سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی
آخـریـن مـطـالـب

۲ مطلب در مرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

ما را در سر سودای عاشقی است

                                                   و دفاع همچنان باقیست

                                                                                                                                                                                                              و تا انتها ایستاده ایم.....

۰ نظر ۳۱ مرداد ۰۰ ، ۱۹:۵۲
سلحشوران شهر نراق

‍ حاضر گردید بانو صَنمبَر خانم کمالی صبیه مرحوم حاجی مهدی نراقی دارنده شناسنامه شماره ... صادره از نراق عیال مرحوم آقا تقی کمالی از روی رضا و رغبت و صحت نفس و مزاج دون الاکراه و الاجبار صلح صحیح شرعی نمود در حق فرزند اناث خود مسماه خاور خانم عیال آقا حبیب الله محمودی نراقی همگی و تمامی کافه حقوقات خود را نسبت به خانه آقا تقی کمال و آنچه مالیه و متصرف‌ بود از بابت مهریه و آنچه از تَرکه مرحوم تقی کمال به مخدره اختصاص یافته از تحتانی و فوقانی و مشاعات و فضا و باغچه و کلما یتعلق بها بقدرالحصه دون استثناء شیئی منه ذکرام لم یذکر و سمی ام لم یسم بطوریکه فعلاً در یَد خود مصالح مزبوره میباشد بمال المصالحه مبلغ سیصد ریال وجه نقد و دو سیر نبات که تمام مال المصالحه نقداً فی المجلس واصل و عاید صنمبر خانم مصالحه مزبوره گردیده و بوصول تمامی آن اقرار و اعتراف شرعی کرد و عقد مصالحه صحیحه شرعیه جامع جمیع شرائط و ارکان جاری‌ شد

اسقاط کافه خیارات از طرفین شد حتی‌ خیار غبن پس ... علیه سوی و صلح که عبارت از یکدانگ و نیم خانه و بیشتر یا کمتر آنچه مهریه و از ترکه مرحوم آقا تقی کمال به مصالح مرقومه طبق پرونده ثبتی مالک و متصرفه میباشد بر ملکیت متصالحه مزبوره خاور خانم قرار و استقرار یافت و در ضمن عقد بر مصالحه مزبوره قرارداد شرعی شد که تا زمان حیات خود مصالح مزبوره صنمبرخانم در سوی و صلح ساکن بوده باشد و پس از فوت مشارالیها در هر فصلی از فصول دار دنیا را وداع نمود متصالحه حق سکونت و هرگونه تصرفاتی را در سوی و صلح دارد و از برای احدی حرفی و بهره ای باقی نیست و مختص متصالحه مزبوره خاور خانم فرزند صنمبر خانم کمالی میباشد و چنانچه هر یک از ورثه در مورد صلح در مقام ادعائی برآیند به نفرین خدا و رسول و به عاق هم کمینه دچار خواهند بود

و کان تحریر فی تاریخ  1343/5/27 مطابق دهم ربیع الثانی قمری 1384
اثر انگشت صنمبر کمالی را گواهی دارم
امضاء: نعمت اله علیئی نراقی(ماشاءالله(نعمت الله) علیئی(آعلی) فرزند رضا)
وقعت المصالحه مرقوم کما رقم فیه
امضاء: احمد قطبی نراقی(فرزند نصرالله)
مراتب فوق مورد گواهی است
امضاء: نعمت اله علیئی نراقی(ماشاءالله(نعمت الله) علیئی(آعلی) فرزند رضا)
بانو صنمبر کمالی در حالت صحت اقرار واعتراف بمراتب متن نمود گواهی دارم
امضاء محمود غفاری نراقی 1416(فرزند سید جعفر)
بمراتب متن شهادت دارم
امضاء : مهدوی(حسین مهدوی فرزند میرزا قوام)
بمراتب متن شهادت دارم
امضاء: تقی رئوفی(فرزند محمد رضا)
 مراتب متن مورد گواهی است
امضاء : موسوی نراقی
امضاء آقایان شهود و اثر انگشت بانو صنمبر کمالی مورد گواهی است .شهردار نراق علیرضا یوسفی
امضاء علیرضا یوسفی(فرزند محمد یوسف خان)

مُهر: شهرداری نراق تاسیس ۱۳۳۹
حاضر گردید مصالحه مزبوره خاور خانم محمودی عیال مرحوم آقا حبیب الله تمامی مورد صلح را واگذار نمود به برادر خود عباس کمالی فرزند مرحوم آقا تقی کمال به مال المصالحه مبلغ پنجهزار پانصد تومان وجه نقد که تقداً اخذ و دریافت شد و به وصول آن اقرار و اعتراف نمود تمامی مورد فوق از ید خاور تخلیه و بتصرف عباس کمالی داده و بر ملکیت عباس قرار و استقرار یافت ضمن العقد ملزم شرعی شد چنانچه فسادی کشف شود از عهده خسارات و غرامات شرعیه برآید  وقوعاً فی تاریخ 2535/8/7 شاهنشاهی
اثر انگشت خاور محمودی(کمالی) مورد گواهی است
امضاء احمد قطبی نراقی(فرزند نصرالله)
امضاء حسن محمودی

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBUWFRgVFRYZGBgYGBoaGRgYGBgYGhgYGBgZGRgYGBgcIS4lHB4rIRgYJjgmKy8xNTU1GiQ7QDs0Py40NTEBDAwMEA8QHhISGDEhGiExNDExNDQ0MTQ0NDQ0NDQxNDQxNDQ0NDQ0NDExNDE0NDQxNDQ0PzQ0ND8/NDQxMTExMf/AABEIAUQAnAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAACAAEDBAUGBwj/xAA5EAACAQIEAwUHAwMEAwEAAAABAgADEQQSITEFQVEGIjJhcRNCUoGhscFikfAUI9FysuHxFZLiB//EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBgX/xAAjEQEBAQEAAgIBBAMAAAAAAAAAAQIRAyESMUEEIjJRE0Jh/9oADAMBAAIRAxEAPwDzRniyc2ljD4fmYWNXQes5+/hvZ0CKN+se0VPYQjABVLnSEsflBUw4HQ4Y3ofI/SaCLq3y+qiUeHAexb0P2lzBvfN8v9ojx/JO/pd7NcGXEuyNUVMqZrtz1AsNR1nQYzsQioW/qFNrHwjmR+rznGUvFJKrG28uxEbBwKUmsrh7gkkW0sfXzhATN4Ye8fT8iagih0iIlhWg2gAsI4MdowEAR1itFaKACfzFCtGgTz9Iq1MMNYlaExmHturFbfvGYx6hjGXE30flBAjqRbWX+EYIVHy8hq30lSdHWvwCkXQjkbi/ynRYLhtJBrmY89bDTyleuBTCogtpy5XkmGpX1bWPsyczdryUaC+4L/vrKmKw6PsMs06WEBF9PQwKuDh8l/4P+sPC0Sj2PQzRC6QXIGjC/Qw9rHcHaVPbn1m5vKcCCYZEfLAkRihFY2WIdDFcwoiIGAmNCtHgXp5wskY6Qcto7TF0RXqGBm3j1m/xIQNdOkuItFOk7JjvML9NJzlus3Oyz2qkHmJUKuv4lYFT5RsM15X4tU2HSUP/ADKJodTz5ARana38epnPt1tOsbf8GL2pIO31nPUO01NtNvUW/MvPxhUHf056w5+Gs1PtJihcRXzU18jKb8UptoCfUi33j4CpdW6Brwyw81mp2NBRHMZdY5EtzGtAMlAjMsCABEBHyxARKARFlhERoE83auOcCrUBFxrr6SN1vvAVQFI85lI3Ru94R3HpHyCx9I6oJUSYS7w+uUe4lTSEr21jDpWxNVgM2XbTe/zMzcRw2rfMQQOo1lnD4rY9JsYbEM+ttPM6ftC1rnMrnk4e5IYsxsR4rknXz1m52jwTslMg+7yAFj8hvJcZUSmVdyba2A0F/SHX43TZFDXyjp5+kOtJmScc1T4dUJ8TFuhJM2MNTqIVTNl2LKeevWaNIErmA3FwRYGx29Zmu5aqq6+ID6xd9s945HUodIUEaaQhNHKeM0e0HnDpFBhFYwWIwNvrFDZdfkYGWA68xMjtvKRxbeX7Rv6lvKTM1v1eA39I6yiMS3lCXEt1+kfxqV2M+xkFKv1kxW94WWBpYSrew/m86WhVAW69JxuGFnGu4/E1sNjChvuIrGudN6pjqLrkcA+X81lfDYOijZgrMDspRiB53trAoutrove6gC8NTXPX0sYNVp8arEIlwRyta0bD0CawOXwg3PQ8pXxNfItyLMJqcFW6Z21L63+whmdrPy6/a0IUYiIbS65DxgI8UQNeIARyIwEYM0G0J4oh14r7Vusnp08wuNPtK+T9X3hq+ottKp5mu+zstoyyfELpeNSd7WA09APrHPbS0AMu4d7j06QEDA3zW9NPrJnruRbM3/sZX+K1nfJIlwzXdVHO/wBpY9prM7CtZ0P6h950/EOAO6GtT6XKjc23t1PlDXj5PSs7VcDjynLUc5eXjhtObRyNDvJA0wsbzXpfx3ECw163M1ezPFlSnaobKWIVjsD0PTacrWYnTrOl4jwwU8AgNs61LvYg2zKCAQDyvbUTTGesvLp16OCLg39PxCWeZ4TH1E8DsvkDp8xN3BdqXGlRM3muh/Y6H6TTXjv4c/yjsC0RlDBcVpVLZHF/hbQ/X8SfEMdAL69NzYbCZWcV1PeNeU0KkmzNoL2ub87xqKB1zXYanZjfQkfvGa4dgdLHW/kY15m0Uq5grN3NQLb2A01ln2IGmv7mInk9FAy20vDTCi+pv6RYI6EyYNNsZnPY3q99CAiMG8e81kn4Y22mMQjwQIAis6bCccqpSIQlWNhewOXqQDzM5wTpsfgcvfFyr9BsbC9gB5wq8/bNr0C6B8131v1NuvnKBmlkKWa915jQSsMKzNZAGLHQAjT16TDWPfpvnX9i4ZSAzVn2Twjm1T3RryG5kDOwDXuS5LMeut9fnNHEop7inMFsABawPPRd5HxDAOupUhRYA2NgDewuR5GXjPGW9M20dY8ELbWbMBq00MNxaolrOSAb2bUfXWZmaPmk2SnLY7HhXFFrPlKhGtpY6HrNkNkGo06j/E8+4VXK1UN/fA+R0/M9CrLdSPKc+88vprm2z2z8PimasF0y6n00+s2PZDrOVFNlq6GxH2NxNKmalvH9JMN5tRICRK8YAgAeUCbxOvurIMIGQI0lBlxPBMYhBJhwI4nqHZf2b0QGQMbC/cze6u5t5dZ5eJ6T2LrMaNlF8umpsNF8gTHFZq3W4PTdD/bIIDarlXYt1YTKbgzhVyJ4hrdlBJy3vvrz0vOqw7OVYd0d5vi+M+nWV8EHKUzmXXyb4XG4aHFdrOo8EVFY5CW2uSlrm2ujGQds6ZFC2UAWXW45N5D9XWdBjwwB7yjvLyJ6fqmH22VvYBiw3AsB6He5Pux8Tr+3nBEUREFtIVmjvrGLREQGMmqkGj2YeRBnqWGYuisASCqkadRPKV6z03s57V8PTK1sqhbABFNspta5Ou0x17XFHGJlr2ItcDfTrNPDoLTnGxbu+ao13BZb2A8D2GgnU4QXX+dBM4uvI3MjDQmkF5ulKh1MnWVUOsnR5UTUrbSS8jAvEsaBmegdgmY0nAYCzdLnVT1NvpPPhO3/APz86VBdgAV2JG4Ya2ji8/bq8Oni758bbBPiH6TJMLR/t0u8+4HLnnHNDBw1KmC+dvfJsznnlOxbzh4NqIRQURgSFButwSzAG/M+saqPHU+6/ebQA6kjYA8gJkds6af0xOa5VlsM5PMqdCx69JqYhadmsqm6clv7h6KZS7TuDhKllNsoPhI95TztH0tfxeXNAaEYDHaKsgOJE5hu0r1WmequJS07jshxF1oFFRWCubFnCWvY2tlJPOcEhnadkEBpOSAe/wAwNNBM9KgMRSZKneK3d3ayEsBncG1yBe3pNK7jS5kPHFs9PTf/ACJrLhbgHymTR5U3OQNJn2kLzoQFDrLFOVV3EtXh0qnvHBkIaEh1ldKpgZ2HYJkzvnAOiEXt8Vjb95xyzquw9crVewJug0UX2dfMSoI7yhWCuwVeYPdUjdBzsBy6yxTqnIvdbR+q8qn+vzlVKjlz3bHKu5A+Mcsxjf3ch0Fs595uTj9Mo6vO5ue6fCPg8x8ZmL2hd/6N7qACi8yT7nIKB9ZsoHvrlGnVj73oJgdoQf6VrtfuLoAB06kn6xUX6ebsZCzayRpBeTaiQzNK9Q6yZhIKm4melCWdz2IP9tx0cfacMJ2vYa9qnTu/vrI19Hlb7TaNTPmfxNyg/dHpMrtDRLZLciftL9F+6PSY3UaceUOdJXaTMZXbedKCXcS1aVU3EtPCFSAhQRCEqFYmDdJ1XYF7Ym2neQjX1B/E5NG09Ju9k3tiU1truN/sZcE+3pzK/tT3gBlXYX3z/EfxJsNUyozHK6hn7rBbeIa6DeVVALvqx0XmR7rHdQOsAFRRqC50Z/fb1+KNVnpo+z73jPoAvx9cpnLcdIGGe5bwaZnY8+hP4nR1GQ+Ii2vie48V/eacdxqipwzstgBawUcg4vsLf9QTpxTnSQSSqdJHI0UCZC41kxkTnWZ0zrPTewPDR/Tl299jb0XT73nmqC89f7P0AuGpKfgBt/q12+c+f+u8msZkz91riTq8+Dotuoe3UkiSph1t4VHllhLpCnx7revd1WrwFzIDJqkhM9TXOKiO9LDSLDLqTJSI4RLDEAQgYy4dDqR85sdnSP6mnfbN6cjMVjYibHAmAxFMnbON5WQ9LwxpZ3Pcv3fhJ8B9THZ0yVdBvU939P8ApjYXEjOwAJ0TZWPut5CSLjLK/cYjMcw0+AX3aV1U+k3tFGwN7HZW6joswuJ1R/S1BlbwkXIA2O+rX5dJt1cVe1lOoO+UdDuWnN8Vdjh30Fsrc76Zm6L+YulXBVDt6wI9U6iMBIqYYCQ1RrJrQKu49JnTHhl1A857DgHARF+FVH7ACeVcEw+eoo5A3PoNZ6Rg6lxPlfrtdsjXEbqayS0goHSWgs+dWr58OushaFRPKJ956j7c6bDDQ+sMwcOO76mE0aTCPGERgCcaTT4FU/vUiL3zrtvvymZLnACRXpj9an9j5xy+w9Oo1zmY5T7u5Qe4epPXpHw+IbLVFhqze8PhI+GQ0Hcs+gGo3LH3B8Kj7ytTqPlq6jxPybof1SlT6aLVHIUWUXHxE+6vRZicTRzh3FxYBr2BF9W5kmatEP3e8ux90dB1Yyhikb2Li5ItUHTm490ecBXnzbx4m3imdSQjVl2jrJ6VAu6oNybf8zLeuezjd7M4WylyN9F9Oc6rBbyhhqQVQo2AsPlNTAUbm8+L5t/LVrfM428MNJdtIsMmkkLTltXx84gyZhfX+XkEnwx1tPURzJ0WwjGSwWSUkAERiaDAHl7ggPt0PMN/NpRlnA1VR1YmwHPpAO+pVWJa7jU8l/QvMk/aR0K6oHDklMzX0F/teYWH4qma2ZmvbQX1NrbDfYSxxJHpqM9EIG1GdkB3B2uSPnD5NJ9N5sRY+M273IL8rgCY2K4iMjAEG5fe7bs3UmYmJ4ow2CA7aXa3Pe1plV8W5Fs/qBpF8k6TsI0CmbgQ4d6k6CafBqgSopI309L85mAy3hm1B85j5J3Fip9u6oJmOk6HCYW1gOcPC4JAgIHIS7h0KjX5Tzfk37dMiVVtpIyZLAyzOaOx86V1sTFS0Ik+LW4DSGkuonruOVavGZtIssFzGkmaMYMIQBxBqnSFaAwipz7WOFN/cT/Wv+4S3xoAYmqFvo56b89pn02sbg2I1B6EaiT4rH1ali7ltLa9N4rD6rO2khMKKTwdWqHhkokNDaSxlRAS/wAK0qJcXGcadddpnrL3D6mV1bobzLy9+NPP29pwwJUHa4/lhLSoBzvKXCquamhvuo+0v/OeW8ks1XXEZGsG0M67QDhj8Uj5f0rj58XUWPORpTytr8vOGhkh1/E9o4EbGR2kjCA0QDHjXjxgawH3hgSNt4AohFEDEDAR4iYN4lJsOd5YlfD7mTiICEsYbcSsJa4eLug6mZeS/toy9R7JYzOipzUAGdPlvOH7LUyhI5ZtfQf9ztBilAv9f8Tzn6mT5djqwtAaRZBIqdV22Fh1Okl1nJL1b5vWGpkCtJEae2cAn6yImWaa3Oux3keJwzIxVtx9RyI8oqEIhARGLNAHJkQhMYCwAjGEIiMIAgIdtIhGJiUKke9LF5VTcSyIqBS7wZb1k8jKJmp2fHfBnP5rzNPL0bglO2djtm09AAT95qcMxOZ2Y7DwiZtGofZgczLCXUHLyUffWfB8k+Wm+bx0Sux2H11j5/IyDBVhkDHntLWac1zxpK+aLwlMGOZ7FxpledXw/CJiqFm0qUxlDeXu36jlOPE3uy2N9nVGbwsMp+4+0nXeLxzvGTjMK1NyjixH8uPKV7Tte12ADoKya2Fmt8PWcWY83sLefjeBaJYzRxGkiYrwWMKIHj2EEQgIA19ZZBldpNTk0CJm92eTvL5n7mYlKmWIA5zpeBIPaKOQIHz/AIJy/qNftqsu2prra+g2kpfU+YkYZeY039I2I0ZSNjPjSdvWy5gK5YKPhA+Z/wC5shV5sbzE4UvdPqR+0tpVAFiReZbz2nK8CjgwI956tzJQ0vcKw/tHVbG1+9ysBvMy82cBVAUZAb8z16yNa9L8eZdN/jmMCIUTYC1uXScSxmzxWrZNdzpMIxeP6V5r3RCHBWFeaMgtCUyRj/b9H+6//MhSTKEghEwRHjBjCVoxhINRIobFLClLMDuBy+k3uzFG9Rj0F/xM6i+Zbc/5rNbsjV77jyH3M5P1U/ZavLqCnXbnBx1ImmSvukEfKFidUMqcNx9jkbafLzLxq2OHH+2G6i/7ytSbSXgyhbC2g22mXU3mdDxcGIQVOtpOaDb2+Ynpr7c5gk18GtlUdRy/zMhG5crzaxrhEFt7WH5meo08d52s/ilfM1hsv3lCO0QmkzyM9Xt6cCMI8ZjAHap3cv6gf2BH5gpGtHigHeFIxJAIwe0lwy98SG0tYId6/QSNFGojW2mp2be1Y+Y/MyRL3CXtUUzn807ixpHe5bje8wHS1QD9QH1mxTc20mfiEvVU9WE+VPV40bTPp6Q6YsNt9f3lOvU2G5/AluniLi/4mGp2m8NTces26Iiinp45qLEYNbX1vKvEnJK3+EfaNFGX4Z4iMUUFHjGKKKgJjxRQA1hxRQBpc4fuYopGin20Ly1w/wAa+sUUx3/GtI7OhsJHX8aeojxT5P8AtWix73ylOnVI2jxSM/dN/9k=

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد فرهیخته حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی قباله فروش منزل در کوچه شربتان(شربتی ها) متعلق به صنوبر کمالی و فروش آن به دخترش خاور و مجددا فروش آن به عضو دیگر خانواده به نام عباس کمالی در 57 سال قبل سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۱:۴۲
سلحشوران شهر نراق

هدایت به بالای

folder98 facebook