سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی
آخـریـن مـطـالـب

۳۱ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

چون مرحوم مغفور حاج محمد تقی ابن مرحوم حاج محمد ابراهیم تاجر نراقی وصیت نموده بود که بمیزان مبلغ ششصد تومان حبس مُخَلّد(وقف کردن اموال برای همیشه) قرار دهند بر جهت تعزیه داری حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و بر جهت تعمیر سه باب حمام و مسجد جامع علیمحمد و مدرسه واقعات در قصبه نراق و مقرر داشته بود که چنانچه ثلث متروکات از میزان مبلغ دو هزار تومان که معین نموده بود برای صرف بر مصارف معینه زیادتر شد بر هر یک از مصارف بقدر سهام هم افزوده شود در تاریخ ذیل که جناب مستطاب فخرالحاج حاج محمد جعفر اخوی مُوصی که وصی آن مرحوم بوده در محضر حکام شرع مطاع کاشان حساب ثلث متروکات آن مرحوم را می پرداخت ثلث متروکات آن مرحوم از دو مقابل زیادتر شده بود لهذا به میزان یکهزارو دویست و شصت تومان از املاک ثلث آن مرحوم برای حبس مُخلد(دائم) معین واملاکی که برای حبس مخلد معین شده بود قیمت آنها مبلغ یکهزار و دویست و هفتاد تومان شد لذا جناب حاج محمد جعفر به نهج شرع مطاع متقبل شد که مبلغ ده تومان زیادتی را از مال خود بدهد که به مصارف مقرره برسد لذا حاج مرقوم به امر حکام شرع املاک مفصله را حبس مخلد نمود که املاک از اینقرار است :

همگی و تمامی مجری المیاه(محل عبور اب) دو دانگ آن دو شَعیر(متر زمین) از مزرعه کُلنگه(احمد آباد) با جمیع مشاعات و متفرعات آن بقدرالحصه واقعه در نراق بانضمام همگی و تمامی چهل قَفیز(واحدی برای اندازه گیری زمین) زراع شاه زمین واقعه در دشت پالوی نراق از قصبه و اطراف با جمیع مشاعات آن بانضمام همگی و تمامی نصف از املاک برآفتاب شهره واقعه در دشت سفلای نراق با جمیع مشاعات آن که املاک برآفتاب مشترک بود مابین حاج محمد جعفر مرقوم و حاج محمد تقی موصی و  بانضمام همگی و تمامی مجری المیاه نیمطاق از یکطاق از بیست و هشت طاق مدار قنات مزرعه نو واقعه در نراق و بانضمام همگی و تمامی یکدانگ و ربع دانگ از جمله ششدانگ مزرعه موسومه به زین الدین(زعین) با جمیع مشاعات آن بقدرالحصه و  بانضمام سه دانگ از جمله ششدانگ یکباب طاحونه(آسیاب آبی) میرکی شهره با جمیع مشاعات و ملحقات و بانضمام همگی و  تمامی سه دانگ از جمله ششدانگ یکباب طاحونه زیر زمینی شهره واقع در نراق با جمیع مشاعات و ملحقات آن و  بانضمام همگی و تمامی سه دانگ از ششدانگ یکباب طاحونه واقعه در بیجیگان جاسب(روستایی از توابع شهرستان دلیجان) با جمیع مشاعات آن و  بانضمام همگی و تمامی دو سهم و سه ربع از جمله ده سهم از یکباب عصارخانه(کارخانه روغن گیری) واقعه در نراق که همه مرقومات غنیه از تحدید و توصیف میباشد قربت الی الله بر جهت تعزیه داری حضرت ابی عبدالله الحسین و بر جهت تعمیر سه باب حمام و مسجد جامع حاج علیمحمد و مدرسه که آنچه عاید شود هر سال از املاک مرقومه بعد از وضع مخارجات لازمه املاک و مالیات دیوانی و بعد از وضع یک عشر حق الزحمه متولی و ناظر دو ثلث عایدی املاک مخارج تعزیه داری شود و یک ثلث مخارج حمامات و مسجد و مدرسه شود  و تولیت این حبس مخلد مفوض شد به جنابان مستطابان شریعت مآب آقا حسین نراقی خلف مرحوم خلد مقام آقای ملا محمد رضا نراقی اعلی الله مقامه(حجت الاسام آقا حسین فاضلی مجتهد فرزند ملا محمد رضا مکان دفن بقعه شاه سلیمان نراق) و فخرالحاج حاج محمد جعفر که باطلاع جنابان فخرالحاج حاج محمد علی نراقی و آقا محمد ولد اکبر موصی بمصارف مقرره برسانند  و تولیت بعد از متولیین مفوض شد بر ارشد و اصلح اولاد ذکور حاج محمد جعفر مرقوم نسلاً بعد نسل و طبقه بعد طبقه و نظارت مفوض شد به ارشد و اصلح اولاد ذکور حاج محمد تقی موصی نسلاً بعد نسل و طبقه بعد طبقه که همه ساله متولی هر عصری باطلاع ناظر آن عصر جمع آوری منافع املاک مرقومه را نموده بعد از وضع مخارجات لازمه املاک و بعد از وضع یک عشر حق الزحمه متولی و ناظر که بالسویه تقسیم نمایند دو ثلث مخارج تعزیه داری و یک ثلث مخارج تعمیر نمایند و بر مراتب مرقومه صیغه شرعیه جاری شد و قبض شرعی و اقباض شرعی در حبس مخلد مرقوم بعمل آمد و شرایط صحت و شرعیت و لزوم معمول شد فمن بدلّه بعد ما سمعه فانّما ائمه علی الذین یبدلونه
و کان ذا تحریراً و وقوعاً فی خامس شهر صفر المظفر سنه 1335(برابر با 10 آذر 1295)
محل مُهر جناب خیرالحاج محمد جعفر تاجر نراقی
 عبده الراجی محمد جعفر نظر به ملاحظه صرفه و غبطه محل حبس مرقوم در متن که دو دانگ الّا دو شَعیر(متر زمین) از مزرعه کُلنگه قلیل الفایده بلکه در بعض از سنوات مطلوب المنفعه میباشد و باید مبالغی مخارج تنقیه و تعمیر قنات او شود و ملاحظات دیگر و بعد از رجوع نمودن مقوم و اهل خبره به تصویب و صلاحدید سرکار شریعتمدار ملا والاسلام آقایی آقا محمد (حجت الاسلام آقا محمد فاضلی مجتهد نراقی فرزند ملا محمد رضا) دامت برکاته و سرکار شریعت مآب آقا حسین(حجت الاسلام آقا حسین فاضلی مجتهد نراقی فرزند ملا محمد رضا) سلمه الله تعالی دو دانگ الّا دو شَعیر در مزرعه مرقومه بموجب انتقال شرعی واگذار و منتقل شد به جناب مستطاب فخرالحاج حاجی محمد جعفر مرقوم در متن که وصی اخوی خود مرحوم خیرالحاج مرحوم حاجی محمد تقی میباشد و از طرف امناء شرع مطاع لازم الاتباع یکی از متولیین شرعی املاک حبس می‌باشد و در عوض و اِزاء مزرعه مرقومه یکطاق از جمله بیست و چهار طاق مزرعه حسین آباد من مزارع نراق که غنی از تحدید و توصیف است با جمیع توابع و لواحق و منضمات و متفرعات به نوعی که مالک و متصرف بودند خریداری شد و در محل ثلث جزو حبس منظور گردید  پس بنا به علیه دو دانگ الّا دو شَعیر از مزرعه کُلنگه از املاک حبس متن خارج گردید و در عوض یکطاق از مزرعه حسین آباد نراق املاک جزو حبس میباشد و صیغه مصالحه لله جاری شد و قبض و اقباض و شرایط صحت بعمل آمد
بتاریخ شهر رجب المرجب ییلان ییل(سال مار) سنه 1335(3 اردیبهشت 1296)
هو وقع ماسطر فیه من حبس المخلد کالشرایط المعتبره فیه من القبض والاقباض و التعیین المتولی والناظر جمافصل فیه حره الخاطی شهر صفر منیر محل خاتم سرکار شریعتمدار بندگان شامخ الارکان مُروج احکام
حجه الاسلام والمسلمین آقائی آقای حاج شهاب الدین(آیت الله حاج میرزا شهاب الدّین نراقی١٢٨۵ ه.ق – ١٣۵٠ ه.ق فرزند میرزا فخرالدّین بن حاج ملّا محمّد نراقی) دامت برکاته اعترف زیده بما فیه لدی حره  محل خاتم مبارک حضرت مستطاب شریعتمدار آقای آقا میرزا ابو محمد مد ظله العالی وقع جمیع ماسطر فیه ... خامس شهر صفر سنه ۱۳۳۵
محل خاتم شریف جناب مستطاب شریعت مآب آقائی آقا ملا محمد آقا نظام الشریعه دام مجده العالی وقع مافیه....فی خامس صفر ۱۳۳۵
محل خاتم سرکار شریعتمدار بندگان شامخ الارکان مروج احکام حجه الاسلام آقای آقا سید محمد رضا دامه البرکاته اعترف سلمه التعالی بما فیه ... حره
محل خاتم سرکار شریعتمدار بندگان عماد اسلام آقای حاج آقا جعفر مد ظله العالی اعترف حفظه الله بما سطر فیه لدی حره
آقائی حسین ابن محمدرضا نراقی فی شهر صفر ۱۳۳۵
محل خاتم مبارک سرکار بندگان شریعت ارکان آقای آقا میرزا محمد حسین مد ظله العالی اقر سلمه الله بتمام مافیه...حره سابع شهر صفر ۱۳۳۵
محل خاتم مبارک حضرت مستطاب شریعتمدار بندگان ملا... ملجاء آلام آقای آقا میرزا مجدالدین( آیت الله حاج میرزا مجدالدین نراقى فرزند حاج میرزا ابوالقاسم نجم الدین)دامت برکاته واعترف زیده عزه بما رقم فیه من الحبس مخلد والشرایط معتبره جما فیصل فیه لدی
الاحقر ابوتراب نراقی(احتمالا فرزند علی اکبر) فی هفتم شهر صفر المظفر ۱۳۳۵  
محل خاتم مبارک سرکار بندگان شریعتمدار آقای آقا میرزا ابوتراب
و سرکار شریعتمدار آقای آقا حاج آقاعلی مدظله‌العالی هو ذا مطابق اصله الاصیل ملا زیاد و نقیصه حره
الاحقر عبده حسین محمد رضا سواد مطابق اصل است نصر من الله و فتحاً قریب
سواد مطابق اصل است عبده الراجی محمد علی
سواد مطابق اصل است محمد ذا مطابق لما سطر فیه بحاشیه اصله والاصل حره
الاحقر عبده حسین ابن محمدرضا هذا مطابق لما سطر به خطی و ختمیه به خاتمی حره(حجت الاسلام آقا حسین فاضلی مجتهد فرزند ملا محمد رضا مکان دفن بقعه شاه سلیمان نراقق)
الاحقر عبده الراجی محمد ابن محمد رضا سواد مطابق با سوادی است این سواد مطابق با اصل است حره الاحقر(حجت الاسلام آقا محمد فاضلی مجتهد نراقی فرزند ملا محمد رضا)
دو امضا و مُهر که بعدا در ذیل سند توسط رئیس فرهنگ و اوقاف و مجتهد نراق جهت ثبت سند و اجرای ادامه دادن وصیت نامه اضافه شده است :
 مُهر عبده حسین ابن محمدرضا(حجت الاسلام آقا حسین فاضلی مجتهد فرزند ملا محمد رضا مکان دفن بقعه شاه سلیمان نراق – تولد ۱۲۹۶ قمری فوت ۱۳۵۵ قمری)
 
سواد مطابق با اصل است مدیر دبستان نمره ۸ شریف بیان الحق(شریف  بیان الحق اصفهانی فرزند زین العابدین متولد ١٢٧٩ فوت ١٢ دی ١٣۵٢) 
   

توضیحات سایت سلحشوران شهر نراق :
1- طبق آنچه که در این سند به سال 1335 هجری قمری مشهود است بیش از یک قرن پیش مسجد جامع نراق به نام بانی آن حاج علی محمد ولد  آقا میرزا اسماعیل نراقی مشهور بود.

2- همزمان سه باب حمام در نراق فعالیت داشته که شامل حمام حاج جعفر جنب مسجد جامع ، مسجد حاج لطفعلی تقریبا مقابل بازار شمس السلطنه  و حمام پایین که جنب مسجد امام حسن(ع) بوده است .

3- همچنین در زمان صدور سند ، نراق دارای مدرسه بوده که از سوی وصیت کننده سهم و عایداتی داشته است .

4- عمارت عصارخان نیز طبق سفارش وصیت کننده سهم می برده و سال 1335 قمری فعالیت داشته است .

5- حاج محمد تقی تاجر نراقی فرزند حاج محمد ابراهیم تاجر نراقی سال 1315 هجری قمری فوت نمود و قبل از مرگ ، برادرش حاج محمد جعفر و همچنین محمد جواد نراقی فرزند حاج محمد مهدی را وصی خود نمود . محمد جواد پدرِ فضل الله معاون التجار سال 1318 هجری قمری در نراق فوت کرد و گفته شده حاج محمد جعفر در امر وصیت برادرش کوتاهی کرد و منجر به شکایت توسط وراث حاج محمد تقی گردید و تا 20 سال این اختلاف بین خانواده ها وجود داشت . شکایت ها سالها ادامه داشت و علمای نراقی بارها در کاشان و نراق تلاش نمودند تا این مشکل حل شود .

 بازخوانی چنین اسناد تاریخی و وقفی که بیش از یک قرن قدمت دارد و بدون نقطه و سر خط ، پشت سر هم مرقوم گردیده کاری سخت و شکننده است و زمان های بیشتری برای بررسی و کنکاش می طلبد که در این رابطه از استاد نستوه و فرهیخته ارجمند استاد حاج سید مجتبی غفاری از بابت تلاش های عظیمش در راستای معرفی فرهنگ و تاریخ شهر کُهن نراق سپاس گزاریم .

۰ نظر ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۱۵
سلحشوران شهر نراق

خانه باغ نراقی در سه‌ راه طالقانی و محدوده محله خواجه‌نصیر قرار  دارد . این محله‌ سرانه فضای سبز پایینی دارد و مدیران شهری باور دارند با تبدیل این باغ به بوستان محلی، این محله سرسبز می‌شود.

خانم سمیه حاجوی، شهردار منطقه ۷ تهران  بهار ۱۳۹۹ درباره تملک باغ نراقی اظهار داشت: در راستای اهداف و سیاست‌های شهرداری تهران در جهت حفظ باغات و گسترش فضای سبز شهری با تلاش و پی گیری‌های مکرر، باغ نراقی در سه راه طالقانی در سال ۱۳۹۹ از محل عوارض کمیسیون ماده هفت تملک و برنامه ریزی جهت احداث بوستان عمومی در آن آغاز شد.
عکاس: شایان محرابی

 درخواست :
دلسوزان شهر نراق که به این منطقه شهرداری تهران دسترسی دارند درخواست کنند این بوستان و فضای سبز همچنان به نام بوستان نراقی نام گذاری شود .

