سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی
آخـریـن مـطـالـب

۳۱ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

استیجار شرعی نمود عالیقدر آقای اسدالله ابن مرحوم آقا مشهدی علی اصغر دلیجانی از عالیجاه مجدت همراه آقا عبدالکریم ابن مرحمت شان آقا حبیب الله آقا محمود نراقی همگی و تمامی نصف از قطعه زمین نه قفیزی(واحدی برای اندازه گیری زمین)  ...... مستاجر که به خود موجر فروخته است و بساخت قدیم می باشد مطابق قباله علیحده که در دست موجر است واقعه در دشت پیله زرد مشهور به پشت باغ میرزاعبدالغفار مستغناً عن التحدید والتوصیف در مدت یک صیفی کاری حالیه بمال الاجاره سیزده من شاه جوزق اول چین دوم چین بالمناصفه که در رفع چیدن جوزق تسلیم موجر نماید و صیغه مواجره بنهج شرع جاری گردید .

و ذالک فی چهاردهم ربیع الاولی سنه 1348
14 ربیع الاول 1348(برابر با 29 مرداد 1308)

مُهر اسدالله(اسدالله ابن علی اصغر دلیجانی)
وقد وقعت الموافق المرقومه بما رقم فیه حره الاحقر
مُهر محمدعلی
حیدری
مُهر عبده صادقعلی
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر باقرابن عبدالحسین
الشهود کربلایی حسین کربلایی باقر باباعلی
الشهود حیدری
آقا ذبیح الله اخوی مصالح متن

سایت سلحشوران شهر نراق از جناب استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی فروش زمین در دشت پیله زرد دلیجان سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۳۱ تیر ۹۹ ، ۱۱:۴۶
سلحشوران شهر نراق
به اجاره شرعیه قبول نمود آقا تقی خَلف مرحوم علی نقی نراقی از عالیحضرت آقا محمد جواد(پدرِ فضل الله معاون التجار) خَلف مرحوم حاجی محمد مهدی تاجر نراقی همگی و تمامی یکباب دکان بقالی واقع در گذر نو از حالتحریر که ابتدای فروردین ماه سنه بارس ئیل(سال پلنگ) خیرت دلیل الی مدت یکسال بمبلغ هفت هزار دینار که در هر ماهی به قسط الشهور کارسازی نماید مقرر و مشروط اینکه در هر ماهی در مال الاجاره ها اگر تعللی نمود اختیار فسخ اجاره ها با موجر بوده باشد . این چند کلمه بر سبیل اجاره نامچه قلمی گردید .
تحریراً فی عید سنه 1295(عید نوروز 1 فروردین 1295)
مهر : عبده محمد تقی
مهر : ابوالقاسم(کاتب ملا ابوالقاسم فروغی نراقی فرزند ملا عبدالکریم)
من الشاهدین محمد حسین ابن مرحمت شان آقا مشهدی محمد علی 1295

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد ارزشمند حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود به جهت بازخوانی اجاره نامچه دکان بقالی در گذر نو بازار نراق در 105 سال قبل سپاس گزار می باشد .
۰ نظر ۳۰ تیر ۹۹ ، ۱۱:۲۲
سلحشوران شهر نراق

اما بعد غرض از تحریر و ترقیم این ارقام میمنت فرجام آنست که حاضر گردید کربلائی محمد تقی ابن مرحوم حاج غلامحسین مشهدی محمد دلیجانی در حالت اختیار دانسته و فهمیده از روی رضا و رغبت تام تمام دون الاکراه والاجبار والابرام و صلح صحیح شرعی نمود به نیکو فطرت آقا عبدالکریم ابن مرحوم مغفور علیین آشیان آقا حبیب الله نراقی همگی و تمامی مجری المیاه(محل عبور آب) دو نفر و نیم آب قنات علائی شهره که هشت یک طاق بوده واقعه در روزقه(نوبت در آبیاری زمینهای کشاورزی – آب روزه) دوم از جمله چهارده شبانه روز با جمیع توابع و لواحق از ممر و مدخل و جدول و سایر مایتعلق بها شرعاً و پسند بها عرفاً سمی ام لم یسم و ذکرام لم یذکر به مال المصالحه هفتاد تومان نقد نصف سی و پنج تومان رایج ایران لا علی رسم القباله مصالحه صحیحه شرعیه و معاقده صریحه‌ ملیه اسلامیه مشتمله به صیغه عربیه و فارسیه جامع جمیع شرایط و قواعدو ارکان محتویه بر صحت از قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و ضمان درک مع اسقاط جمیع خیارات متصوره در عقد سیماً خیارالغبن و غبن در غبن ولو کان فاحشاً بل افحش ولو بلغ باقصی المدارج واعلی المراتب بناء علی هذا تمامی مصالح عنه مرقوم حسب الشرع الانور ملک طلق و حق الصدق مصالح له مرقوم است فله التصرف فیه کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم تحریراً و وقوعاً
فی یوم دوشنبه چهارم شهر رجب المرجب مطابق سنه 1347
4 رجب 1347(برابر با 26 آذر 1307)

مهر تقی
اعترف بما رقم فیه
مُهر غلامحسین

سایت سلحشوران شهر نراق از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی فروش آب قنات نزدیک به یک قرن قبل سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۹ تیر ۹۹ ، ۱۱:۲۲
سلحشوران شهر نراق

حضور یافت در محضر شرع مطاع در حالت مایصح عندالاقاریر الشرعیه عالیقدر آقا عباس مجیدی نراقی ولد مرحوم‌عبدالمجید نراقی و بمصالحه صحیحه شرعیه نمود به عالیشان آقا علی اکبر کرباسی نراقی وَلد مرحوم علی اکبر پاره دوز نراقی همگی و تمامی نصف از یک دکان خبازی ... روبروی حوضخانه و نصفه مزبور در سمت بیخ دُکان است از کَته(قسمتی از پستو یا زیرزمین یا مطبخ) آرد دانی و گنبد تا انتهای لنگه که در وسط دُکان واقع است مع ممر و مدخل و درب و کُلما یتعلق به محدود به حدود اربعه ،
حدّی به خانه سیّد محمد ،
حدّی به نصفه دکان ،
حدّی به خانه سیّد نبی،
به مال المصالحه مقدار یکصد دِرم‌ به وزن شاه نمک و مبلغ دویست ریال جدید و شرایط صحت از قبیل قبض و اقباض بعمل آمد و مصالح مرقوم تمامی مصالح عنه مرقوم را از یَد تصرف خود اخراج و به تصرف مصالح له داد و بر ملکیّت ایشان قرار و استقرار یافت و مصالح له مرقوم تمامی مال المصالحه را نقداً به مصالح پرداخت نمود و صیغه مصالحه جاری شد و در ضمن عقد خارج الزام شرعی شد بر مصالح که چنانچه تا مدت پنجاه سال دیگر فسادی در مصالح عنه ظاهر شود علاوه بر رَد مال الصلح مبلغ یکصد ریال نیز مجاناً به مصالح له دادنی باشد .
تحریراً فی ششم دیماه ۱۳۱۶

اقرار بما رقم فیه
حسین غفاری نراقی(فرزند میرزاعبدالباقی)
اعترف بما رقم فیه
محمد حسین احمدی(فرزند حاج میرزا کوچک)
اقرار به مراتب متن نمود
ابراهیم ‌طبیب زاده غفاری(فرزند میرزا عبدالباقی)
اقرار به مراتب متن نمود
اقل جواد غفاری نراقی(فرزند میرزا عبدالباقی)
وقعت المصالحه مرقومه
نراقی پور

سایت سلحشوران شهر نراق از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی سند فروش خَبازخانه سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۸ تیر ۹۹ ، ۱۱:۲۲
سلحشوران شهر نراق

مبلغ پانزده تومان نصف هفتاد و پنج ریال وجه نقد رایج خزانه عامره ایران بابت قیمت سَرجوبه(کنار جوی آبی که آب از قنات به زمین هدایت می کند) و قهوه خانه مخروبه واقعه درعلیای قصبه نراق که اینجانبه زوجه مرحوم میرزا غلامحسین نراقی بموجب یک طغرا(نوشته) قباله ممهور علیحده به جناب اجل آقای رضاخان ابن ارجمند بندگان آقای معاون الممالک نراقی فروخته ام تمام و کمال وجه فوق توسط معزی الیه واصل و عاید اینجانبه گردید ، قبول و محرز است .
فی شهر شعبان المعظم 1340
1 شعبان 1340(برابر با 9 فروردین 1301)

شاهدین معامله :
فتح الله ابن آقاعلی صحیح است(فتح الله محمدی فرزند آقاعلی)
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر نصرالله(نصرالله قطبی فرزند زین العابدین)

سایت سلحشوران شهر نراق از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی سند بیش از یک قرن قبل سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۷ تیر ۹۹ ، ۱۱:۲۲
سلحشوران شهر نراق

هوالمالک بالاستحقاق
و بعد  با تحقق کافه شرایط صحت حضور یافت عالیشان آقا حبیب الله ابن مرحوم آقا علی اکبر عصار نراقی و بمبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه بیع نمود و بفروخت به عالیجاه آقا شکرالله اخوی خود همگی و تمامی یک قطعه باغچه سرای مشجر واقعه در دشت علیا مشهور بباغچه محمد شریف
حدّی به رودخانه،
حدّی به باغچه محمد هاشم،
حدّی به باغچه خانه آسید جلال ،
حدّی به خانه مسکونی بایع و مشتری
که تخمیناً چهار قفیز(واحدی برای اندازه گیری زمین) است واقعه در محله علیای قصبه نراق با کافه اشجار مغروسه(غرس شده) در آن من اللوز(بادام) وجدارین و کلما یتعلق بها دون استثناء شیئی بانضمام تمامی مجری المیاه یک سَرَجه از جمله یکهزار و پانصد سَرجه آب قنوات علیا و سفلای قصبه نراق که مدارش در ده شبانه روز است غنی عن التحدید والتوصیف به ثمن مال المبایعه مبلغ چهل و پنج تومان نصف بیست و دو تومان و پنج ریال فض قِران ده عدد یکتومان ماخوذ حین العقد باعتراف الشرعی و بایع مزبور بعد از اخذ تمامی ثمن مبیع موصوف را تاماً کاملاً از ید تصرف خود اخراج نموده به تصرف مشتری داد و بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و اخذ و استرداد لا علی رسم القباله معمول و مرعی گردید،الیوم به مقتضای ما رقم تمامی مبیع مزبور حق صرف و ملک طلق مشتری مرقوم است و احدی را در آن حقی و بهره ای باقی نیست ،عقد مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه جامع جمیع شرایط و ارکان خالی از کافه نواقص و بطلان باسقاط جمیع خیارات سیماً خیار الغبن ولو کان فاحشاً بل افحش ولو بالضعف الثمن ندارد، بینهما کما هوالمقررفی الشریعه المطهره جاری و واقع گردید و منبعد هذا بایع مزبور ملتزم شرعی شد که چنانچه احیاناً فسادی در مبیع ظاهر شود یا مستحقاً للغیر برآید از عهده برآید و صیغه الزام جاری شد.

و کان ذالک تحریر فی یوم پنجشنبه نهم شهر ذی الحجه الحرام مطابق قوی ئیل(سال گوسفند) سعادت دلیل سنه 1337
9 ذی الحجه 1337(برابر 13 شهریور 1298)

اعترف بما رقم فیه
مُهر حبیب الله
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر حاجی سلیمان
اقرار بمراتب متن نمود
مُهر نعمت الله
اعترف بما رقم فیه 1337
مُهر محمدعلی
اعترف بمارقم فیه
مُهر محمدعلی - من 37
اعترف بما رقم فیه لدی حره الخاطی
مُهر عبده الراجی غلامحسین
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر عبده فتح الله
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر الراجی محمد کاظم
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر عبده الراجی محمدحسین
مهر روح الله


از جناب آقای حسین عابدینی فرزند علیرضا از بابت ارائه سند 104 ساله قدردانی می گردد .

