سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی

هوالمالک بالاستحقاق
و بعد باعث بر تحریر(نوشتن) و ترقیم(نگارش) این کلمات شرعیه الدلالات آنستکه با تحقق کافه شرائط صحت حضور بهم رسانیدند عالیشان سعادت نشان آقا علی محمد خلف مرحوم مغفور آقا نصراله حاجی رمضان نراقی و علیا حضرت صبیه جناب محامد آداب آقا میرزا ابو تراب زوجه اوهی المسماه بخانم بالا و بمبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه بیع نمودند و بفروختند به جناب مستطاب عمده الاعاظم والتجار جناب آقا محمدعلی تاجر نراقی(ملا محمدعلی فروغی) خلف مرحمت شان خلد آشیان جناب آخوند ملا ابوالقاسم نراقی رحمت اله علیه همگی و تمامی یکطاق از جمله بیست و شش طاق مدار مزرعه کنداقه(کَندَقه) را که از مزارع قصبه نراق است و مستغنی از تحدید و توصیف است با کافه ملحقات و منضمات و متعلقات آن از صحاری(دشت و صحرا) و مجاری(محل جریان آب ها) و اراضی و اعیان و املاک و انهار و اشجار و مراتع و مرابض(مأوای گوسفندان به شب) و قلعه و حصار و محفوها و باغ و تلال(پُشته ها) و اِستلخ(استخرآب) و کلما یتعلق بها بقدرالحصه مزروعا بدون استثنائی منه و ذکرام لم یذکر وسی ام لم یسم بنحویکه در حیطه تصرف بالعین بوده و همین یکطاق سه ربعش در مهریه مسماه مزبوره بوده و یک ربع آن اختصاص به زوج او داشته به مال المبایعه مبلغ یکصد و پنج تومان قبض رایج خزانه اعلیحضرت احمد شاه قَران ده عدد یکتومان ماخوذ حین العقد باعترافهماالشرعی و بایعان مزبور است بعد از اخذ تمامی مال المبایعه بیع موصوف را تاما کاملا از ید تصرف خود اخراج نمودند و به تصرف مشتری معظم الیه دادند و تمامی بیع مرقوم به ملکیّت معظم اله قرار و استقرار یافت به نوعیکه تصرف مالکانه و مستحقانه نمود

کتصرف  الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و اخذ و استرداد و تمکین و تمکن شرعی و تفهیم لا علی رسم القباله معمول و مرعی گردید پس الیوم بمقتضای مارقم تمامی مبیع مزبور با کافه ملحقات آن حق صرف و ملک طلق مشتری معظم الیه است و احدی را به هیچ وجه من الوجوه در آن حقی و بهره ای باقی نمانده و صیغه مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه جامع جمیع شرائط و ارکان خال از کافه نواقص و بطلان باسقاط جمیع خیارات محتمله و متصوره موجبه فسخ سیما خیارالغبن ولوکان فاحشا بل افحش ولو بضعف الثمن بل ارید ماعلی المراتب و اقصی المدارج بینهم کماهو التصررفی فی الشریعته المطهره جاری و واقع گردید و بایعان مرقومان ملتزم شرعی شدند که چنانچه عندالخروج مبیع مرقوم  مستحقا للغیر برآید و بثبوت شرعی رسیده از ید تصرف مشتری معظم الیه انتزاع یابد یا قسمی دیگر در مبایعه کلهم بعضا عینا او منفعتا علاوه بر رد ثمن و اجرت المثل سنوات متصرفه و غرامات شرعیه و عرفیه آن معادل ثمن را مجانا بلاعوض به مشتری دادنی باشند و صیغه الزام بینهم علی النهج الشرع انور جاری و واقع گردید .
وکان ذالک التحریر ا و وقوعا فی یوم سه شنبه بیست و دوم شهر  بیع الثانی من شهور سال سعادت دلیل مطابق سنه ۱۳۳۶
22 ربیع الثانی 1336(برابر 15 بهمن 1296)
اثر مُهرآقای : علی محمد ابن آقا نصرالله نراقی

اخوی مکرم مهربان آقا علی اصغر
اولا ان شاءالله بسلامت بوده باشید . ثانیا عرض می شود که بموجب این نوشته و قباله علیحده تمامی یک طاق مزرعه کنداقه(کَندَقه) را از تصرف خود اخراج نمایند و به تصرف جناب مستطاب  عمده الاعاظم والتجار جناب آقا محمد علی تاجر نراقی(ملا محمدعلی فروغی فرزند ملا ابوالقاسم) یا نماینده ایشان بدهید چون بموجب قباله که در دست ایشان است تمامی یکطاق را به ایشان فروختم البته کوتاهی ننمائید.
من الاقل الفانی علی محمد ابن آقا نصرالله نراقی
بتاریخ بیست و دوم شهر ربیع الثانی مطابق سنه ۱۳۳۶
22 ربیع الثانی 1336(برابر 15 بهمن 1296)
اثر مُهرآقای : علی محمد ابن آقا نصرالله نراقی

سایت سلحشوران شهر از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله فروش یک طاق از مزرعه کَندَقه توسط علی محمد نراقی فرزند آقا نصرالله ابن حاج رمضان نراقی و خانم بالا صبیه آقامیرزا ابوتراب به ملا محمدعلی فروغی فرزند ملا ابوالقاسم در 103 سال قبل سپاسگزار می باشد .

۹۷/۰۲/۱۳
سلحشوران شهر نراق

نظرات  (۲)

با سلام و عرض ادب و احترام
جمع آوری اسناد قدیمی کاریست بس سخت و دشوار ،از همه ی عزیزانی که برای نگهداری،جمع آوری و بازخوانی این اسناد تاریخی و مهم و ارزشمند که ریشه در فرهنگ دیرینه ی این آب و خاک را دارد تلاش میکنند که آنرا به نسل امروز منتقل کنند تشکر می کنم امیدوارم ما شهروندان نراقی قدر زحمات این عزیزان را بدانیم.
ممنون
اسناد بسیار جالب و بیع نامه های کاملی است . تمام جزئیات و محتملات یک خرید و فروش در آن به خوبی مطرح و اشاره گردیده است .جای بسی تشکر از ارائه دهنده این سند محکم و سپاس فراوان از سایت سلحشوران شهر نراق که در انعکاس آن همت نموده اند و قدردانی و دستمریزاد به استاد غفاری که با نهایت دقت و شیوائی باز خوانی این سند را بعهده گرفته اند .
از مدیریت سایت تقاضا دارد در صورت امکان نسبت به تدوین این اسناد در یک مجموعه اقدام و حد اقل نسخه ای از آن در کتابخانه شهر نراق و بمنظور دسترسی اهالی و مراجعین نگهداری شود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

هدایت به بالای

folder98 facebook