۰ نظر ۳۰ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۰۰
سلحشوران شهر نراق

مورخ مهر ماه ۱۳۲۱
نظر به اینکه آقای هدایت الله رضوانی(خیّر نیکوکار و چهره فرهنگ دوست) با سند رسمی در مقابل پرداخت کرایه ۸ اطاق به‌ فرهنگ نراق(به ریاست محمد غَرَوی قمی) تعهد سپرده اند نسبت‌ به‌ سهم یکنفر دانش آموز پایه اول دبیرستان( سلطانعلی  غفاری ) برای مدت یکسال تحصیلی از تاریخ بالا مبلغ سیصد ریال بر ذمه اینجانب میرزا جواد غفاری(فرزند عبدالباقی طبیب نراقی) می باشد که یکصد و پنجاه ریال آن تقدیم و مبلغ یکصد و پنجاه ریال دیگر برای مدت ششماه دیگر به آقای هدایت الله رضوانی پرداخت نموده و در مقابل قبض رسید دریافت دارم .
 از طرف ابوی صحیح است
امضاء: سلطانعلی غفاری(فرزند میرزا جواد)

 توضیحات سایت سلحشوران شهر نراق :
سلطانعلی غفاری فرزند آقا میرزا جواد در شهر نراق متولد شد و در فرهنگ  این دیار تاثیر گذار بود . وی مسئول دفتر اولین نماینده فرهنگ نراق آقای شریف بیان الحق اصفهانی بود . غفاری رئیس دبستان دولتی نراقی و مدتی مسئول تعلیمات اساسی نراق بود که ساختمانش به همت وی و یاری اهالی ساخته شد .

این بنا مقابل بانک ملی واقع است و بعدا نمایندگی آموزش و پرورش در آنجا مستقر گردید . غفاری رحمت الله علیه تاریخ ١۶ آذر ١٣٩٣ دار فانی را وداع گفت و در قطعه ٣١٣ ردیف ۵۴ شماره ۴٠ بهشت زهراء تهران خاکسپاری گردید . همسرش خانم شمسی غفاری فرزند میرزا حسین نام دارد .

۰ نظر ۲۹ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۰۰
سلحشوران شهر نراق

بسم رب الشهدا
تاریخ: ۱۳۶۱/۰۸/۱۶
شماره پرونده: ط-۳۰-۹۵
ستاد موقت تخلیه شهدا-اهواز
شماره پلاک: AA-A400486
نام: کاظم
نام خانوادگی: محمودی
نام پدر: علی
درجه و واحد: پاسدار تیپ ۱۷ قم - گردان محمد رسول الله
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۸/۱۶
علت شهادت: موج انفجار-رگبار گلوله
محل شهادت: عین خوش - خط مرزی
آورنده: تعاون تیپ امام حسین
آدرس: شهر محلات- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

محل مهر  امضا

۰ نظر ۲۸ شهریور ۰۰ ، ۱۸:۰۶
سلحشوران شهر نراق

لندن ، حضرت رئیس کنفرانس صلح عمومی ایده الله تعالی
ای شخص عظیم محترم
در جراید شرق و غرب تفصیل مجلس صلح ملل که در تحت ریاست شما تشکیل می‌شود ملاحظه گردید و نهایت سرور و فرح حاصل شد که الحمدالله در تحت ریاست شخصی جلیل مجلس صلح ملل‌ تشکیل میگردد . امروز در عالم وجود امر مهمی اعظم از این نه زیرا سبب آسایش آفرینش است و راحت جمیع ملل و دول و سعادت هزاران از افراد بشر ، چه امری به از این اعظمتر واضح است که نهایت اهمیت را دارد بلکه سبب نورانیت شرق و غرب گردد

و باعث صورت و مثال الهی در عالم انسانی و جلوه فضائل نامتناهی،  لهذا این مشتاق هر چند با آن سَروَر آشنایی نداشتم ولی این امر عظیم و همت عالی شما سبب شد که غائبانه (او را نادیده به وی ارادت ورزیدن) نهایت محبت حاصل نمودم لهذا به تحریر این نامه پرداختم .این قضیه صلح ملل را حضرت بهاء الله(پایه گذار بهائیت حسین علی نوری فرزند میرزا بزرگ) در ایران در شصت سال پیش یعنی در سنه پنجاه و یک مسیحی تاسیس نمود و در این مدت در این خصوص لوایح و الواح بسیار اول در ایران نشر فرمود و بعد در سایر جهت نیز انتشار داد تا آنکه در کتاب اقدس که قریب پنجاه سال پیش نازل شده مسئله صلح عمومی را تصریح فرموده و به عموم بهائیان تکلیف فرموده که به جان و دل در این امر عظیم جانفشانی نمایند حتی جان و مال خویش را فدا کنند و ترویج الفت ملل و مذاهب نمایند و اعلان وحدت عالم انسانی در جمیع اقالیم کنند

در ایران ملل متعدده موجود مسلمان و مسیحی و یهود و زرتشتی و مذاهب متعدده نیز موفق به قوت تعالیم بهاء الله چنان تالیف و محبت در میان این ملل دائم حاصل گردید که حال مانند برادر و یا پدر و پسر و مادر و دختر با یکدیگر متحد و متفق و آمیزش مینمایند چون در محفل اجتماع کنند اگر شخصی وارد گردد از شدت الفت و محبت آنان حیران ماند ابداً اثر اختلاف و جدائی نبیند بعضی از الواح حضرت بهاء الله در این خصوص ترجمه‌ در آمریکا شده میطلبد شاید بدست آید ملاحظه‌ خواهید فرمود که‌ چه اساس متینی حضرت بهاءالله در عالم وجود تاسیس فرموده که عاقبت منتج به وحدت جمیع بشر گردد و همچنین مکاتیب متعدده بسیار از قلم این مشتاق صادر آنان را نیز بطلبید شاید ترجمه اش را در آمریکا بیابید.

باری حضرت بهاءالله(حسینعلی نوری) در این نشئه(سرخوشی) انسانی در حدیقه(بوستان) وحدت عالم بشر غرس پر ثمری فرموده امیدوارم که آن جناب هم در فکر آبیاری این حدیقه(باغ) هستید لهذا لازم دانستم که ممنونیت و خشنودی خویش را از آن جناب بیان نمایم تا نام نیک شما در ایران بلکه عموم شرق انتشار یابد تا اهل شرق نام شما را به بزرگواری یاد نماید و در حق شما دعا کنند و طلب تائید نمایند تا این مبادی الفت و صلح ملل و دول بل عموم افراد انسانی تاسیس تام یابد و انتشار عمومی حاصل نماید .
و خواهش از شما دارم که احترامات فایقانه مرا قبول فرمائید ع . ع (نویسنده ناشناس با مخفف نام و نام خانوادگی)

حضرت آقا میرزا منیر نبیل اف(میرزا منیر نبیل زاده قزوینی پیرو بهائیت) از تاریخ 21 رمضان سواد تلگراف مبارکه ذیل را از عشق آباد(پایتخت کشور ترکمنستان) فرستاده اند که از لندن رسیده است
( عشق آباد امید صحیهتم فوج فوج ملاقات میشود در سیطم بلیل سه هزار نفر حاضر نطقی مفصل تاثیر شُدید ، عباس )
21 رمضان در مشهد استنساخ شد(نسخه برداری) 1329 یا 1339
21 رمضان 1329 برابر با(23 شهریور 1290)
یا
21 رمضان 1339 برابر با(8 خرداد 1300)

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد خستگی ناپذیر حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی سند بیش از یک قرن سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۷ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۱۷
سلحشوران شهر نراق


ما را در سر سودای عاشقی است

                                                   و دفاع همچنان باقیست

                                                                                                                                                                                                              و تا انتها ایستاده ایم.....

۰ نظر ۲۶ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۴۶
سلحشوران شهر نراق

‍ همدان حاجی محمد نراقی
عنوان تلگرافی نراقی
بتاریخ ۳ شهر شعبان سنه ۱۳۵۱
۱۳۳۱/۹/۱۲
همدان الی نراق
جناب مستطاب عمده التجار آقای آقا محمد علی آقا فروغی تاجر نراقی زیده مجده العالی
عرض میشود ، مشروحات از قرار قبل است آخرین مراسله مورخه ۱۶ رجب ۱۳۵۱ بوده که ضمناً استعلام شده مرقوم دارید بدانم نماینده ثبت اسناد و املاک آن نواحی آمده یا نه ؟چون‌ باید وکالت نامه بفرستم املاک ما را ثبت نمائید .
بعلاوه تقاضا شده بود از اعلانات ثبت هم که منتشر می‌شود جهت ما بفرستید و مقدار سه مَن به وزن شاه هم جُوزاغند الگی و آلوئی اَعلا(جوزغَند محصول منحصر به فرد نراق) خواسته بودم البته الی اکنون نرسیده و ... دستور و تقاضای اینجانب عمل فرموده‌ اید منتظر جواب و اقدامات هستم مرقومه شریفه مورخ ۲۵ رجب واصل از سلامتی شما و مطالب مندرجه اطلاع حاصل آمد اینکه مقدار سیزده مَن ... به وزن شاه ....... فرستاده اید و فراموش شده بارنامچه بدهید هنوز جنس مذکور نرسیده هر وقت برسد حسب المرقومه عمل خواهد شد و دیگر اینکه مشغول غرس اشجار در باغ لاستان بوده اید از زحمات شما نهایت امتنان حاصل است . تکلیف وجه برای سنه ماضیه را خواسته بودید که به قم بفرستید یا همدان فرقی ندارد چنانچه قم برای شما سهل تر است قم برسانید به تجارتخانه شفیق و پسران قبول است . عایدی هذاسنه هم صورت بفرستید و البته جوزاغندی(جوزغَند) را که خواسته ام بفوریت ارسال دارید خیلی لازم است زیاده عرضی ندارد.
امضاء احمد نراقی زاده
مُهر: از طرف حاجی محمد نراقی حاجی محمد رضا نراقی

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی نامه خاندان نراقی از همدان به ملا علی محمد در نراق نزدیک به یک قرن سپاس گزار می باشد .

توضیحات :
احمد نراقی فرزند حاج محمد نراقی عمده التُجار ابن حاج محمد رضا رئیس التُجار در سن نسبتا جوانی و چهار سال پس از فوت پدرش در سال حدود 1318 فوت نمود . نام مادرش حاجیه خانم سلطان معینی نراقی فرزند حاج محمد تقی بود . همسر احمد به اسم بهجت المُلوک میر پنج نام داشت . دایی های مشهور احمد نراقی در همدان به اسامی حاج عبدالهادی و حاج غلامحسین و حاج رضا معینی نراقی مشهور بودند .

۰ نظر ۲۵ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۰۳
سلحشوران شهر نراق

سید مجتبی اردهالی سال ۱۳۸۷ فوت و در قطعه ۲۲۸ بهشت زهرا تهران خاکسپاری شد.
مادرش خانم بتول فاضلی فرزند آقا محمد مجتهد سال ۱۲۹۹ در شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان متولد شد و تاریخ ١۶ آبان ١٣٧۵ بدرود حیات گفت و روی قبر مادرش مریم فاضلی در قبرستان نو شهر قم خاکسپاری شد . مادرش مریم فاضلی فرزند حاج حبیب الله نراقی (موسوم به حاج رئیس و رئیس التجار) تاریخ ٣١ اردیبهشت ١٣٣٧ فوت نموده بود . شماره قبر مادر و دختر ٢١٧۴٨ می باشد .
اولین ازدواج بتول خانم با آقای سید علی اردهالی فرزند آقا میرزا مشهدی بود . حاصل این ازدواج فرزندانی همچون سید مرتضی(۱۳۱۲ – ۱۳۸۴ مدفون در نراق) و سید مجتبی اردهالی( . – ١٣٨٧ مدفون در قطعه ٢٢٨ بهشت زهرا)  می باشند .
سید علی زمانیکه دو فرزند صغیر داشت تاریخ ١ تیر ١٣١۶ بدرود حیات گفت . بتول خانم مدتی بعد تاریخ ۶ ذیحجه ۱۳۵۷ مطابق با ۷ بهمن ۱۳۱۷ با اسدالله یوسفی فرزند نصرالله ابن آقا علی ازدواج نمود و فاطمه و هوشنگ یوسفی حاصل این ازدواج هستند .

۰ نظر ۲۴ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۰۹
سلحشوران شهر نراق

بانک ملی ایران
مرکز طهران
شعبه همدان
آدرس تلگرافی: بانکملی
برای شعبه بازار طهران : ملیبازار
همدان بتاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۱۶
آقای احمد نراقی زاده(فرزند حاج محمد نراقی و نَوه حاج محمد رضا نراقی رئیس التجار)
همدان   

متمنی است ارقام ذیل را که در حساب جنابعالی منظور شده‌ ملاحظه فرمائید .
حق العمل برگشت برات شماره ۲۱۹۶۸ شما بمبلغ ۸۵۷ ریال عهده میرزا یحیی حسین زاده قم که بعلت غیبت براتگیر بدون و خواست عودت داده شد و طبق این نامه از مجموعه برات این بانک خارج و برات را برای شما ارسال میدارد ۶ ریال
هزینه پست
یک یال
مدیون بمبلغ هفت ریال فقط
مهر و امضاء : بانک ملی ایران
پیوست : ۱


توضیحات :
سابق بر این تُجار که با هم مراوده تجاری داشتند تاجر شهرستان با نامه یا تلگراف به تاجر طهران یا شهرستان سفارش جنس می داد و تاجر مثلاً در طهران اجناس را برای او ارسال می کرد و وَجهش را برات صادر می کرد که عموماً وعده دار بود و خریدار باید آنرا قبولی می داد تا بصورت سند در آید . این خود داستان داشت تا برای شرایط برات صادر شده از نظر مبلغ و مدت و سایر شرایط به توافق برسند .
در این مورد خاص براتگیر یا بدهکار حضور در محل نداشته که قبولی خود را اعلام کند و برات عودت داده شده و سند فوق هم حق العمل بانک برای این پروسه می باشد .

معامله محمد جواد اهل نراق و میرزا مصطفی قلی جوشقانی در مزرعه های زبالی و نخ  و نیم پیش - سند شماره 327

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد خستگی ناپذیر حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی سند کارمزد بانکی مربوط به 84 سال قبل و توضیحات لازم سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۳ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۰۱
سلحشوران شهر نراق

مورخه ۱۳۲۱/۷/۲۷
آقای غروی مدیر محترم دبستان دولتی شماره ۸ نراق
مبلغ یکصد و پنجاه ریال از حقوق شهریور ماه اینجانب از بابت اخوی ولی الله مهدوی دانش آموز پایه اول دبیرستان برای ششماه اول در حق آقای هدایت الله رضوانی(فرزند محمد حسین) کارسازی نمائید.
امضاء مهدوی(برادرِ ولی الله احتمالا فضل الله مهدوی فرزند میرزا عبدالحسین)
صحت مراتب فوق مورد گواهی و در موقع وصول حقوق نامبرده پرداخت خواهد شد .  امضاء غَروی(مرحوم سید محمد غَروی اهل شهر قم  مدیر مدرسه و نماینده فرهنگ شهر نراق)

توضیحات سایت سلحشوران شهر نراق :
۱- چون بابت پرداخت اجاره اطاق های محل دبیرستان مرحوم هدایت الله رضوانی خیّر نیکوکار و فرهنگ دوست به اداره فرهنگ نراق تعهد دادند فلذا اولیاء دانش آموزان  نیز از این بابت و به میزان سهم هر دانش آموز( سیصد ریال) به آقای رضوانی متعهد شده اند.

۲- طبق این سند و اسناد مشابه سال ۱۳۲۱ خورشیدی در شهر نراق سال اول دبیرستان وجود داشته است.

۰ نظر ۲۲ شهریور ۰۰ ، ۱۷:۱۸
سلحشوران شهر نراق

هوالمالک بالاستحقاق
و بعد باعث بر تحریر و ترقیم این کلمات شرعیه الدلالات آنکه حاضر دارالشرع انور گردید عزت شعار آقا محمد حسین ابن مرحوم آقا حسینعلی خرنَقی(خَرنه یا فَرنَق روستایی از توابع شهرستان دلیجان) ساکن قصبه نراق و با تحقق کافه شرایط صحت بیع نمود و بفروخت به عالیجاه استاد حسن ابن مرحوم استاد غلامرضا سلیمانی نراقی تمامی مجرا المیاه پانزده سَرجه از جمله یکهزار و هشتصد سَرجه آب قنات مزرعه لاستان که از قنوات قصبه نراق است و مدارش در دوازده شبانه روز است غنی عن التحدید والتوصیف واقعه در طاق سیم با کافه ملحقات و منضمات و متعلقات متن از مجاری و اِستلخ و کلما یتعلق بها بقدرالحصه ابتیاعی از آقا سید تقی مُکّاری دون استثناء شیئی منه ذکرام لم یذکر و سمی ام لم یسم به نحویکه مالک و متصرف بوده به ثمن مال المبایعه مبلغ چهل تومان نصف بیست تومان فض رایج خزانه اعلیحضرت احمدشاه قِران ده عدد یکتومان ماخوذ حین العقد باعتراف الشرعی و بایع مزبور پس از اخذ مال المبایعه بیع مرقوم را تاماً کاملاً از یَد تصرف خود اخراج نموده بتصرف مشتری داد و بر ملکیت او قرار و استقرار یافت

به نوعی که تصرف مالکانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و اخذ و استرداد مال المبایعه لا علی رسم القباله معمول و مرعی گردید
الیوم بمقتضای مارقم تمامی پانزده سرجه آب مزبور حق صرف و ملک طلق مشتری مرقوم است و احدی را به هیچ وجه من الوجوه در آن حقی و بهره ای باقی نیست و صیغه مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه قطعیه جامع جمیع شرائط و ارکان خالیه از کافه نواقص و بطلان به اسقاط جمیع خیارات محتمله و متصوره سیماً خیارالغبن ولو کان فاحشاً بل افحش و لو به ضعف الثمن بل از بدو الزام بر بایع که چنانچه عندالخروج فسادی در مبیع ظاهر شود مستحقاً للغیر برآید از عهده برآید بینهما کما هوالمقرر فی الشریعه المطهره جاری و واقع گردید
و کان ذالک تحریراً فی یوم دوشنبه هفتم شهر جمادی الاولی مطابق 1339
7 جمادی الاول 1339(برابر با 27 دی 1299)
هو
لقد وقع الامر کما رقم فیه لدی
مُهر: عبده حسین ابن محمدرضا
 اعترف بما رقم فیه لدی حره الخاطی
مُهر : ...
وقع واعترف بجمیعاً رقم فیه لدی حره الخاطی
مُهر: عبده الراجی غلام حسین

بازخوانی پشت سند :
حضور یافت عزت انتساب استاد محمد حسن ابن مرحوم استاد غلامرضا مشتری مرقوم در ظهر و به صیغه مصالحه صحیحه شرعیه منتقل نمود به عالی شان آقا نصرالله ابن مرحوم آقا حسن ملا محمد تقی نراقی تمامی پانزده سَرجه آب مرقوم در ظهر را دون استثناء شیئی به نحویکه مالک و متصرف بوده و به هیچ وجه حقی از برای او باقی نباشد به مال المصالحه مبلغ پنجاه تومان و شش هزار دینار نصف بیست و پنج تومان و سه ریال دینار فض رایج خزانه اعلیحضرت احمد شاه ماخوذ حین العقد باعتراف الشرعی بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف معمول و مرعی گردید

الیوم تمامی پانزده سَرجه آب مرقوم در ظهر حق صرف مصالح له مرقوم است و احدی را در آن حقی باقی نمانده و صیغه مصالحه صحیحه شرعیه مستجمع جمیع شرائط و ارکان خالیه از کافه نواقص و بطلان باسقاط جمیع خیارات محتمله و متصوره و الزام بر متصالح مرقوم که چنانچه فسادی ظاهر شود کلاً را از عهده برآید بینهما علی النهج الشرع جاری شد و کان وقوعاً فی دهم شعبان المعظم سنه 1340(برابر با 18 فروردین 1301)
مهر: یا حسن
اعترف بمارقم فیه لدی حره الخاطی
مُهر: محمد جواد
 وقعت المصالحه المرقومه کما رقم فیه
مُهر : عبده الراجی غلام حسین


از جناب آقای محمد میرشکاری فرزند علیرضا از بابت ارائه تصویر سند قدردانی می کنیم .

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد خستگی ناپذیر حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله معامله در مزرعه لاستان بیش از یک قرن قبل سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۱ شهریور ۰۰ ، ۱۶:۲۴
سلحشوران شهر نراق

خطاب آمد حسین قربانی شش ماهه می خواهم
حسین گفتا که شش ماهه علی اصغری دارم

خطاب آمد جوان داری حسین از بهر قربانی؟
حسین گفتا هیجده ساله نوخط اکبری دارم

خطاب آمد دگر داری جوان از بهر قربانی
حسین گفتا چون عباس میر لشکری دارم

خطاب آمد باید چشم از قاسم بپوشانی
حسن گفتا قاسم را و عون و جعفری دارم

خطاب آمد سرت را با لبان تشنه می خواهم
حسین گفت آبِ دنیا هست حاجت کوثری دارم

خطاب آمد باید چشم از زینب بپوشانی
حسین گفت این بلا سخت است در حیرت سری دارم

نه داغ اکبر است این نیست داغ اصغر زارم
ولی این امرِ ناموس است از آن مشکل تری دارم

بُوَد زینب انیس و مونس طفلان بی یاور
اگر زینب شود بی کس نَه سر نَه افسری دارم

سلسله اشعار عاشورایی مربوط به احمد نراقی به مناسبت ماه محرم که یکصد سال پیش در شهر تاریخی نراق مورد استفاده عزاداران سیّدالشهداء قرار داشته و برای اولین بار توسط استاد مرتضی علی آقائی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ نراق بازخوانی و نمایش می گردد .

۰ نظر ۲۰ شهریور ۰۰ ، ۱۵:۳۶
سلحشوران شهر نراق

بعد الحمد والصلاه  بفروختند به مبایعه صحیحه شرعیه لازمه جازمه جنابان محامد نصابان عمده الحاج والمُعَمِرین حاجی محمد حسن تاجر نراقی خلف مرحوم مبرور آقا محمد علی شهدالله و حاجی علیمحمد نراقی خلف مرحوم مبرور حاجی احمد نراقی سلمه الله به عالیحضرت نیکو طینت آقا باقر نراقی خلف مرحوم آقا عبدالوهاب ساکن قصبه نراق تمامی ششدانگ مزرعه مسماه به گلیجه علیا من محال قصبه نراق را که فی محل وقوعاً غنی از تحدید و توصیف است مع یتعلق بها از اراضی و تلال و جبال وعین و انهار بانضمام باغ واقع در مزرعه مسطوره و مجرای قنات مخصوص آن و اِستلخ بانضمام درخت خارج باغ مذکور که چنار عظیمی است با جمیع اشجار واقع در باغ مذکور بدون استثناء چیزی به نحوی که مالک و متصرف بوده به عوض مبلغ یکصد تومان نصف پنجاه تومان ریال جدید الضرب چرخی ناصرالدین شاهی ده عدد یکتومان عددی مثقال وزن مقبوض فی الحقیقه لا علی رسم القباله و بایعان مسطوران علاوه بر ......... مقتضی البیع ملتزم شرعی گردیدند در ضمن عقد خارج از حال تحریر الی لغایت پنجاه عام کاری هلالی در صورت بروز فساد در مبیع کاملاً از عهده خسارات متعلقه و غرامات وارده بر مشتری الی ضعف الثمن برآید صیغه جاری شد

و کان ذالک فی 14 شهر شعبان المعظم فی شهور توشقان ئیل(سال خرگوش) ترکیه مطابق یکهزار و سیصد و هشت هجری سنه 1308

14 شعبان 1308(برابر با 5 فروردین 1270)
مقرر آنکه طرفین اسقاط کافه خیارات موجبه فسخ سیما الغبن ولو کان فاحشاً را نمودند و کان فی التاریخ 9 فقره مُهر پای این قباله خورده که بعضی از آنها عبارت است از :
بسم الله الرحمن الرحیم
وقع البیع کما فی الکلیات المسطور لدی متناً و هامشاً
مُهر: عبده عبدالله ابن ابراهیم رضوی
رئیس التجار
یا اجود من کل جواد(محمد جواد نراقی پدرِ فضل الله معاون التجار)

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد خستگی ناپذیر حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله معامله در مزرعه گَلیجه حومه شهر نراق در 135 سال پیش سپاس گزار می باشد .

توضیحات :
مزرعه گَلیجه حومه نراق پیش بینی می شود بیش از 350 سال قدمت داشته باشد و تاریخ 14 شعبان 1308 باقر نراقی از نراقی های ساکن همدان خریداری نمود . در این منطقه آثار زیستی و حتی محل دفن افراد مشاهده شده است . سال 1290 هجری شمسی نخل کوچک نراق برای آیین عزاداری ساخته شد تا در کنار نخل بزرگ که بالغ بر پنج قرن قدمت دارد مورد استفاده عزاداران حسینی قرار بگیرد و پایه های اصلی نخل کوچک با رضایت مالک از چوب چنار مزرعه گلیجه استفاده شد .
در قباله خرید این مزرعه به عظمت و کهنسال بودن درخت چنار اشاره و نوشته است : " درخت خارج باغ مذکور که چنار عظیمی است " .

۰ نظر ۱۹ شهریور ۰۰ ، ۱۶:۱۸
سلحشوران شهر نراق

وزارت داخله
حکومت محلات
تاریخ ۱۳۱۳/۱۱/۱۳
نمره ۲۱۸۱۵
متحدالمآل(بخشنامه)
به کلیه ادارات ثبت مرکز و ولایات و صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق در تعقیب متحد المال نمره 17121 تاریخ 30/5/1313 مبنی بر اینکه صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق مکلفند قبل از اینکه واقعه عقد یا طلاق در ظهر ورقه هویت زوج به ثبت نرسیده از تسلیم سند عقدنامه یا طلاق نامه خودداری نمایند.

لزوما اشعار می دارد نظر به اینکه در ضمن عمل معلوم شده است که اجرای متحد المآل فوق الذکر مصادف با مشکلات گردیده است ، لذا متحد المال مزبور را نقض و صاحبان دفاتر ازدواج وطلاق مکلفند همین که در واقعه عقد یا طلاق را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رساندند باید عقدنامه یا طلاق نامه به زوجین تسلیم نمایند واوراق احصائیه(آمار) ماهیانه که به دفاتر سجلّی ارسال می گردد کماکان باید تهیه شود.
مدیر کل ثبت مملکتی عبدالله مستوفی

شماره 1657 تاریخ 7/12/1313 مواد متحد المال فوق که در مجله رسمی وزارت جلیله عدلیه اعظم درج شده برای استحضار صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ می شود .
امضاء : حکومت و مامور صلح محلات

 توضیحات :
در دهه 30 خورشیدی حجت الاسلام آقا محمد فاضلی مجتهد فرزند ملا محمد رضا صاحب دفتر ازدواج و طلاق شماره 14 شهر نراق و حومه بود و سپس فرزندش حجت الاسلام آقا احمد فاضلی صاحب دفتر ازدواج و طلاق شماره 16 گردید . آقا احمد بعدا از لباس روحانیت خارج و با نام خانوادگی نراقی پور رئیس دادگاه چندین شهر از جمله جهرم استان فارس شد . آقا محمد تاریخ 16 صفر 1360 قمری و آقا احمد تاریخ 10 مرداد 1339 خورشیدی دار فانی را وداع گفتند .   

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد مرتضی علی آقایی نراقی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ نراق بابت بازخوانی سند نزدیک به 90 سال قبل سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۱۸ شهریور ۰۰ ، ۱۵:۲۰
سلحشوران شهر نراق

آقای آقا محمد نراقی مد ظله
و بعد حاضر گردید در حالت مایصح عنها الاقاریر الشرعیه حره مخدره عفت پناهه متعلقه مرحوم آقا رضا ولد مرحوم آقا حسین آقا ابوالقاسم نراقی و بیع نمود و بفروخت بمبایعه لازمه جازمه شرعیه بانتصار و استصواب بندگان حضرت مستطاب شریعت ارکان ملجاء آلام عمادالمسلمین و الاسلام آقائی دام عمره و فضله به جناب مستطاب عمده التجار والاعیان آقا محمد علی خلف مرحمت شان آخوند ملا ابوالقاسم نراقی(ملا محمد علی فروغی فرزند ملا ابوالقاسم ابن ملا عبدالکریم) همگی و تمامی نیمطاق از یکطاق از جمله بیست و شش طاق ممر و مجاری مزرعه کَندَقه شهره من مزارع قصبه نراق که حسب الارث پدری که اختصاص شرعی به رباب صبیه بایعه مرقومه داشت که صبیه مرحوم آقا رضای سابق الذکر است با جمیع توابع و لواحق آن از آمار و اَنهار و قلعه و حصار و باغ سفلا و مدار و مجاری و عنون و استلخ(استخر) و املاک و اعیان و اراضی و اطراف و صحاری و مراتع و مرابض و کلما یتعلق بها شرعاً ونسیه بها عرفاً ذکرام لم یذکر و سمی ام لم یسم بمال المبایعه و ثمن مبلغ چهل و پنج تومان قِران نقد رواج المعامله ایران عددی یکمثقال وزن یکهزار دینار ماخوذ حین العقد باعترافها و تمام ثمن نقد فی المجلس اخذ و  قبض شرعی شد و شرایط صحه بینهما از قبض و اقباض و اخذ و استرداد مال المبایعه و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف والتسلیط و تسلط و تمکین و تمکن شرعی بعد از تفهیم و تفهم و اسقاط خیارات متصوره من الطرفین خصوصاً اسقاط خیار الغبن ولو بلغ ما علی  المراتب و اقصی المدارج معمول و مرعی گردید

و تمامی مال المبایعه از ید مشتری مرقوم واصل و عاید والده ربابه صغیره مزبوره شد که باستحضار بندگان معظم له و بعضی از کِسان صغیره بمصرف مخارج او برسد و تمامی مبیع مسطور که عبارت از نیمطاق مزرعه مرقومه(کَندَقه) است با جمیع متعلقات شرعیه از ملکیت ربابه صغیره حسب الشرع انتزاع و تخلیه گردید و بر ملکیت مشتری مستقر شد به نوعی که تصرف مالکانه و مستحقانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم و عقد مبایعه صحیحه شرعیه ملیه اسلامیه مشتمل به جمیع شرائط و ارکان و خالیه از کافه نواقص و مفاسد و بطلان محتوی بر کل قواعد و ضوابط و شرایط باستحضار حضرت مستطاب معظم اله بغیر از مقوم شرعی وبازدید اهالی خبره و بصیرت با نهایت ملاحظه صرفه و غبطه حال صغیره جاری و واقع گردید
پس بمقتضای مراتب مسطوره تمامی مبیع ....... حق صرف و ملک طلق مشتری مزبور است و احدی را بر او حقی نیست وله التصرف کیف یشاء و در ضمن عقد خارج لازم بایعه مرقومه والده ربابه ملزم شرعی شد که چنانچه از حین التحریر مبایعه الی پنجاه سال تمام در این مبایعه فسادی ظاهر شود که مستحقاً للغیر برآید و به ثبوت شرعی برسد که از ید مشتری انتزاع شود کلهم بعضاً عیناً او منفعتاً علاوه بر رد ثمن و اجرت المثل سنوات متصرفه و غرامات شرعیه و عرفیه معادل ثمن را مجاناً تسلیم مشتری نماید و به نوعی از عهده خساراتهای آن برآید که ابداً رجوعی به‌ مشتری نداشته باشد و عقد الزام شرعی بینهما برطبق میزان شرع مطاع جاری و واقع گردید . و کان ذالک مرقوم و وقوعاً فی یوم یکشنبه پنجم شهر جمادی الاولی مطابق ییلان ییل(سال مار) سعادت دلیل سنه 1336
5 جمادی الاول 1336(برابر با 27 بهمن 1296)

هوالله التعالی شانه العزیز
چون صغیره(کوچک) مرقومه که مسماه است به ربابه خانم صبیه مرحوم آقا رضا آقا حسین ابوالقاسم(ربابه فرزند رضا ابن حسین ابن ابوالقاسم نراقی) مخارج یومیه نداشت و به عُسرَت(تنگدستی) بود لهذا والده او مریم خانم صبیه مرحوم محمد صادق آقا نصرالله مبیع مزبور را در معرض بیع درآورد و بتصدیق کسان صغیره و محضر داعی اخذ ثمن را نمود که باستحضار و استصواب بعضی از موثقین و اینجانب بمصرف اخراجات صغیره برساند و آنچه صرفه و غبطه صغیره بود منظور شد و اینجانب امضاء مبایعه مسطوره را نمودم و مبیع مزبور بر ملکیت مشتری مرقومه در متن استقرار یافت وقد وقعت المبایعه شرعیه المرقومه لدی حره ها الاحقر فی خامس شهر جمادی الاولی 1336(برابر با 27 بهمن 1296)
مُهر: عبده الراجی محمد ابن محمد رضا
مُهر: عبده حسین ابن محمدرضا
توضیح اینکه بایعه مرقومه صبیه مرحوم آقا محمد صادق ولد آقا نصرالله حاجی رمضان نراقی می‌باشد تا واضح باشد .
مُهر: یا امام محمد باقر
 مُهر: محمد ابن محمد رضا
 بمراتب متن شهادت دارم
مُهر: علی محمد
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر: الراجی محمد کاظم
اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر: حبیب.....
وقع الاحقر بماسطر فیه لدی حره
مُهر: کلب نصرالله
 اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر: الراجی محمد ابراهیم
 اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر: عبده الراجی محمد حسین
 اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر: بمحمد وعلی و یحیی
 اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر: فتح الله
 اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر: ادرکنی یا محمد

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد نستوه حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله فروش مِلک 107 سال قبل در مزرعه کندقه سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۱۷ شهریور ۰۰ ، ۲۱:۳۷
سلحشوران شهر نراق

بر سَر بازار می آید دلم هر روز و شب
تا بگوید یوسفَم من هم خریدار تو ام

عشقت از روز اَزل در سینه ام مأوا گرفت
فاش می گویم منِ بی خانمان یار تو ام

آمدم تا در کنارت خویش را پیدا کنم
پادشاها مِنتی من عاشق زار تو ام

عاقلم دیوانه ام خود هم نمی دانم کی اَم
لیک می دانم منِ مجنون گفتار تو ام

خسته ی آزرده ام از درد و رنج بی کسی
باز می گویم که من یارِ وفادار تو ام

دل شده خانه غم جز تو کجا رو ببرم
دستی از لطف ، من غمزده بیمار تو ام

آمدم تا به سَر کوی تو اتراق کنم
رخصت ای سَرو نهان ، عاشق دیدار تو ام

استاد علی(میرزاعلی) قجری فرزند غلامعلی اهل شهر نراق

۰ نظر ۱۶ شهریور ۰۰ ، ۱۵:۱۰
سلحشوران شهر نراق

بیع نمود و بفروخت به بیع لازم جازم صحیح شرعی عصمت و عفت پناه جلیله عالیجناب خیرالحاج حاجی میرزا محمد نراقی صبیه مرحمت شان حاجی مهدی نراقی به عزت شعاران آقا میرزا ابوتراب خلف مرحوم حاجی علی اکبر نراقی و آقا عبدالرحیم ولد آقا ابوالقاسم نراقی همگی و تمامی یک قطعه باغجاه واقعه‌ در بستان جه شهره که تخمیناً چهار مَن به وزن شاه بذرافشان میباشد بانضمام اشجار مغروسه در آن از جوز و لوز و طاق که آن به باغجاه مشهور به باغجاه عبدالکریم میباشد  و حدی به باغجاه آقا زین‌العابدین میباشد و حدی به شارع میباشد به ثمن مبلغ پانزده تومان دو هزار و پانصد دینار ریال جدیدالضرب ناصرالدین شاهی عددی یکمثقال ده عدد یکتومان رایج خزانه عامره سلطانیه مبایعه صحیحه شرعیه بصیغه عربیه و فارسیه و قبض اقباض و تسلیم و تسلم کما هو المقرره فی الشرع الرسول مرعی و معمول گردید باسقاط جمیع خیارات سیماً خیارالغبن ولو کان فاحشاً بل افحش من الطرفین دانسته و فهمیده بناء علیه مبیع مرقوم ملک طلق مشتریان مزبور میباشد و بایعه مرقومه به اخذ تمامی ثمن معترف گردید ضمن العقد لازم جازم بر خود الزام شرعی نمود از حین تحریر ذیل الی مدت سی سال شمسی تمام چنانچه مبیع مرقوم کل ام بعضاً مستحق للغیر برآید و به ثبات شرعی برساند و مبیع مرقوم را از ید مشتریان انتزاع شود علاوه‌ بر رد  ثمن و غرامات شرعیه مجاناً از مال خود مبلغ پنج تومان به مشتریان مرقومان دادنی بوده باشد و مطالبه عوض ننماید .
وکان ذالک تحریر فی دوم شهر جمادی الاول سنه 1300
2 جمادی الاول 1300(برابر 20 اسفند 1261)
حاضر گردید آقا عبدالله خلف صدق آقا ابوالقاسم مرقوم در متن و انتقال شرعی نمود نصف از یکدرب باغجاه مرقوم را به جناب آقا میرزا ابوتراب مرقوم در متن بانضمام اشجاری که در او غرس است بمبلغ هفت تومان و ششهزار پنجشاهی رایج سلطان و عقد مبایعه جاری و واقع شد فی ما بینهما
مُهر: عبدالرحیم
مُهر:ابوالقاسم(ابوالقاسم فروغی فرزند ملا عبدالکریم)
مُهر: عبده الراجی میرزاآقا
مُهر: عبده آبی محمد علی ابن حسن
من الشاهدین
مُهر:الراجی جواد
وقع مافیه لدی حره الخاطی
مُهر: عبده الراجی محمدابن محمد رضا
من الشاهدین ابن محمد یوسف
 مهر: ......
مهر: عبده محمد ابن حسین

بازخوانی پشت سند :

حضور یافت جناب آقا میرزا ابوتراب مرقوم در ظهر و تمامی مبیع در ظهر را به نحوی که الحال میباشد دون استثناء شیئی بمبایعه لازمه جازمه شرعیه منتقل نمود به عالیقدر آقا ابوالقاسم ابن مرحوم آقا صادق آقا قاسم نراقی بمبلغ بیست تومان رایج ظهر و رعایت جمیع شرائط و ارکان صحت در مبایعه بینهما فعلاً معمول و مرعی شد و مبیع ظهر به‌ این نحو کان ملک طلق آقا ابوالقاسم میباشد و بایع را به هیچ وجه در مبیع ظهر حقی و ادعائی نمیباشد .
تحریراً فی بیست و سوم شهر ربیع الثانی من الشهور سنه یکهزارو سیصد و ده هجری 1310
23 ربیع الثانی 1310(برابر با 24 آبان 1271)
 مهر: عبده محمد ابن آقا خان
حاضر گردید آثار ابوالقاسم مشتری مرقوم در ظهر و تمامی مبیع مرقوم در ظهر و متن را منتقل شرعی نمود به‌ جناب آقا محمد حسین خلف مرحمت شان حاجی میرزا ابو تراب تاجر نراقی بمبلغ سی و دو تومان نصف شانزده تومان ریال ده عدد یکتومان رواج وصیغه جاری شد .
تحریراً فی نوزدهم شهر رجب المرجب سنه 1336 یونت ئیل(سال اسب)
19 رجب 1336(برابر با 9 اردیبهشت 1297)
اعترف آقا ابوالقاسم بما رقم فیه
مُهر: ......
اعترف بمارقم
مُهر: حبیب الله
آقا ابوالقاسم اعتراف به صحت مراتب مزبور و اخذ ثمن و کافه شرایط صحه مصالحه و متعلقات.... از اشجار و غیره نمود حره الخاطی 1336
مُهر: نصرالله
اعترف بمارقم
مُهر: الراجی محمد کاظم
مُهر: یا احمد
اعترف بمارقم فیه لدی
مُهر: غلام رضا
اعترف بمارقم فیه
مُهر: بمحمد و علی و یحیی
اعترف بمارقم فیه لدی
مُهر: علی محمد
اقل الشهود ...اله ابن آقا محمد نراقی

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد خستگی ناپذیر حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله معامله باغ عبدالکریم بین چندین نفر نزدیک به یک قرن و نیم پیش سپاس گزار می باشد .
۰ نظر ۱۵ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۱۴
سلحشوران شهر نراق

عید قُربان که به عربی آن را  عیدالأضحی می گویند آخرین مورد از دو عید اسلامی است که در کنار عید فطر هر ساله در سراسر جهان برگزار می‌شود. این روز ابراز تمایل حضرت ابراهیم(ع) برای قربانی کردن پسرش اسماعیل را به عنوان عملی پیروی شده از فرمان خدا ارج می‌نهد.

آداب و رسوم؛ نگاهی گذرا به آیین عید قربان در شهر تاریخی نراق

حضرت ابراهیم پسرش اسماعیل را برای قربانی به قربانگاه بُرد با این حال خداوند بره ای فراهم می آورد تا به جای آن قربانی شود. به یادبود این مداخله خداوند، حیوانات به‌طور آیینی قربانی می‌شوند . این ایثار و عشق پیامبر به انجام فرمان خدا، فریضه ای برای حجاج می گردد تا در این روز قربانی کنند و از این طریق برای یتیمان و تهیدستان خوراکی فراهم سازند.

عید قربان به عنوان بزرگترین اعیاد مسلمانان نزد عموم مسلمانان جهان و به ویژه مردم مسلمان ایران اسلامی از منزلتی والا برخوردار است. مسلمانان به تاسی از دستورات قرآن و احادیث نبوی قربانی کردن را برای زائران خانه خدا واجب می دانند . برای خود سنت موکد می شمارند و با آداب و آیین خاصی به برپایی مراسم عید قربان می پردازند.

‌آیین‌های عید قربان در چهارسوی ایران - ایرنا

آنان ضمن به جا آوردن غسل عید،خواندن دعا،آداب قربانی کردن را که نماد اصلی عید قربان است به جا می آورند.حضرت ابراهیم(ع)با تسلیم شدن در برابر اراده پروردگار، آموزگار درس بزرگ و مهمی برای بشریت شد و این سنت ارزشمند را به یک فریضه واجب برای حاجیان در روز عید قربان تبدیل کرد تا این مهم نمادی برای مبارزه با نفس و خواسته های دنیوی باشد . عید قربان در کشورهای اسلامی، تعطیل رسمی است و مسلمانان در این روز به جشن و شادی و دید و بازدید می پردازند .

در شهر تاریخی نراق در قدیم هم مانند حال مراسم دعای عرفه همه ساله در مساجد برگزار می گردید و در روز عید قربان که مصادف با دهم ذی الحجه بود به همراه امام جماعت نماز عید قربان را مانند نماز عید فطر در محلی باز و غیر مسقف در بیابانی به نام پا سنگ مُلا بر گزار می کردند. در فصل سرما این مراسم در مسجد جامع شهر اقامه می شد .

مراسم قربانی و قربانی نمودن در این عید برای همه افرادی که بر اساس فقه اسلامی اعمال حج را به جا آورده بودند الزامی است . حجاج نراقی با قربانی کردن گوسفند و تقسیم نمودن گوشت آنها بین فقرا و مستمندان و حتی همسایگان به این کار خیر مبادرت می نمایند و این سنت حسنه را به بهترین نحو به جا می آورند .

پوستر عید قربان

مردم نراق پس از انجام عبادات با پوشیدن لباس های نو به دید و بازدید و جشن و سرور می پرداختند .این مراسم مانند عید نوروز و پذیرایی با شربت و شیرینی ادامه داشت . از همه مهمتر اگر مادری در روز عید قربان وضع حمل می کرد علاوه بر گذاشتن نام مناسب او را حاجی صدا می کردند و به اصطلاح به او " حاجی شکمی " می گفتند چرا که در روز عید حاجیها متولد شده بود. برای دختر هم نام حاجیه تعیین می نمودند.

اگر در خانواده ای نوعروس وجود داشت خانواده داماد به همراه داماد برای عروس خانواده کادویی می بردند وعید را به یکدیگر تبریک می گفتند و ساعاتی را دور هم به خوشی و شادمانی می گذراندند.

سایت سلحشوران شهر نراق ، از نویسنده ، محقق و  پژوهشگر تاریخ و فرهنگ نراق استاد مرتضی علی آقایی نراقی از بابت تهیه این مقاله سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۱۴ شهریور ۰۰ ، ۱۴:۳۷
سلحشوران شهر نراق

مبلغ هفتاد تومان نصف سی و پنج تومان وجه نقد که عبارت از هفتصد قِران بوده باشد از بابت قیمت دو نفر و نیم آب بَهریار شهره دلیجان که بحساب عمده التجار آقای آقا محمد علی آقا تاجر نراقی فروخته ام مطابق قباله علیحده وجه مرقوم تمام و کمال واصل اینجانب محمد علی ابن مرحمت شان حاجی محمد رضا تاجر نراقی گردید . تحریراً فی بیست و ششم شهر ربیع الاول سنه 1340
26 ربیع الول 1340(برابر با 6 آذر 1300)
مُهر: محمدعلی
 اعترف بما رقم فیه لدی
مُهر: عبده الراجی محمد حسین
اقل الشهود نراقی
مهر: .....

جناب آقای محمد علی آقا تاجر نراقی مبلغ هفتاد تومان وجه نقد بابت قیمت دو نفر و نیم آب دشت دلیجان که بشما فروخته ام موافق قباله علیحده که بشما داده ام تسلیم جناب مستطاب عمویی آقا محمد حسین نمائید  اینجانب قبول دارم صحیح است

اقل علی ابن مرحوم حاجی محمد رضا نراقی بتاریخ ۲۶ ربیع الاول سنه ۱۳۴۰
مُهر: محمد علی

پشت سند :
وجه به اینجانب رسید
نقد ده تومان
وجه محاسبه ده تومان
برای کاشان حواله حاج آقا تقی پنجاه تومان
جمع هفتاد تومان
صحیح است اقل محمد علی


سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی فروش دو نفر و نیم آب قنات بَهریار دلیجان بیش از یک قرن قبل سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۱۳ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۴۵
سلحشوران شهر نراق

ما را در سر سودای عاشقی است

                                                   و دفاع همچنان باقیست

                                                                                                                                                                                                              و تا انتها ایستاده ایم.....

۰ نظر ۱۲ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۴۵
سلحشوران شهر نراق

هدایت به بالای

folder98 facebook