سایت سلحشوران شهر نراق از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله فروش باغچه بیش از یک قرن پیش سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۶ تیر ۹۹ ، ۱۱:۲۲
سلحشوران شهر نراق

در سال ۱۳۴۹ سعید بن تیمور با کودتای پسرش برکنار شد. سلطان جدید که به سلطان قابوس مشهور شد، با گسترش مبارزات جنبش آزادی‌بخش عمان روبرو بود که فعالیت چپ گرایانه داشتند . این جنبش تا اوایل دهه ۵۰ توانسته بود به پیروزی‌هایی دست یابد و مناطقی را در عمان تصرف کند. از آنجا که بریتانیا از عمان و خلیج فارس بیرون رفته و جز مستشاران اندکی در آن نمانده بودند، سلطان قابوس از کشورهای عربی درخواست کمک کرد اما از آنجائیکه جز اردن کشور دیگری دخالت نکرد بنابراین سلطان قابوس رسماً از ایران در خواست دخالت نظامی کرد.


در سال ۱۳۵۱ و با امضای یک پیمان میان طرفین در تهران آغاز گردید و در آذر ۱۳۵۱ اولین یگان نظامی ایرانی وارد عمان شد. با درخواست سلطان قابوس در ۲۹ آذر ۱۳۵۲ برای پیاده شدن واحدهای واکنش سریع ارتش شاهنشاهی ایران در صلاله شدت یافت.
از تعداد نیروهای اعزامی ارقام موثقی در دست نیست و در گزارش‌های مختلف از ششصد تا چهارهزار نفر برآورد شده‌است. این عملیات سه سال طول کشید و آمار کشته شدگان هیچ وقت رسماً اعلام نشد اما برخی منابع ارتش به کشته‌شدن بیش از۷۲۰ نفر از نیروهای ارتش شاهنشاهی و مجروح‌شدن بیش از ۱۴۰۴ نفر اشاره دارند. خبر جنگ ایران با ظفار تا ۱۳۵۳ رسماً اعلام نشد.

در آن سال حکومت وقت گزارشگرانی را به منطقه فرستاد. سرانجام حکومت ایران روز ۲۵ مهر ۵۴ اعلامیه پایان کار شورشیان راصادر کرد و سلطان قابوس در آذر ۱۳۵۴ به‌طور رسمی اعلام کرد که جنگ ظفار پایان یافته‌است. جنبش آزادی‌بخش عمان در سال ۱۹۸۱ منحل شد. برخی از نیروهای ارتش ایران باقیمانده در عمان با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ به ایران بازگشتند .

چند نفر از سربازان و مشخصا دو سه نفر از درجه داران اهل شهر نراق در ارتش که آموزش های موفقیت آمیزی را سپری کرده بودند و چهره برجسته ای در ابعاد نظامی بودند در جنگ ظفار عمان حضور داشتند و به دلیل ویژگی هایی که در نبرد از خود نمایش دادند مورد توجه قرار گرفتند . 

جناب عالی هم اگر مطلبی در خصوص حضور نراقی ها در جنگ ظفار عمان سراغ دارید برایمان ارسال فرمایید .

۰ نظر ۲۵ تیر ۹۹ ، ۱۹:۲۳
سلحشوران شهر نراق

نراق بخشی از شهرستان دلیجان در استان مرکزی به شهر عالمان و فرهیختگان مشهور است .
میرزاجان نراقی صاحب کتاب مَقتَل از زمره نویسندگان می باشد که العوامل فی النحو را نیز کتابت نموده است .

العوامل فی النحو = عوامل ملا محسن (از: ملا محسن بن محمد قزوینی(قرن12).)
شماره بازیابی:   185 ک
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR  10-17152 
زبان اثر: عربی
عنوان و نام پدیدآور: العوامل فی النحو = عوامل ملا محسن [نسخه خطی]/ از: ملا محسن بن محمد قزوینی(قرن12).
کاتب: :میرزا جان بن عبدالکریم نراقی.
تاریخ کتابت: ، ذی قعده 1270ق.
قطع:  ؛  66 ص٬ 9سطر٬  11/8 * 18 سم .
آغاز، آغازه، انجام، انجامه: 1بسمله، نحمدک یا من یرفع صالح العمل و نصلی نبیک محمد و آله… اما بعد النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلمات اعرابا و بناء… .
2…و لمثل هذا فلیعمل العاملون.
2حاشیه نگاری در برخی صفحات.
ماخذ فهرست: جلد1/40، صفحه 155-156.
یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر: نوع خط:نسخ.
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود: 1جلد ندارد.
یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر: نک: التراث العربی 4/99؛ گلپایگانی قم 5/2943، آستان قدس 12/253؛ مجلس ش 2/ 3391 – 7481؛ الذریعه 15/359؛ مشار عربی641.
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده: در این کتاب حروف و عواملی که در الفاظ عربی عمل اعرابی خاص دارند، در بیست نوع،(13نوع سماعی و 7نوع قیاسی) به طور اختصار ذکر کرده است. تالیفی بسیار مختصر است که افراد مبتدی در حوزه های علمیه قدیمه آن را می آموختند.
عنوانهای گونه گون دیگر: عوامل ملا محسن
موضوع (اسم عام یا عبارت اسمی عام): نحو
تاریخ: 20120821
محل و شماره بازیابی: 1210569

۰ نظر ۲۴ تیر ۹۹ ، ۱۹:۱۸
سلحشوران شهر نراق

واضح و لایح(آشکار) باد که چون عالیحضرت فخرالحاج حاجی میرزا خَلف مرحوم حاجی عبدالرحیم نراقی قبل از تاریخ زمانی موافق مصالحه نامچه که در دست است کُل مایَملک خود را از آب و املاک و خانه و فروش و ظروف و مس و رخت و طلا حتی الوقد فی الجدار مصالحه به زوجه مرحوله(رحلت کرده) خود بنت آقا حسین نموده بود و از مایملک تماماً اختصاص به زوجه او داشت نیز بتاریخ تحریر نیز حضور یافت حاجی مشارالیه و مصالحه صحیحه شرعیه نمود بزوجه مرقومه خود تماماً آنچه را از اثاث البیت و آنچه را که مجدداً مالک شده و ابتیاع نموده که مر او را بود بمال المصالحه مبلغ یک پول سیاه که رواج آن بیست و پنج دینار است
پس بمقتضای مارقم‌ حاجی مشارالیه را حقی و بهره و نصیبی در تمامی مایَملک از املاک و آب و خانه و بیوتات و فروش و ظروف باقی نمانده و کلاً مختص زوجه اوست بعد هذا هرگاه دیگری از بابت مصالحه مرقوم به هر اسم و رسم ادعائی به زوجه مرقوم بنماید ادعای او باطل و لا یسمع و سخن او از درجه اعتبار ساقط و هابط(فرودآورنده) خواهد بود .
و کان ذالک تحریر فی هفتم شهر رمضان المبارک سنه 1289
7 رمضان 1289(برابر با 18 ابان 1251)
ابن مرحوم حاجی علی اکبر نراقی 1289
مُهر : شرف  بر انبیا دارد محمد

وقع المصالحه خیره ها
مُهر غلام‌رضا
اعترف بما رقم فیه حره
مُهر الخاطی عبده محمدابن الحسن رضائی
مُهرعبده محمود

از جناب آقای علیرضا مرادی فرزند مسلم به جهت ارائه تصویر سند 152 ساله قدردانی می شود .

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی مصالحه نامچه بیش از یک قرن و نیم سال قبل سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۳ تیر ۹۹ ، ۱۹:۰۳
سلحشوران شهر نراق

به شرف عرض مقدس عالی می رساند که در خصوص اینکه مرحوم حاجی میرزا نراقی در زمان حیات خود شرفیاب حضور مبارک محترم شد و اقرار و اعتراف نمود بر اینکه تمامی مایملک خود را .......... کائناً ماکان(هر چه باشد) را مصالحه نموده ام به زوجه خود بمال المصالحه ... و دیگر از برای خود هیچ چیز باقی نگذاشته ام ، مستدعی است مراتب مسطوره ها را با حکم شرعی آن در صدر عریضه مرقوم ‌و ....... خود را معلوم‌ فرمائید ، که عندالحاجه حجت بوده باشد.
فی شهر ذیقعده 1290
1 ذیقعده 1290(برابر 30 آذر 1252)
 بسم الله......
در تاریخ ذیحجه سنه 1284(6 فروردین 1247) مرحوم حاجی میرزای نراقی در نزد اینجانب مُقُر و معترف گردید به صلح جمیع مایملک له عرف خود را بموجب مصالحه نامچه .... بزوجه مسماه سکینه خاتون بنت مرحوم آقا حسین و اینجانب مصالحه نامچه او را مُهر نمودم لهذا بموجب این اقرار مایملک آنمرحوم که در آن زمان مالک بوده مال مسماه مرحومه می باشد و خود .......هستم
ذیقعده الحرام ۱۲۹۰
1 ذیقعده 1290(برابر 30 آذر 1252)

از جناب آقای علیرضا مرادی فرزند مسلم به جهت ارائه تصویر سند 150 ساله قدردانی می شود .

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی سند بخشش اموال مرد به همسر خود در یک قرن و نیم قبل سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۲ تیر ۹۹ ، ۱۸:۵۱
سلحشوران شهر نراق

و بعد غرض از تحریر و تسطیر و ترقیم‌ این کلمات صحیحه عادات و شرعیه الدلالات آنکه حاضر شد دون اکراه و اجبار در عالی محفل شرع مطاع خیرالحاج حاجی میرزا اعتراف به مراتب مسطوره در متن را نمود آن اموال در تصرف زوجه مشارالیها و ملک او نمود .
و بعد غرض از تحریر و تسطیر و ترقیم‌ این کلمات صحیحه عادات و شرعیه الدلالات آنکه حاضر شد دون اکراه و اجبار در عالی محفل شرع مطاع عالیحضرت ستوده خصلت خیرالحاج حاجی میرزا خلف مرحوم حاجی عبدالرحیم نراقی و اقرار و اعتراف شرعی نمود بر اینکه مایملکی که داشتم از خود و از پدری و مادری و در تصرف من بود و الحال در تصرف صبیه آقا حسین زوجه حقیر حاجی میرزا می باشد از قبیل خانه و املاک و آب و رخوت و فرش و طلا و مِس واساس الدار خانه و مصالح الاملاک ذکرام‌لم یذکر و سمی ام لم یسم حتی الوقد فی الجدار که شیئی از آن استثنا نباشد به موافق مصالحه نامچه که تفصیل آن را ثبت نموده و در دست است به زوجه خود صبیه عالیحضرت آقا حسین خلف مرحوم آقا عبدالمطلب مصالحه نموده ام

و مال المصالحه نقداً فی المجلس اخذ و استرداد شد و الآن ملک طلق زوجه مرقومه می باشد و احدی را به هیچ وجه من الوجوه حقی و ادعائی نمی باشد ، و چنانچه من بعد هذا در زمان حیات من یا در وفات من ورثه من از نقد یا جنس یا اینکه طلبی از زوجه ام‌صبیه آقا حسین یا پدرش یا برادرش آقا زین العابدین از راه لجاج ‌و یا عناد ادعائی به هریک از این حضرات مفصله یا به ورثه ایشان نماید باطل و عاطل واز درجه اعتبار ساقط و هابط ولا یسمع خواهد بود حبّه و دیناری من جمیع الجهات بر ذمه هریک از این حضرات مذکوره ندارم . و کان ذالک تحریراً فی شهر ذیحجه الحرام مطابق سنه 1284
1 ذی الحجه 1284(برابر با 6 فروردین 1247)
و الحاج حاجی میرزا اعتراف به مراتب مسطوره در متن را نمود آن اموال در تصرف زوجه مشارالیها و ملک او نمود . عزه فی شهر ذی الحجه سنه 1284
1 ذی الحجه 1284(برابر 6 فروردین 1247)
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر الراجی محمد صادق ابن القائم
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر جلال الدین ابن علی محمد

از جناب آقای علیرضا مرادی فرزند مسلم به جهت ارائه تصویر سند 157 ساله قدردانی می شود .

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی سند بیش از یک قرن و نیم قبل در خصوص بخشش اموال از همسر به زوجه اش سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۱ تیر ۹۹ ، ۱۸:۵۱
سلحشوران شهر نراق


ما را در سر سودای عاشقی است

                                                  و دفاع همچنان باقیست

                                                                                    و تا انتها ایستاده ایم.....

۰ نظر ۲۰ تیر ۹۹ ، ۲۳:۳۷
سلحشوران شهر نراق

هوالمالک بالاستحقاق
و بعد باعث بر تحریر این کلمات شرعیه الدلالات آنستکه حضور یافت جناب مستطاب عمده الاعیان آقای آقا محمد جواد(میرزا محمد جواد خان تیموری ملقب به رئیس اولین کارمند پست نراق) رئیس پُستخانه مبارکه نراق در حالتی که ممضی و نافذ بود از ایشان جمیع اقاریرالشرعیه بالطوع والرقبه بیع نمود و بفروخت به عالیقدر آقا نظرعلی ابن مرحوم آقا حسنعلی خرنقی ساکن قصبه نراق همگی و تمامی یکدرب اسطبل واقعه در خانه استاد یادگار فی محله علیای قصبه نراق مشهور بباغچه پائین.
حدّی به مطبخ
حدّی به خانه بایع
حدّی به اطاق استاد علی
حدّی بفضای خانه و اطاق محمد تقی
 با کافه ملحقات و منضمات آن از ممر و مدخل و مشاع و باغچه و کلما یتعلق بها بقدرالحصه بانضمام تمامی یکدانگ از کل ششدانگ یکدرب مطبخ واقعه در همان خانه
حدّی به اسطبل مزبور
حدّی به خانه بایع
حدّی بشارع
حدّی به فضای خانه

با جمیع ملحقات و منضمات و ابواب و ممر و مدخل و کلما یتعلق بها بقدرالحصه دون استثناء شیئی مهما ذکرام لم یذکر و سمی ام لم یسم به ثمن مال المبایعه مبلغ شش تومان ( نصف سه تومان) فض رایج خزانه اعلیحضرت احمد شاه قِران ماخوذ حین العقد باعتراف الشرعی و بایع مشارالیه بعد از اخذ ثمن مبیع مرقوم را تاماً کاملاً از ید تصرف خود اخراج نمود بتصرف مشتری داد
و بر ملکیت او قرار و استقرار یافت به نوعی که تصرف مالکانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف معمول گردید .
الیوم تمامی مبیع حق صرف مشتری مزبور است و احدی را در آن حقی باقی نمانده و صیغه مبایعه صحیحه شرعیه قطعیه لزومیه منتج جمیع شرایط صحت و خالی از کافه نواقص و بطلان باسقاط جمیع خیارات سیماًخیار الغبن ولو کان فاحشاً و الزام بر بایع که چنانچه فسادی در مبیع ظاهر شود از عهده برآید بینهما کما هوالمقرر فی الشریعه المطهره جاری شد .
و کان وقوعاً فی ششم ربیع الثانی ۱۳۳۸
6 ربیع الثانی 1338(برابر با 7 دی 1298)

اعترف بمارقم فیه لدی
مُهر ...
اعترف بمارقم فیه لدی
مُهر عبده الراجی ...
اعترف بمارقم فیه لدی
مُهر غلام
اعترف بمارقم فیه
مُهر ...
وقع مارقم فیه لدی حره الخاطی
مُهر عبده الراجی غلام حسین

از آقای حاج علی اکبر رضایی فرزند نظر از بابت ارائه تصویر متشکریم.

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله فروش مِلک بیش از یک قرن پیش سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۰ تیر ۹۹ ، ۲۳:۲۰
سلحشوران شهر نراق

نزدیک به یک قرن قبل مردى از اهالى کهن شهر نراق به عشق زیارت  اباعبدالله الحسین علیه السلام و پدرش علی بن ابیطالب علیه السلام گیوه بر پا کرد و توبره بر دوش کشید و پیاده و سواره راهى سفر پر مخاطره عراق گردید .

مرحوم کربلایی علی کرباسی

منزل به منزل و روستا به روستا و شهر به شهر  مسیر را طی  کرد و هر کجا پول و مایحتاجش تمام می شد همانجا اتراق نموده و با تعمیر قفل و کلید منازل و مغازه های  مردم پولی در آورده و راه دشوار و پُر مخاطره را ادامه داد .
یک سال طول کشید تا استاد على کرباسى فرزند على اکبر از نراق به نجف و کربلا عزیمت  و پس از زیارت قبور عتبات عالیات از عراق به نراق بازگشت و مورد استقبال خانواده و اهالی نراق قرار گرفت .

سال های بعد جنگ عراق بر علیه ایران تحمیل شد و فرزندانش  حسین و حسن کرباسی آن راه را همراه با مبارزه با دشمن هموار کردند .

حسین در چندین نبرد با بعثی ها شرکت داشت و در عملیات های رمضان و کربلای 5 مجروح و به خیل جانبازان پیوست و تاریخ 19 آبان 1392 بدرود حیات گفت .

شهید حسن کرباسی

حسن کرباسى که طلبه حوزه علمیه بود نداى هل من ناصرا ینصرنى رهبر انقلاب آیت الله خمینى (ره) را شنید و به آن پاسخ مثبت داده و روانه جبهه شد . ایشان در آخرین اعزامش تاریخ ٢١ فروردین ١٣۶٥ در پدافندى عملیات والفجر ٨ در بندر فاو عراق پس از خلق حماسه جاودان شهادت را در آغوش گرفت . 

استاد على که به شغل شریف تعمیر قفل و کلید مشغول بود  و همسر مومنه اش خانم عزت صادقى فرزند حسینعلى  عاشقانه بر شهادت جوان رعنا و ١٧ ساله خود صبر پیشه کردند.
استاد کرباسی اوایل دهه 60 خادم مسجد جامع نراق بود و با رزمندگان انس داشت و در مقطع دفاع مقدس در سرحدات جنوب  جهت بازدید به جبهه رفت  و ضمن تشویق رزمندگان آذوقه هاى اهدایی مردم فداکار را تحویل آنان داد.

 

شادی روح پاک مرحوم علی کرباسی و همسر و دو فرزندش صلوات

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۹ ، ۲۳:۴۹
سلحشوران شهر نراق

حاضر دارالشرع انور گردید عالیشان آقا میرزا غلامحسین ابن‌مرحمت شان آقا میرزا ابوالقاسم‌ آقاجان نراقی درحالت مایصح عندالاقاریرالشرعیه وبالطوع والرغبه دون الاکراه والاجبار و صلح صحیح شرعی نمود به فرزند ارجمند صلبی خود و هو قاسم خان همگی و تمامی یکدرب محاط(محصور) علیه باغ مُعنب(انگور) و مشجر(درختان میوه) واقعه در دشت علیای قصبه نراق که محدود است به حدود اربعه .
حدّی به باغ علی ملا حسین
حدّی بباغ ورثه نعمت
حدّی به شارع
حدّی بکوچه

با کافه ملحقات شرعیه و منضمات عرفیه از اشجار و اعناب و عن الجوز(بادام) واللوز(گردو) دون استثناء شیئی ذکرام لم یذکر و سمی ام لم یسم به ثمن و مال المصالحه مقدار و موازی صد دِرم به وزن شاه نمک آران و صد دینار نقد پول سیاه معمول علیه و رایج ایران و صیغه جاری شد و شرائط صحت بعمل آمد و مال المصالحه را نقداً ادا فرمود الیوم بمقتضای مارقم کل مصالح عنه حق صرف و ملک طلق مصالح له است و عقد مصالحه صحیحه شرعیه مشتمله به جمیع شرایط و ارکان و خالیه از نواقص و بطلان بینهما جاری شد .
وکان ذالک التحریر فی دوم شهر شوال المکرم سنه 1330
2 شوال 1330(برابر 23 شهریور 1291)
اعترف بما رقم فیه لدی حره الخاطی 1330
مُهر یا امام محمدتقی

بازخوانی پشت سند :
حضور رسانید عالیجاه آقا میرزا قاسم خان الن آقا میرزا غلامحسین نراقی مصالح له مرقوم درظهر و مصالحه شرعیه نمودند به عالیشان سعادت نشان آقا نظرعلی خلف مرحوم آقا حسنعلی خرنقی همگی وتمامی مصالح مرقوم در ظهر را با جمیع ت ابع و لواحق بدون استثناء شیئی در آن به مال المصالحه مبلغ ده تومان وجه نقد رایج المعامله ایران و صیغه مصالحه جاری شد ‌و مال المصالحه را مصالح مرقوم اخذ و قبض شرعی داد .
بتاریخ شهر ربیع الثانی 1341
1 ربیع الثانی 1341(برابر 29 آبان 1301)


از آقای حاج علی اکبر رضایی فرزند نظر از بابت ارائه تصویر متشکریم.

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی فروش باغ در بیش از یک قرن گذشته سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۱۹ تیر ۹۹ ، ۲۳:۰۲
سلحشوران شهر نراق

شهرداری نراق تاریخ 9 اسفند 1339 افتتاح گردید و اولین مدیر شهرداری بر عهده آقای احمد احمدی فرزند محمد حسین نهاده شد .

طی 60 سال عده ای از زحمتکشان شاغل در شهرداری دار دنیا را ترک نموده اند :

1- احمد احمدی فرزند محمد حسین ابن حاج میرزا کوچک متولد 1289 تاریخ فوت 30 فروردین 1367
- دارای تحصیلات چهارم ابتدایی قدیم  به عنوان اولین شهردار پس از مراحل اداری و استعفای او از اداره کل آمار به پیشنهاد انجمن شهر و امضای وزیر کشور شهردار زادگاهش نراق شد .

2- علی رضا یوسفی فرزند محمد یوسف ابن طوقان متولد 1334 قمری .
 ایشان مهر سال 1372 فوت نمود و در بقعه شاه سلیمان زادگاهش نراق خاکسپاری گردید .

3- مرتضی یوسفی(رادفر) فرزند شکراله ابن محمد هاشم متولد 1316 تاریخ فوت 31 اردیبهشت 1395
یادشده معلم و از چهره های ممتاز فرهنگی بود که چندین سال به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید .

4- علی رضا جعفری فرزند صادق ابن محمد متولد 1309 تاریخ فوت 1 مهر 1380
 ایشان مدتی به عنوان معلم خدمت نمودو بعد حسابدار شهرداری شد و در زمان فقدان شهردار اداره شهرداری را عهده دار بود .

5- حسین مهدوی فرزند میرزا قوام ابن سلیمان متولد 1296 تاریخ فوت ....
ایشان بازنشسته اداره دارایی و اولین سرپرست شهرداری بعد انقلاب به مدت یکسال طی سال های 1357 لغایت 1358 بود .

6- محمود براتی فرزند غلام اصغر متولد ...  اهل روستای چنار شهرستان خمین و ساکن نراق تاریخ 11 خرداد 1398 به رحمت خدا پیوست .

7- احمد حسینی فرزند محمد متولد ... تاریخ 21 مرداد 1398 به رحمت خدا پیوست

8- مصطفی عرب خدر اهل برده رش کردستان عراق و از مهاجرین اهل سنت عراق بود که چندین سال با همسر و فرزندانش در نراق سکونت و خودش به عنوان راننده در شهرداری شاغل بود . سال ... فوت نمود .

9- ابراهیم عزیز عبدو اهل برده رش کردستان عراق و از مهاجرین اهل سنت عراق بود که به همراه همسر و چهار دختر و سه پسرش مدت 22 سال در نراق سکونت داشت و خودش در شهرداری شاغل بود . وی سال 1374 به رحمت خدا پیوست .

10- ابوالقاسم ایزدی فرزند حسین متولد 1339 و تاریخ 23 مرداد 1392 در اثر بیماری به خاک عاشقی خفت .

11- علی اصغر عابدینی فرزند شکراله متولد 1310 تاریخ 13 اردیبهشت 1395 دار فانی را وداع گفت .

12- علی رضا مرادی نراقی فرزند یداله متولد ... تاریخ 22 تیر 1378 در خاک ماموا گرفت .

13- محمد حسینی فرزند علی ابن اسداله متولد ... تاریخ ... سر به تیره تراب نمود . 

14- زحمتکش متوفی دیگر شهرداری را شما بفرما

شادی روحشان صلوات نثار می کنیم .

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۹ ، ۲۳:۴۹
سلحشوران شهر نراق

مبلغ چهل و شش تومان نصف بیست و سه تومان که عبارت از چهارصد و شصت ریال بوده باشد از مال خاص خالص علیا علیه بهجت خانم مهدوی نراقی(فرزند محمد یوسف خان) بر ذمه(ضمانت) و رقبه(به گردن) خود قبول شرعی دارد آقا استاد ماشاالله رضایی سَلمانی نراقی که انشاءالله تعالی مبلغ مرقوم را از حال تحریر الی مدت یکسال تمام دیگر اَداء و کارسازی نماید و عذری که خلاف شرع مطاع بوده باشد نیاورد و این چند کلمه بر سبیل یادداشت قلمی گردید .

فی نوزدهم رمضان المُبارک 1360(برابر 18 مهر 1320)
جای انگشت ماشاءالله رضایی(فرزند حسن)

استاد ماشاالله اقرار نمود گواهی دارم
امضاء : محمد رضایی(فرزند علی ابن غلامرضا ابن حسین)

اقرار بمراتب متن نمود
امضاء : محمود طبیب زاده(فرزند میرزا عبدالباقی)

بمراتب متن شهادت دارم
امضاء: هدایت الله رضوانی(فرزند محمد حسین)سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد ارجمند آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود بابت بازخوانی سند مالی بین دو نراقی در 82 سال قبل سپاس گزار می باشیم .

۰ نظر ۱۸ تیر ۹۹ ، ۲۲:۴۹
سلحشوران شهر نراق

نراق بخشی از دلیجان در استان مرکزی قرار دارد .
دکتر مسعود نظامی نراقی ، فیزیکدان پیشکسوت دانشگاه صنعتی  و از اولین اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف بود .

دکتر مسعود نراقی

نراقی دکتری فیزیک خود را از دانشگاه کیس وسترن ریورز در ایالت اوهایو آمریکا گرفت و تا آخرین سال عمرش به عنوان مالک و مدیرعامل مجموعه تور اینترنشنال در ایالت نیویورک فعالیت داشت .
دکتر نظامی نراقی، موسس اولین کارخانه لامپ تصویر تلویزیون در خاورمیانه در سال ۱۳۴۶ و مؤسس شرکت ایلوسات (متالایزینک) در ایران بود . راه اندازی و بهره برداری از لابراتوار گداخت انرژی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران توسط وی انجام شد و در زمان جنگ تحمیلی به عنوان مشاور صنایع دفاع در راه اندازی مجدد رادارهای کشور فعالیت های موثر داشت .

غلامرضا آقازاده ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران طی سخنرانی سال 2003 خود در مقر آژانس، به این نکته اشاره کرد که رهبران ایران چگونه پس از تجربه یورودیف به این نتیجه رسیدند که برای تأمین اورانیوم غنی‌شده نمی‌توانند روی همکاری دولت‌های غربی حساب کنند. وی گفت: «ما از همکاری غربی‌ها ناامید شده بودیم، و به همین دلیل سیاست خودکفایی را در پیش گرفتیم.»

منظور آقازاده از خودکفایی، اشاره به تصمیم ایران برای دستیابی به ابزار غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود بود. گام اول ایران در این راه آغاز خرید فن‌آوری سانتریفیوژ بود که به منظور تولید اورانیوم غنی‌شده خود به آن نیاز داشت.
فردی که مسئول برنامه جدید سانتریفیوژ سازمان انرژی اتمی ایران بود، دکتر مسعود نراقی نام داشت که دارای مدرک دکترا در علوم پلاسما از دانشگاه کیس وسترن ریزرو بود و پیش‌تر در اداره فضا و هوانوردی ملی آمریکا کار می‌کرد.
نراقی تماس با تأمین‌ کنندگان و دلالان فن‌آوری تجاری را آغاز کرد و در جریان دیدارش از دفتر لیبولد هرائوس در کلن آلمان سال 1985، با گاتوالد لرچ ، یکی از اعضای شبکه ارائه خدمات هسته‌ای مرتبط با عبدالقدیر‌خان (دانشمند هسته‌ای پاکستان که به طور مخفیانه اسرار هسته‌ای را می‌فروخت)، دیدار کرد. تعامل ایران با شبکه عبدالقدیرخان اغلب به عنوان مدرکی برای تمایل این کشور به دستیابی به تسلیحات هسته‌ای محسوب می‌شود زیرا در اوایل دهه 1990 همین شبکه، بسته کاملی را به لیبی فروخت که شامل یک مرکز کامل غنی‌سازی اورانیوم با 10 هزار سانتریفیوژ، 20 تن (بیش از 18 هزار کیلوگرم) اورانیوم، و طرحی چینی برای تسلیحات هسته‌ای بود.

هنگامی که دکتر مسعود نراقی سال 1987 با گاتوالد لرچ و دیگر اعضای شبکه عبدالقدیرخان در دبی دیدار کرد تا آنچه را که برای آغاز ساخت سانتریفوژها نیاز بود، خریداری کند ، هیچ تمایلی به خرید فن‌آوری ساخت بمب از خود نشان نداد. پس از آن، اولی هاینونن، یکی از مقامات بخش پادمانی آژانس و مسئول پرونده ایران، در راستای تحقیقات خود درباره ارتباط ایران با شبکه عبدالقدیرخان مصاحبه‌های زیادی را با دلالان این شبکه که در سال 1987 با دکتر نراقی در ارتباط بودند، انجام داد.
افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند به هیچ وجه مدعی نشدند ایران تمایلی به خرید تجهیزات یا مواد اولیه لازم برای تولید بمب اتم داشت. آمریکا به خود نراقی نیز دسترسی داشت؛ وی در سال 1992 منصب خود در سازمان انرژی اتمی ایران را ظاهراً به دلیل کیفیت نامرغوب قطعات سانتریفیوژی که خریداری کرده بود، از دست داد، ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و اطلاعات در باره برنامه هسته‌ای ایران را در اختیار امریکا  قرار داد .
عاملان شبکه عبدالقدیرخان به این نکته اشاره کردند که اوایل سال 1987 وقتی استاد نراقی و یکی از همکارانش تجهیزات و طرح‌های سانتریفیوژی را در دبی دریافت کردند، گاتوالد لرچ و یکی دیگر از اعضای شبکه سندی یک و نیم صفحه‌ای را به طور رایگان در اختیار ایران قرار دادند که نقشه‌ای خلاصه‌شده از گام‌های لازم برای تبدیل فلز اورانیوم جهت تولید سلاح هسته‌ای بود .

استاد مسعود نراقی در ردیف دوم، نفر سوم از چپ ایستاده است - سال 1345

در سال ۲۰۰۳ دستگاه امنیتی دولت ایران از تماس‌های دولفین با آمریکا آگاه می شود. مانند دیگر چهره‌های سیاسی و مخالف دولت، دولفین توسط دولت ایران بازداشت می‌شود. همسر وی موفق می‌شود به همراه فرزندان از ایران بگریزد و لپ تاپ دولفین را نیز از ایران خارج کند. همسر دولفین پس از ورود به خاک ترکیه به کنسولگری استانبول مراجعه و ماجرای همسرش را بازگو می‌کند و از آن زمان به بعد تحت حفاظت سازمان سیا قرار می‌گیرد.
دولفین در یکی از زندان‌ها نگهداری شده و همسر و فرزندانش به آمریکا منتقل شده و در ازای لپ تاپ دولفین کارت سبز و اقامت خود در آمریکا را دریافت می‌کنند.

استاد مسعود نراقی ، دانشمند و فیزیکدان مطرح تاریخ 28 دی 1398 بدرود حیات گفت .

۴ نظر ۱۰ تیر ۹۹ ، ۱۴:۵۰
سلحشوران شهر نراق

و بعد  حضور یافت در محضر شرع مطاع عزت شعار آقا غلامحسین قجری دارای شناسنامه شماره ... صادره از نراق خلف مرحوم آقا باقر نراقی و به مبایعه صحیحه شرعیه قطعیه اسلامیه بیع نمود و بفروخت به عالیشان آقا نظرعلی دارای شناسنامه شماره ... خلف مرحوم آقا حسنعلی ... همگی و تمامی نصف از یکدرب حصار واقعه در مزرعه حسین آباد بانضمام نصف از یکدرب کول مخروبه واقعه در حصار مزبوره که نصف همان حصار و کول مالکی مشتری و غلامعلی اخوی بایع است و حدود حصار مزبور از یکطرف به حصار ورثه آقا محمد جواد رئیس(میرزا محمد خان تیموری ملقب به محمد جواد رئیس کارمند اولیه پُست نراق) است و سه طرف دیگر به ماهور و صحرا است با ممر و مدخل و غیره به مال المبایعه یازده تومان وجه نقد که عبارت از یکصدو ده ریال معمولی رواج است و مال المبایعه مرقوم تاماً کاملاً از طرف مشتری مرقوم واصل و عاید بایع مذبور گردید . یارات سیما خیارالغبن ولو کان فاحشا بل افحش ولو به ضعف الثمن و سایر شروط در مبایعه مسطوره از قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و اخذ و استرداد مال المبایعه معمول و مرعی گردید و مبیع مسطور برملکیت مشتری قرار و استقرار یافت به نحوی که ادعای مالکانه مستحقانه نمود و عقد مبایعه صحیحه شرعیه با شرایط و ارکان خالی از نواقص و بطلان واقع و جاری شد و اسقاط کافه خیارات موجبه فسخ سیماً خیارالغبن ولو کان فاحشاً بل افحش ولو به ضعف الثمن مال المبایعه بوده باشد با اسقاط کافه خیارات محتمله و متصوره بر وجه لزوم شرعی مجری و مرعی گردید پس...علیهذا تمامی مبیع مسطور حق صرف مشتری مرقوم است و ضمن العقد لازم الزام شرعی شد بر بایع مرقوم که چنانچه‌الی پنجاه سال دیگر فسادی در مبیع مسطور ظاهر شود علاوه بر رد ثمن مال المبایعه که بر عهده بایع است که از غرامات و خسارات و بطلان برآید .
 تحریراً فی چهاردهم رجب 1356
14 رجب 1356(برابر 29 شهریور 1316)
امضاء غلامحسین قجری

از آقای حاج علی اکبر رضایی فرزند نظر از بابت ارائه تصویر متشکریم.

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد گرانقدر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی فروش حصار و کول در مزرعه حسین آباد نراق سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۱۰ تیر ۹۹ ، ۱۲:۴۳
سلحشوران شهر نراق

علی اصغر آقا زمانی سال 1331 در شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان در استان مرکزی در یک خانواده مومن و کشاورز متولد شد . مهر سال 1337 وارد دبستان نراق جنب بازار شمس السلطنه گردید و تا کلاس سوم ابتدایی تحصیل نمود . سال 1341 در سن 10 سالگی به همراه خانواده به تهران نقل مکان نمود و ایشان مدارج تحصیلات را سپری کرد.

مرحوم علی محمد زمانی

پدرش علی محمد زمانی فرزند میرزا عبدالمُبین متولد 1302 تاریخ 26/1/1352 در تهران فوت نمود و به خاطر عُلقه ای که به زادگاهش داشت با سختی راه و مشکلات مختلف پیکرش به نراق انتقال یافت و جَنب بقعه شاه سلیمان خاکسپاری گردید .

مادر مومنه و نیکو صفت شهید حاجیه خانم ایران قاسمی فرزند میرزا منصور متولد 1310 و در تهران سکونت دارد و به زادگاهش نراق علاقه و تردد می کند .

شادی روح پاک شهید علی اصغر آقا زمانی نراقی و روح پدرش صلوات

۰ نظر ۰۸ تیر ۹۹ ، ۱۴:۴۸
سلحشوران شهر نراق

هدایت به بالای

folder98 facebook