتراف شرعی کرد پس از اخذ تمامی مبلغ مورد معامله را از ید خود تخلیه نمود و به تصرف خریدار آقای خریدار واگذار کرد بنوعی که ید مالکانه و تصرف مستحقانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم و عقد مبایعه جازمه صحیحه شرعیه بجمیع رقبات بینهما جاری شد اسقاط کافه خیارات بخصوص خیار غبن و غبن در غبن از طرفین شد ...... کلیه رقبات مورد معامله بنحوی که قوه باسم و رسم نوشته شده بر ملکیت خریدار قرار و استقرار یافت و در ضمن عقد خارج لازم بر فروشنده فوق الذکر الزام شرعی شد چنانچه از تاریخ ذیل الی پنجاه سال شمسی تمام در این معامله فسادی کشف شود که مستحقا للغیر برآید و به ثبوت شرعی برسد که از ید خریدار انتزاع گردد علاوه بر رد قیمت فوق الذکر از کلیه خسارات وارده و غرامات شرعیه خریدار برآید و نیز مشتری مرقوم موظف است به هزینه خود کلیه رقبات را در اداره ثبت بنام خودش ثبت نماید و سند مالکیت دریافت دارد .

وقوعا فی تاریخ 1/11/1330

شاهدین معامله :
مهر استاد شکرالله اکبری .
اقرار به مراتب متن نمود اقل الشهود عباس جعفری نراقی.
اقرار به مراتب متن نمود گواهی دارم جواد غفاری نراقی.
اقرار به مراتب متن نمود گواهی دارم حسین غفاری نراقی.
مراتب متن مورد گواهی است علی ضییایی
قد وقع بجمیع مارقم کما....احمد قطبی نراقی


از جناب آقای علی اشرف رحیمی فرزند هدایت الله ابن اسکندر اهل شهر نراق از بابت ارائه این سند سپاسگزاریم.

 

   سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله فروش منزل توسط اسکندر رحیمی فرزند عباسعلی به فرزندش هدایت الله رحیمی در شهر نراق 66 سال قبل سپاسگزار است .

۹۶/۱۲/۱۶
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook