سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

عـکـس، خـاطـرات ، دل نـوشـتـه هـای دفـاع مـقـدس ، انـقـلـاب و اطـلـاعـات عـمـومـی

سلـحــشـوران شـهـر نــراق

شهر نراق زادگاه علامه ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی (فاضلین نراقی)
بیش از 100 نفر از مشاهیر نامدار دارای جمعیت سه هزار نفره در مقطع 8 سال دفاع مقدس دارای 180 رزمنده بوده و علاوه بر آن 8 آزاده و 100 جانباز(مجروح)و 80 شهید تقدیم آرمان های میهن اسلامی نموده است.


بایـگـانی
آخـریـن مـطـالـب

۱۱ مطلب در آذر ۱۴۰۰ ثبت شده است

‍ ‍ باجاره صحیحه شرعیه دادم اقل خاکسار کاظم خلف مرحوم آقا محمد جعفر آقا عبدالوهاب نراقی به عالیحضرت رفیع منزلت آقا محمد باقر خلف مرحمت شان خیرالحاج حاجی محمد مهدی تاجر نراقی همگی و تمامی چهار قَفیز از جمله یکدرب باغجاه مشهور به باغجاه کوله که محدود است به حدود اربعه  حدین به شارع و  حدی به باغ ورثه حاج سلیمان و  حدی به زمین وَرطیران

به موازی هشت مَن به وزن شاه گندم و جو بالمناصفه که در موقع رفع محصول کارسازی نماید از حال تحریر الی انقضای اول مهرماه آتیه
و کان ذالک فی اول مهرماه جلالی هذا سنه تنگوزئیل(سال خوک) من شهور سنه 1292
22 شعبان 1292 برابر 1 مهر 1254
اعترف الموجر بما فیه حره غلامرضا
اعترف بما رقم فیه لدی
عالیجناب آقا ملا آقاجان نراقی

بازخوانی پشت سند :
بابت اجاره ظهر بتاریخ شهر رمضان 1293(مهر 1255) جو و گندم 8 مَن
بتاریخ شهر رمضان 1294(شهریور 1256) جو و گندم 8 مَن
شهر شوال 1295(مهر 1257) جو و گندم 8 مَن
شهر شوال 1296(مهر 1258) جو و گندم 8 مَن


سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد ارزشمند آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی اجاره باغ کوله نراق در یک قرن و نیم سال پیش سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۳:۱۴
سلحشوران شهر نراق

در پاسگاه هماهنگ کننده بین هنگ ژاندارمری و پاسگاه ها و همچنین نیروهای کنار شط از جمله  منطقه  نهر عبود و شطیط و در عین حال بیسیم چی هم بودم .
کوی ذوالفقاری آبادان خالی از سکنه شده بود و مردم تمام اثاث وزندگی خود را رها کرده و به استان‌های دیگر پناه آورده بودند  جسته و گریخته  گزارش‌هایی از دستبرد به منازل مسکونی می‌رسید . فلذا با هماهنگی فرمانده پاسگاه و تعدادی از تکاوران هنگ کمین گذاشتیم بعد از دو یا سه بار بعد از تامین و مراقبت نصف شبی داستان شروع شد .

پاسگاه ژاندارمری دروازه خسرو آباد کوی ذوالفقاری آبادان تامین کننده ادوات و نیروی انسانی نَهر عبود اروند در استان خوزستان - سال 1363            حسین عابدینی فرزند علیرضا

متاسفانه عده‌ای از خدا بی‌خبر در حد یک دسته مسلح پیاده و با استفاده از تاریکی شب به محل آمدند و هر کدام وسایل قیمت دار هر خانه را بر داشته و به صورت کولبری پس از طی مسیری در حدود یک کیلومتر بار چند کامیون که استتار شده بود می‌کردند که با درایت فرماندهی موقعی که قصد حرکت داشتند به آنها حمله و پس از درگیری حدود یک ساعته وادار به تسلیم شدند .

در بازجویی از آنها مشخص شد که تیمی پر قدرت هستند که هر کدام در منطقه ای فعالیت می‌کردند وسایل مردم را به شهرهای مجاور حمل و سپس بفروش می‌رساندند . بر خود لازم می‌دانم از جان بر کفان نیروی انتظامی که گمنام و بدون هیاهوی کارشان را به نحو احسن انجام می دهند سر تعظیم فرود آورم .

حسین عابدینی فرزند علیرضا اهل شهر نراق

۱ نظر ۲۹ آذر ۰۰ ، ۱۳:۰۲
سلحشوران شهر نراق

غرض از تحریر این کلمات آنست که حاضر گردید در عالی محفل شرع مطاع در حالت مایصح عنه الاقاریر الشرعیه بدون الاکراه والاجبار عالیحضرت آقا محمد حسن ابن مرحمت و غفران پناه عبدالعظیم نراقی و بیع نمود و بفروخت به بیع لازم جازم صحیح شرعی به عزت آثار آقا جان خلف مرحمت پناه آقا محمد علی من القصه همگی و تمامی یکدرب باغجاه مشهور به باغ دره واقعه در دشت مزرعه لاستان من مزارع قریه مذکور که تخمیناً بیست و پنج قَفیز(واحدی برای اندازه گیری زمین)  میباشد مع اشجار مغروسه در آن و زرعی که بایع در او زرع نموده بانضمام ممر و مجرای سی و پنج سَرجه از جمله یکهزار و هشت صد سرجه آب قنات مزرعه مذکور که مدار او در دوازده شبانه روز است واقعه در روزقه(نوبت آبیاری) چهارم میباشد و باغجاه مرقوم محدود است به این حدود،
حدی به به باغجاه دره ورثه خلد آشیان آقای ملا محمد رضا و
حدی به باغ و زمین آقا تقی دباغ و
حدی به باغ آقا جعفر آقا حسن و
حدی به اراضی ورآفتاب

شهره به مال المبایعه ثمن‌ مبلغ هشتاد تومان نصف چهل تومان رایج سلطان روپیه جدید الضرب ناصرالدین شاهی عددی یکهزار دینار و ده عدد یکتومان رواج یکمثقال موزون و صیغه مبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیه مشتمله بر صیغه عربیه و فارسیه با جمیع شرائط و ارکان صحت خالیه از کافه نواقص و بطلان به اسقاط جمیع خیارات موجبه فسخ سیما خیار الغبن ولو کان فاحشا بل افحش واقع گردید و بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف بعمل آمد و ثمن موصوف تمام و کمال از ید مشتری واصل و عاید بایع گردید و بوصول آن مقر و معترف گردید و مبیع مرقوم راکاینا ما کان از ید تصرف خود اخراج نموده و بتصرف مشتری واگذار نمود و او در مبیع تصرف مالکانه و مستحقانه نمود کتصرف الملاک فی املاکهم و  ذوی الحقوق فی احقاقهم و ضامن درک و کاشف الفساد گردید بایع که چنانچه بعدها فسادی در مبیع ابراز شود و مستحقاً للغیر برآید و به ثبوت شرعی برسد از عهده غرامات شرعیه آن و اجرت المثل آن برآید پس الحال بمقتضای کافیه ما رقم مبیع مذکور حق صرف و ملک طلق مشتری مرقوم است و احدی را در آن حقی باقی نمانده چنانچه خود بایع یا احدی من قبله ادعایی بنماید باطل و از درجه اعتبار ساقط میباشد

و کان ذالک فی بیستم شهر جمادی‌الثانی مطابق سال و... پارس ئیل(سال پلنگ) سنه هزارو سیصدو هشت 1308
20 جمادی الثانی 1308(برابر با 11 بهمن 1269)

مهر : محمد حسن فرزند عبدالعظیم نراقی

بازخوانی حاشیه قباله :
حاضر گردید بایع مذکور در متن و چهل سرجه ممر و مجرای آب قنات مذکور در متن که از یکطاق مالکی خود بایع و اخوی او ... مرقوم در متن که عوض او همین سرجه آب ... اشتراکی در روزقه یازدهم متصرف شود و یکطاق روزقه چهارم مختص مشتری مذکور در متن ... و چهل سرجه واقعه در روزقه یازدهم مختص بایع و اخوی او .
مهر : محمد حسن فرزند عبدالعظیم نراقی

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد خستگی ناپذیر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله فروش باغ دره لاستان نراق در 134 سال پیش سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۸ آذر ۰۰ ، ۱۲:۲۹
سلحشوران شهر نراق

چه از زین شاه دین افتاد بر خاک
 فزون شد ارج و قُرب و رتبه‌ی خاک
دمِ آخر دعا بر  امّتان کرد
به نزدِ خالقِ ارض و نه افلاک

خدایا نیک می دانی که هستم
من از آن عاشقانِ حق پرستم
وفا کردم به عهدم بی کم و کاست
تو را من عاشق از روز الستم

من آن عاشق که از خنجر نترسم
زشمر و خولیِ کافر نترسم
به راهت می دهم قربانیِ چند  
زداغِ قاسم و اکبر نترسم

روم اندر تنور دیرِ ترسا
روم در منزل شطرنج اعدا
سرِ من زینتِ بزمِ شراب است
به هر مجلس کنم ذکر تو گویا

حریمِ من اسیرِ شهر و بازار
 به همرَه عابدینِ زار و بیمار
ستمها دیده اند بی حدّ و بی مرز
از آن قومِ جفاجویِ تبَهکار

تنم از خنجر کین پاره پاره
فزون‌ زخم تنم شد از ستاره
لبِ تشنه سرَم از تن بریدند
همین مقصود گشته راهِ چاره

نراقی شاعر ناشناس اهل شهر نراق


سایت سلحشوران شهر نراق از محقق و پژوهشگر  تاریخ و فرهنگ شهر نراق استاد مرتضی علی آقایی از بابت تایپ ، چینش و تکمیل مصرع اشعار مورد استفاده طی حدود ۱۲۰ سال قبل در نراق قدردانی می نماید.

۰ نظر ۲۷ آذر ۰۰ ، ۱۲:۵۰
سلحشوران شهر نراق

و بعد حاضر آمد در عالی محفل شرع مطاع عالی شان عزت‌ و سعادت نشان آقا میرزا شکرالله خلف ارجمند جناب مستطاب سعادت انتساب آقا میرزا محمد صادق تاجر نراقی دانسته و فهمیده در حالتی که ممضی و نافذ بود از او جمیع اقاریر شرعیه و به مبایعه لازمه جازمه شرعیه و به معاقده صحیحه صریحه ملیه منتقل نمود به عالی حضرت آقا جان نام خلف مرحمت شان آقا محمد علی ولد مرحوم خالو آقا بابای نراقی همگی و تمامی دو دانگ ربع از جمله ششدانگ مدار مزرعه لاویه(لانه) شهره را که از مزارع قصبه نراق و مستغنی از تحدید و توصیف میباشد با کافه ملحقات شرعیه و منضمات عرفیه از قبیل اراضی و آبار و قلعه و مجاری و مراتع و اشجار و محفوره مشهور به کنده بزرگ و از آنچه تعلق به مزرعه مزبوره دارد من حسب لایخرج عنه شیئی ذکرام لم یذکر و سمی ام لم یسم مشاعاً لا مفروزاً بقدرالحصه بانضمام ربع از تمامی همان محفوره کوچک شهره واقعه در همان جا که کنده محقره بوده باشد

به ثمن مال المبایعه مبلغ یکصد تومان رایج خزانه مبارکه مظفرالدین‌شاه قاجار خلد الله ملکه و دولته روپیه فض از قرار ده عدد یکتومان رواج متعارف ماخوذ و مقبوض حین العقد باعتراف الشرعی و صیغه جاری شد و شرایط صحت بعمل آمد و ثمن موصوف تاماً کاملآ نقد فی المجلس از قبل مشتری مزبور واصل و عاید عالی شان بایع مرقوم گردید و بوصول تمامی مال المبایعه اقرار و اعتراف شرعی نمود و بین الجانبین فعلاً لاعلی رسم القباله مراعات قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه و تصرف و سایر شروط صحت در مبایعه و اسقاط کافه خیارات موجبه فسخ مخصوصا خیار الغبن ولو کان فاحشا با اسقاط خیارات محتمله و متصوره و الزام شرعی بر عالی شان بایع مزبور که در ظرف مدت سی عام شمسی تمام ابتدا از حال تحریر احیانا چنانچه مبیع معلوم کلهم بعضاً مستحقا للغیر برآید و به ثبوت شرعی برسد ودر هر صورت خود عالی شان بایع از مال خود از عهده جمیع غرامات شرعیه و ثمن موصوف و اجرت المثل مافات برآید جمیعاً معمول و مرعی گردید تحریراً فی دوازدهم شهر محرم الحرام سنه 1316(برابر با 12 خرداد 1277)

مهر: عبده شکرالله(آقا میرزا شکرالله فرزند میرزا محمد صادق تاجر نراقی)
توضیح آنکه محفوره کوچک شهره موصوفه در متن جزء مبایعه مرقومه در متن نیست و به هیچ وجه مدخلیت به مبایعه متن ندارد و از مستثنیات میباشد تا واضح بوده باشد .
مهر: عبده شکرالله
 مهر ابوالقاسم (کاتب و شاهد معامله مُلا ابوالقاسم نراقی(فروغی) فرزند ملا عبدالکریم)
مهر: یا صادق الوعد
مهر: محمد صادق
توضیح آنکه دو دانگ و ربع از جمله چهار دانگ و نیم مالک خود بایع مذکور در متن میباشد و یک و نیم دیگر مفروضه است
مُهر: بسم الله الرحمن الرحیم
اعترف بما رقم فیه لدی حره الخاطی
مُهر: یا امام محمد تقی(ملا محمد تقی فروغی فرزند ملا میرزا جان پدرِ میرزا غلامحسین و میرزا غلامرضا)

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBYWFRgWFhYYGRgaGiQeHRwcHRohJBwcISMcHxwaHh4cIy4lHR4rHxocJzgmKy8xNTU1HCQ7QDs0Py40NTEBDAwMEA8QHhISHzQrJCQxNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDRANDQ0NDQ0NDQ0NDY0NDQ0NDE0NP/AABEIAOQA3QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgABB//EAEEQAAIBAgQEAggDCAEDAwUAAAECEQADBBIhMQVBUWEicQYTMkKBkaGxUsHRFCMzYnLh8PGCorLCc5LSFSQ0Q1P/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EACQRAAICAgMBAQEAAgMAAAAAAAABAhEDIRIxQVEiE0JhBBQy/9oADAMBAAIRAxEAPwDdcRxltHzZMzCMxG+Q7melZB+POHKoCUBYQZETOk6ab86aca4qchZNrgAAj2Y3mR3O3Ks9iuITaZcnjbc7ZdI0I7TVTnujCK+o9fEetVneMuygRIOun9zSd2lhl0Ancz/r+9StoQsEfoRQt5jJAEEc65dyezdKkWOGg5djvFSweKAIzSVG4POoWsSwCsp1AKnuDuKquamOpkHp2p0hjZrucSkdAOwmBVaWypmI10+fOhsBispgSWJ00Eafemt5mYlmUQSddtTtAGgO9NKgbsJxVsgSNo1Ycuu206ad6GvCWCmexHMdKlhsUZgjMCP9Go8VxEOuWFA6jfqvahxUtolaJXbUppO+/X+9McExBCNOpGgifj8KXnFiMzBTr4YO/ft0into2mRYnNEsQDuenen/AC1aYuXg4wPC7bbgeHl0O8Vbf40EuZANpnl0j86zWDxVxWKDNscp8h70/enOBwQusDLBwviza77Gt05ONUZtK9mmw75kVuomrIryxbyqB0FTirXQiMV0VOK6KdgRiuipRXRRYURiuipRXRRYURiuivYroosdHkV0VKK6KBURivKnFeUWMxdziFh2h0ZTlOh2nTpsayF/EZSdJHfXTeJp/i8SiOVRMxXUkgSSRrI0lenlSXE3iymUEdBIPn1rmyO9NlxXqE+IB935TtVb3JkkCef+qKxKKDII5GB05+dCui+6SdTM6A9KyRpZSdiJjmKg0ieXarrozAaAeVeNbECW5dOdPQy7heYMHyg5dYbaO8cu9M8binchoQKI8KyVjrrtSmzidMknURGuw286KS+BKyVGXL2Op3q71SIom90kEaho6wORBAFE2sJMB5BKSny015yaUvdJO4IH9q0Ho/iFcHOyKba+GRJK8x30n51cFvZMm0c+C8ClQFjUKSSWYQCI31p+l27lGYorKAxJMZeQAAGnSD1pWzoVaMqOjGBvIOsgD2fOjOFYY4nECWJAg6gxA/Oa1TSdIzlbQ14NgWuvnuowI3MwG+A28q1VvDKpkDWIq5LYAgCpxVN/AS+kYror2vC46ipGexXRXi3AedToGRr2uY17FAEYroqUV0UgIxXCpV0UARr2pRXkUWOiMV4anS/id0rljnP5U1tioyPE7doqxDCSBBET/ToNh1rK3i4zQJM79e1XLbcrIb2u/wBKsw9q4m6qV30OorhyyUpNmkE0qFF0EkCIePdH5UMVGvXp22rSXb4VpIjTtr586S3raMZBG0QInz8qmEr8NGjsNhVIQhW1BzzBneCoGseE/Kll8srld47cqacLBS4M3JTH5T33oDEWme62QSzNED7CtVuQVUSfDMEbjwDpBJ1A26Tz7VbicC2cqAekHQkntR/CuHujqWITxyRcEDYwZ3G32ptisWHzqUQoSPHbaSCI3LCYPYV0KKrZjKTvQgGBdVKOqdisECYGpHT6VBEdUJyDIpHiggnbRT9YprazOJ/dAghVXPDRO3c6TOkUpuqzuEzGM2gnQTp5T3qqSFbY5w2Fa5dAtq0EBip3EzoSJH+63fovwh7ILOQJHs/XUmsPwBMRbDqjhFDS2qh9NI11ymtfwe/ea6GdyyKCWnQA9qaRLbujWGgMTxRF28R7Ur4rxeQQPZ5Dr51nsRiy3P4DlUORootjnGekDbCB9aT3ePv/AJ/ul9y2TrQz2/Op/oarBfg/wvH3BrU8L4stwR73Svmqgij8DiyrAgwauM77Ilhcej6Yhk1MtS/heMzrPPn/AGpiq1TM0eiuivRXVIzyuivYrooA8rqlFcRQBGk/HDBX4/lTTEYgIJNJ+N3c2Qjv+VEZK6sdHy7C4wIrqQSTselSbESZUkjnrB/vQOOYZzqN9hpHzrx8QNIIgfbnXLKCuyk2FNiQQQdhsarw2Gk7zOx2oV7qjQEwTsahbdphSSo76UuLrRVjzDW9GzDUDT/Oe2tI8zKSQSDJg/Q04w2Ja4hbaNCKSAan608afo5dIObiN5iC7me+sg66j41wxFwIUzEKxkqNAT3jlXYTDs7BQCToNBW44NwdHR3CBySFUFTp1IPXvXTFN9mLaRicikKsHfcaZRtT/wBHeAO7OzN4bY5THbQb+VavB+h9oocykMZG/wAiIp9g+GIiBASQCD8R5VWkKmzIW+GswN1fGxhRmUrkjmVG4jvNXXr75QrHYa8pPU962FxFRGIAGhNYnEmFJ5nnUzloqENi665Zq9CxXi6VzGueUjuhBJFF16GZqJuHtQTNUXZulolNVsa9Jqp2q4siSHvo9xw2myvqp+lbzB8RVwCDXx649OuC8YYQAxnpW8Za2cGWDi7R9UVqspZwvGh1B50xFUzOJKuqqxiA8xyNL7+NI80bXuPzrNzSVlBBxY9Zk+dXftK6d6UYt1JLrueXw3FDeszFEGwmTqdZ0+nOsXnptdhQTxJ1ZjqJXSB96U4zEgQJ5nn5Vbi3IffXp8tT2pdjDJBg6zXPKbci0kfL7rmdedQDmK8z1Y6eHMDr0rrbFR7cedZ1qeFD+IrOkbdzEDvQgJ5ijLDkW2PVhr5A/rSY0hzgEyW2Dghic2++m9F8C9Hrl64hYZUY+Fj70f6oC0VyDKZ6nvz5Vp+B8YK2khiMoIGvOpcuG6vY5bSNnwLgK2C7GGZzvHLpTi3ZVdgBJnTrSHhHGHZWLj2ULAc2E6HtTkY1NZYAgajpWyyJqzOkE1S2IUMFkSdv0pFxHiAeCDCiCPPnXtvGKz532Go/qHKfOsv+xFukOmNOMH9y+sSIrGYzYDlTfivEzcVViNZ3nbQfWaz2Kvzp8KcpqStF44/opU145oTEYkIpY7/ekGJ4w8kgaVCi2dbnGJorjaxNBXDSFeMvOsUdZx8rqNTTcGio5YyGCczVF5qiuIjNPOKAxGPA0oihykktllw1Xh7+VqobGoRE0OX51pHRzTaaPq3obiy5IJ2H+fan97G7MNtj2O31FfPvRO4Qxbov1rXYlcsNyYTHL/O1ZZcrWl4c3HYVg8TlzgSSRA86qx5BHnuOvegsPigrBhyO1W4+8CM5MhpgDcHoa51O4Uy62VO+VBG20n7VLh11T7bQOfftQpbMkExOv96C9WwbkY2M79+1c7dO/RjDFv4yRznnstBPjCwEHYn8v0qaAMRnWY12iaqv2YiBof7VUMiTt9sEj5i61bhMMzvkB1Ck69AJotsH4uvM/rVuGw7FywEggqI6nQCu9y0EULbSkjKIM+c0/fgzNbt20Jz5S7A85MiO8RTbgfoleUZriZZIEnKYUmGMzoIoniPrfXs9pGyDaFMFVHX8NYyyNukXVJsy7JkQJOo06bTTOxcCKqEcp0PPnSrEscwJ11mOus1J8RmMnQ9OlaSTkkQafh+NIB8RCkamdu1P0uFhAIkjUzvGuYmsnwUIAGYmRM6nxdDHbam2MtXABmVkkSsjcVyzX6pdDoPmZEzr1r3EYjKvPtFAYW005mGw/wAFQxF8aj8/oKwSblRTCVueANmBMxA3+PSk2NxrqwZV0E7rIOhHOirN3kPxDw+eh867ia5jHau+DSiOEbYj4hjS0SWJChR2A2pNew7kTl/z4U9xFjYspHfcfShbpGwaPjWnKujb+SfYhyEHUfKmeBQhgAJJG3y1q1cKm5YfE0dgLK5i4GmwpuVhHFTFPEMUymCoE9D/AGpTdbSSf88zR/pAfFPeg8M8giJFVF0rInFuVALNrppROGY7Gp4iz0B+lTS2dO9UpJmLi0a30WxUMdeWtafE44kDc9u3lWT9HkRAuac76ab76RWh9JcTkC5EUKFAGXcRvI6GuPLGMpd0ybDLeIABIgSIigF4uFbxiYPIxPaaWcXvhHgTIVG1M7qCfqaSri2mec86WPFq2DdOj6E/FsOUW5D5QQjTEgkE/SKV2eM4cyGDhswiIiDzPSl0BsDdIaW9YhIjYkEUPa4STbutGvhKHSdFlue2tV+O5fQldKhxd4wjXkt2ySzuEWdtTAPShMHxNrjXBljK0ff9KRejqf8A3dif/wCi9fxCmeEWL+JA2F0/dqP5Q5PQ10anjHCcPaF24pJ8AKiQQc5YGOceGlyKVwNsBEDPcU5gviJDErP4jSjjPErmqMdAABsNASR5+0apwHHGcWkcKERl89DuTSSbVotNXRvcdintq+cgDKTMESfnVXHrxsYaEZIa2FiOsCQZ70L6Z8cQ2nyQ4SNZ0Yk7actKyS+kFzFWsjqiFIy5QRK67yesVEId/LLbsF4fhTdvqgAO51JghQSdfKtBw70PNx1zXFRWEgL4jAj5b1mcBxI2MQpyg5jkMzs2hIjtX1Pgltg6+GAE6Rof9VrNvkvhKS4sHwXBUsXUzNZIGi+HxdZbWJ21p/xRFNts7ALG5Gx6g1814/ihcxTvrlJgRodBA+OlfSryThgG1ORZneYH1mqWO4shvpmaHA8wDW74KMubxdJE6jpJqKejZdSVdGE7jY6SYPxqGIZtbIAAM666gwYI5DT40y9G72VnBJg5dzpJ02GxkgVlHHbL5UhXifRhraNdZhK6gDc6jflSfGuCQR0rW+lHGFVMkGHGjRpM7T10rFXDrVaWka4tq2SIBGtBX7KzVjNQmIcgE8zoKdnSkUooLwKZJbyrQC2GVfDGY7zQ73Liqc5UntNUrG3Qu47rQOFtSuhIYVVj8USYEnWvMC7FweUa1ok+JzSacgxmYbk/T9KiGJIE/Sp320qfDAGuKCCR27a/lQnqyMnwcjC+JlZshtgQOeok/Cm/CuIqyshtswKQWMfTTemNi5afE3hCsqqwZgR0Hh6TA+lNMLj8GFUowYocrKIg+Z7aVyzcpJqvDCkmZr0mws3syglYVNBrooGsVPhfo+AwciQupEaHznceVNeMXETEbllOpA7jkdiOdOrWIX1K+7lU6xv5j5VlLLJRSvYNfpiccNVLV5FUCSp6ggZjIHaalawwRMpgyJOnNu1M86MhJkqROZQNOmnegPXZ4MHp8tAawbnWy6Qh4Nwd0xdslCYuA6iNAZzA7EeVSWyRdvHabjfHxNr9a1GAxwN1EI1UGDHLXQ0s4gpzvAHtt966IzkxVSM/6Q4pL12PCuWQJAEgwVG++/yrOYlCpXLtO3SOo5ir8ajDEG4QGRysAjmoiYO0bimPBcOt3E2kKypcFhyIbt+VdPHi1RLt7M9xXiLtK5jkmcoECesfrRXAcVNty0CDAMCTprJ59vjUvT/DJbxl5UXKikAAbDwrp86B4W2W0O5J+v8AateK40gT2XOylwzsfagRG+/6V9S4fxwZjlcMAF8QXU7yNeVfLsJwxsRCq6IQWbxyNB0IB6U8wXCjZZXGIVvxDNlUdxOh0rPIotpXspSoB4ji39Y4jxF2ZSvQFwfqK39vjt31bhmLG2iGD70pm1O8yp171i8NatM7OziVDZCzLBLMTsN/aNaR1GTERqSiDTtaO3zpuXhJfdxHjRmJm4gYDfUgMR9TQfEsYyBSpgltR25kQdDQ2ORWdDrKKhyzEyijnyg/Sl+JYl3CprJlTykR+tVHQUaN/SPPaKFAUFskEiWzASW36ztSXD3cySep+5rT4/gNtMNmUMHNsDedSFBNZy5aCSgEAaDvAEn4ms2l4dGJtaKrlUIMxzcgYH5mrXOlLlvMFhROp+9SjquhrpSridzxALz3obG8RupH7smeY1FK34xcJ1T5VqkzKUg3iWEAUHnSxdDpXX+JO/tKaoS7JqkmkZSaT0F3GlaP9G7+S4WHtAaHeJ02ml4XwHz/ACp5wTColsO8S2uu5GsAVEpKMTPLYRxDhYR2cOc1yZXLlAkHxaNVnCUNsZIzAgSRJ17dBFWcQxZOV48cARsMuwJnnFLkxoz5DJAOvQ6EQe2v0rKUnJaMGaQ3ASoCTpqBqR5mY370Vib5RMvtzAKlidOYArODGM5lCYnQbDKN+9aL0bxWfGWxA2bN8FP0kisFhbkvg0yS3LmQBR+6UElNS+myRz1iCKBw1508TjUqfADqNJmOWor6k6CDoNulfOsVhlcuEYZlYhliDrznmNtq1ljUFvplLYZ6GYZrpe4XPgMAHWZE79vzoviHDczu2YLLnSOyn86j6DXyiOjowf1hJhTBEATMURxgNInYkkQeygz8qGt/k0ir7MrxeygsqFgFLhJIBOhPM/KqeD4mymLtEE5VbOzEbdIA17VZcsl/WKTuAQBG/wCWsULwAZ1fxZCACZE+yZA850rVaV30FW6Mp6XXycTfBJP7xjrzBMg/IioKQqIJ5D9ajjkF/FXnaQihixB6CF/6hULogDy/z7Vuv/KMumeJfYRlJ57d9x961no9gWAzXEzoRIBO3ePKsdgcKbjqucJIOp8zt8q2+C4O4UIHDAf5NRKUE6fY1GT2lo0XqcOhZP2dH0zSQDpvExRGH4xYEzZXWPZ7DLrp00pHiEeIDb6e1VGHsNrnZQP6hNEY32DddGiu8UsMZ9WPl8h8qGXiNpWZshlvaI3P1pcbdrm4+deIls7Bj/nnVfyiLkxtiOLo6eFiD0dm2Gp0k9BSJcWLqK40kbTrHU+dFrhV3CNPw/M0G6hXKARCgn4zGg2pOCjFmuOVySBbzfKo4S3C67kk1ZfIqAOlYnXHui64ykagUnxCoJ8NGMGM0rxKHXSqQSTAccQOVA29CDReISTrQdwwa0XRzyu7YbfecqDmfvWpbhzEBUXUbLMxAMDQ8zFZLg+He7dUIoZhJgxsPP4VtuFWbqN+8WB5g/QVMorSMZycmAtwnFMnjR8zEzoDA0g79Zqu7wR1By2rpY84H5d616W1Ohc+Sir7fD0mZc+elNKMSOLZkOF4R0YM4dcuwIOhPOOdaPgmFHrGuJcystp4ypBBI9rfcdKctikRchzbTOn3rQcHy3LecDLmkbRpMVC29FVS2IOCYm+XVXv3LikHdIB0O5oCzwxFuEm5cZm94qBl67N+VbpMEqzqTodzSrEcJspusyO/61Ti62CavQstWEAlM5/qG/1iqeJX2YiUOkgbdttaevbQoEyeEbCaVcRw6DLCNrPPyrFRpmibMlg8Qlu64QRK7kztrpSBsQbd51B0LTHnr+dMb9zI6M0RBHfakXG3BvBgCJUT3IroUVRHJ2ZtbjZ3T8bjN8CTR1zUwOZ+9HNh0Cs4XxHnrvQVlvGn9Q+4q+xGowPC0SHW2MwEAljoDvpt1o/1hRSQJgzGunkTQX/1FUO++4PMUdcZWTMp8LCR261yf8qP4t9o2xNqVBCIpAZrYE6yV3+NLMTinQwLNsidDO/wI0rR8MxAuoJ05ZSN40kdZoDivCCAWTVY8SnkPjuKcY5MW07Xz0TcJ6emKE4heJ9i2Pj9tqZWsVi/YAtiRMQDoRO89KUthUgCXXyMgdyW0A86lhrmXMiEu/XNCj+pjAg/yj4muuK5JMwf5dBn78a50A3OnIaneoWLg0JIm5mPcwF59IJ+VD3WY23LgNoE/CNTrvBaAu5POqOJ22W2GQAG3cmdPwLCjt4D86qUfy0OEqkmGYjWRVeGvCMp5VXhMULqB136flUMRG/P71xrWjvf1BRxA5Ute/LGgLrsCSvyoN8S4nqatITyFmPuQYpZiD8665eMydTVWUmtYqjnlLkxp6PcSFi+jkEqZUx0I037gV9CwWPtYkn1bkNEEEAHeZg7/Cvk9s6nXYjT4mrkxJDSCQZnTl3/ANVXFMxb2faMNhLkauvmQf1ovD8OJ9vEZeypy86+aYD0mvKcrNnUddzHRuflvWo4fxFL8KlzK5PsuANegOxrN4h8za4TA4ZNc+Y9WJ1+dHHittPCDMchWQbglwx41+cfemeE4OxHtgx+GP1rJpJ6KTvsbrxN3nIseZH2qou5MuQYGg0rrVg2x4c09SaHucQK+9Rxk/SrQY+OCb5VpZjOIqxG5jzpVxXiqllJGbkYMQP91TbxzHbYbTFTtMXJGHxzsLivqVkbmaJ44rG2G6H71VxV58IPhGpEazTW/ZD2GEa5J+O9dZkZZELAxJPw0qDYF5JHI8jMUbhLIInnTK1bA6Hz5d6WytCVcG7Ea6dTWjwCAW8gOiiJO3XeuxGVACQrSYAEiT8N9YHxqNxlzlWdiiAlwAgXwDxQP6iF/wCJpTw81UmCy8XaCreIyII1H4pCjvqdTHQUFjeLvBJJuJMZvZRTErAMFzGusChMCfA7h3GchBI0APieIOnh+1ecVZ8tq2LurgMQQRq50GvRRW6SMm7PcmcIl52bOFZEGgQuYGinWQCdIqy02fOpYerQ5UVEyknNoxJJlsqt1iauZ7hd3hCttWI9n3AqL9S1B2c62fFlQsSYWMzAAKD889HYy1sKCqL6tjncnUnsgOw60ZxFFcOG1AZSAD1zoTPQSBQmHsocRaSXIQLpK8pbr5US7NMKvjawxA/DkbNOvOm+iTLYbFHD3F0IRwDB5HY/UVondXWQeVJePYU+rzlwxS4QVBJIDeIa+f3qHBsVmXLOo2rlyQ9R24cn+LDrmHHMmld+xrAJo+4Wnp51WlpprNOjZpMETCgcqHxJy6D2joPjTjEAgRSzCW1a+gaSAczREwATAnTlWkLbMslRQG1sqsEDlqI5M3SqVAKkk7Nt2O9W3gsSpPkf+R5Vbgkn1iwp0zcuRnme9bHIWKgOoJAdDIOoLp5bSBNWC8VCEkMpnmARBg68/j1qm3eZV1IbIwaJ/wCJ+YIq1khXQoZU5l1O2x08ipoGa3gnpRctyH8aLyPtL8dSPjI71tvRjFo7PcRw2f3Nio7j86+QYa9LAsh8S5DBOh2DefsmiMDi7tstlDq9s8p2mD5a8+hrOeNS60NSo+8vf7Ui4hh1Zix58qzXCfTYPCXvC0SG6juP0709e+GEggg8xzqI4ZXtlOaQrxyJKq8BWMR+c/Co2/VKSEaRA694ruOOgtktmHTL15T2pBwe40v5jf41M4UyOQDxO6S5AEa9CK0XC0m0smZFA8VAyzoGovgzE2hPKR+lbIb6ENlMrsnRj99KMCuNVSfEIX+aAfE0xzGg/EKni8NF8tGh1PeASR8Yj41yXkQKXJPq0zlViMxGeJP8zIP+NaRXpLd6ONwi9GdFWwhMCPaG5nXdyf8A20FjLrph2PrVZrjhNxqF8TnUfiMUPw3FJluOweXdU9rkJZufau4s6P6mzDiVUnUHVzJ08qsQYEuBLNsopLCT4RvcIA2P4QaFxOKBxLMyQtvMZEjRBA7b0Vh7qNfLh1C28zayNLawNj1JpdZD5HYMG9YypoZ38TaN270gL1vW1w7sc0uVTZe7v96IaCbaIShGQSeZIzsIAj3qncR2WwgtrNxi58A2Zgo978Ndibzm9ccorerDsBImSYRYB6AU6AlgXdnvObuio8ZQefgXYDlRSZVa0AQFYOGZzEg5hr20Og6a0vwt1kw7OURM1wLLa+wC2kmTrptWb45j3usiw0BFGvOZk6aAEk6ChugLOI8XXK1pBnLZZdtIK6HKo01gamqcDhXKNeT3CAwHL+aN4oD1Gp02PyggfemmFV0ZkRmVyCNwAwiQCDvpmrOxrQfhsYHEHccqKtgbxSnIbq585zAaEjeIzK2mpAk/CrcDixME6daylD4dUM30Nxt1EXMRry5zWWxeMYvnU5TMjLyo7jGKzNA1GkQREULhbALoMoMqTB8jG3lVxjxRlknyf+jw3Myj8U699N4+NHYJEF1JUwwHPqI596Gw1sm6AQeQ2HMAUS9t0Kw2tsmQd1ytI5RFUZA+JQKQIIlSp1nVSf0FGYa//DfP/I0zttr5qfpU+L23zsSVIDhokbMNwB5Gg8JBR1KjQg8xzKt9CKAL2thHdM85dZGaCBvBnXwmfhV9i6BdVmcZbi5XMt/SZ16gGvMSVJs3AghhkfU6sPCdYjnVLIhtTBzI+viGzD/5CgAh1jMufxJJGh1g+ID4Q3zppwj0ga1EnNbbl+HuOmvLyoR7yhkuKi+JQx3bVfC40HMcu1BYiwFdkgjxGNPdYrl08jTTEzV8dxIeGDj2doO3M/KqOBmM+x1GvXel/BMMLisrsfC0EdRt95pvw/ClCwGsxt8d6xktjoOxeHLKYAmquEeG2wb3W1+U0b+0TyI+FLLd3KXBB6j+o+FdOepHyql2V4e8RtghpYh2QsSD7FsaBf62LR/qhcbcK2bhRRqypMAnSSdT5Dal6OWKypMMisZOonQHrqQT/VXvHS7WJLZYuNpMTKrl0HxrZLRBVhXIS2hVSWzPqp3bwrt/VTDE3ZxFxyi5bak+ww9kBRr86XcPW569EUyAUXcHRfGd6IuPd9Tdcz+8uZfd9nV2+hoArwIT1N1yrgkKnhIOrHM/3qnG2FW3aCFlZsz+Lv4V1HnXl/FZbNtCilnZnMiN9F5dKKx7o19Ey5QmRPCeSjM35UAGLYP7SgN1ctq2PfJ9hC23mRSq/bPq7kXAZZOcSxAJNG4O+jPiHzPqjKNB77BF+gpfjnQ29GYZrzN4gDooKihiRDF8OcWbZzCTnaA3TTp3rzE4B1xKKNxliDOwnnR2NsJFhA6aWk93m7jT6VK9hwcd4XQwx2JHsrHWkULcKtzNd8PuOfZn3u3lROJe6r27gXdEcSo5HKfvVmCtOEusCf4XJvxM3UV7i7D+ptNrorr7X4WDDlSAW3rht3LoZCDnzruACNSAO6k0uxq7kCFJ2+o+kU741af14OviCNuDuINLTYLOAASqsSx7AmJ7wKABMzNoVmFgadP90xwCXHxCBRELlGkQMh/z41SpcKx18QMbd9j8BTE2mt3pYwAs6n+Q8hSATrh2UWnzDx6jU+6wFMMZgou3UzqfC2s76Kw/Oh7tlfUWZZZBdTptrIn5UyxQQ4m2c+josmOqsOnYUALFw7epZsykhgNTJggxvymrMPh3W7kGvrE021zLI+orsMEyXVz7BW9ke62vLpXtwqpsOGGmh39xo116GgC66Lr2Hn3CHG3PRvrXuFzsXQL/ABE005+2v3NX3rKLcZM6w2ZdAdmGZdz1kUJgXIFt8w8Oh8R9w6/9LH5UwCMJ6x7LAmPVtm3A8LaMOtC4lyHQsQ/ukzOqMsa/0xRoVLWIKs4KtIMCfC+2p70uvwNATKOu46HKfstDEF4DFBbzwSM1wiCY0Y9fOK2GCWAQf8361hFzZ7jZJUEl9NhJM9jW24Rd9ZbDSYIEf371L0Ugp7xpFxTGMLiWssknOY3n3AOumtPGAAliAoBJnoNTWa4Tinz3cQ4kqPCDr4zsAf5VFOKCQfiAwClBrbaXyx4iSrOddoOUfA0vxdnxujuAWuAH3jAOdTPSM1eY3Ev6lANGuSzxu0nwr5EeI1LDWkym67Eslts0DQMsqJ+dWyEDcDBN13BEIrtMkfyrtRl7DP8As9tQRJzH2jMswRfoDSnh9gZLpzrqFTXuZP3p5a4dmNkB10RWPwDN16sKF0MHVnbEpbEwhRNROi+I7VdicVL3LjKpCq7CQRqxIXfsKX8Ea4Lz3BJyo76Qd9t+1EY/EXEwzZgfHcVNV5KoJ+s0AWcLZFsM2RfE6j2hrkUuaX8QVCLK5CJt5jlM6udKO/bCuGtrkSWDvsecIPvQmJuo+KRSggFE06DU0eiQzxeHtnEIsuIZF1B2UFulLjaQ3rri5srtqO8CmFvEW2xJaHHjdtCdlAUc/Oltp0KXmDtPq41HNieooGSsYIjD3WDrsi7nnBI+tXXcC37PbJZf/wBh3NQFlf2ZznTxXgNQNlUd+1W4vCgYe14k/hufmw70vAF/GsO6uviGltDoT3qnhtxw5trlYtqJ5HLv9Ku9ILMXd1gW1Gnkahwu0DiYzL7w120Wk9gCGy5Qa+7O/wDKZ+1GekOGKv4nElV0mdCp69qFtWCQB4djzPIPTHjNpfXoucfwwTlG3gNFjBjYQ2vbOlzkOTLV+ICThmAaIAPeGA/OuwzJ6i7LPoyERPQA0PibyeqtkKfCXG/fMOfajwRb6lFvOmVvEHHzGYc6oe2jWJ8Uq/0Zf1oviF5BilYJoSp1P4hBqjDOmS8mT3ZGuxRj+UU6AIxuTLbuAPJQSf5kIn6TQtqyh9YCWAS5m291pB+hFSGIRsPlyDwXOvJxH3NRwDobrKwMXLcaHnlBH2oAI4giertuFJYSjFjGq+zp8KHxDK7MQsZ0zCDzyg/dTRVrEhrVxFQTlDjmZXRvtQNq82RXKzkaDp7raj8xQAMjvkczp72usc/MGtd6JXZsdIYj/PnWLIysY5kjyH6EU/8AR3ia2VdXMeKR8oP2FTIY89K3IwzRzZQfKT+gpTwpz6lE90guf6syifkTXtdTgEuyr0gum3iyyaEZwOwAgAfCp4WwP2S8+uYsgJnkTtXV1PxiA2XLZWOdxp0HINHKm918oeANMNpoPwJXV1CExdwhYt3oJGijQ8pozjd1vU2vEfbc8t/lXV1MZdcxjfuBCxktDbkW1+wqrhoD485gD+8PLoNK6upgE2sImd9I/cudOubel37Gow10iZ8HOurqnwAC9/8Ajp/6rfY1PHn93a/9H/yFdXULoAXjH8f4L9qjg/4/xb7V5XUMAezt/wAT9mp3etBsUgO3qf8AxNdXUmAVwvAobF6Z/hod+cmhWwyep9kfxD/2Gva6hdAXcctqDZIUTkTl5VZgUX9pYZVjxjbllU/eurqYCrDP4bogRC8ujaVLBqPXWdB7v/cR9q6up+gM7N8riCqgAZ3XQciJI+dZ9bjeMSYkfQmK6uoYA+JcyDzyj7f2FSLmT511dSA//9k=

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد خستگی ناپذیر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله معامله در مزرعه لاویه یا لانه نزدیک به 130 سال قبل سپاس گزار می باشد .
 .
توضیح : کربلایی آقا جان پدرِ مرحوم حاج علی غفاری بود .

۰ نظر ۲۶ آذر ۰۰ ، ۱۲:۲۴
سلحشوران شهر نراق

 سال ١٣۵٩ آقای غلامعلی لطفعلی فرزند قربانعلی از مومنین شاغل در ارتش طی تصادف در محور نراق دلیجان جان به جانان تسلیم نمود و همسرش فاطمه حبیبی و فرزند کوچکش مرضیه لطفعلی با مصائب روزگار دست و پنجه نرم کرده و از نعمت صبر خداوند بهره مند گردیدند .

مرحوم غلامعلی لطفعلی

آخرین روز شهریور ١٣۵٩ که عراق جنگ را بر ایران تحمیل کرد همه خانواده ها دست در دست هم برای دفاع مقدس آماده شدند . یک خانواده بیشتر خود را به زحمت انداختند .خانواده اکبر حبیبی(١٣١٠ – ١٣٩٠) و خانم سکینه ماندنی و دختران و پسرانش جملگی وارد عمل شدند تا برای رضایت خداوند اعمال صواب و ثواب توشه آخرتشان کنند.

در طول هشت سال جنگ ؛ مردان این خانواده مرحوم اکبر - اسماعیل – حسن و حسین حبیبی به جبهه ها رفتند و حتی مجروحیت و آسیب جنگ را تحمل کردند .
زنان این خانواده سرکار خانم سکینه ماندنی و دخترانش معصومه ؛ فاطمه ؛ رقیه ؛ و زهرا نیز با تمام علاقه پشت جبهه کار و تلاش کردند و زحمت کشیدند .

در حسینیه نراق مقابل مسجد جامع به نام ستاد پشتیبانی جنگ فعالیت می کردند . با زنان دیگر قالی بافتند و فروختند و پولش را به حساب مخصوص پشتیبانی از جنگ واریز نمودند ؛ ماست کیسه کردند و از آب آن قره قرُت ساختند ؛
انواع آجیل ها را بسته بندی کردند ؛ نان پختند و خشک کردند و داخل گونی کرده و برای استفاده رزمندگان به خطوط مقدم نبرد فرستادند ؛ میوه الک را چیدند و با آن جوزغَند ساختند و به عنوان جیره جنگی وارد عرصه پیکار  نمودند ؛ طلاجات گران بهای خود را به سلحشوران هدیه کردند ؛ بلوز و کلاه بافتند تا سرما بدن های نازنین مرز داران را نلرزاند ؛ مایحتاج روزمره فرزندان امت را از خانه ها جمع آوری و دپو می کردند تا ماشین آنها را به سرحدات انتقال دهند ؛ پتوهای خونی و گِل گرفته جبهه ها را شستند و به جبهه باز گرداندند ؛ شرکت در دعاها – تشییع پیکر شهیدان – ملاقات مجروحین و دهها و دهها اقدام کوچک و بزرگ ستاد پشتیبانی جنگ نراق بود که حاجیه خانم فاطمه حبیبی پیشقراول همه فعالیت ها بود .

علاقه وافر به رهبر کبیر انقلاب حضرت سید روح الله(ره) داشت و حتی دو سال آخر حکومت دیکتاتوری رژیم محمدرضا پهلوی یکی از زنان مبارز بود که در تمام راهپیمایی ها و جلسات حضور فعال داشت . پس از جنگ هم از پای ننشست و در بسیاری از فعالیت های اجتماعی جامعه زنان همراه با دخترش مرضیه لطفعلی کوشا و فعال بود .
پسر خاله خانم حبیبی به نام مهدی قیومی فرزند سلطانعلی متولد ١٣۴٩ تاریخ ١٠ اسفند ١٣۶۵ طی عملیات کربلای ۵ در جبهه شلمچه به شهادت رسید و شور حسینی در خانواده ماندنی و حبیبی و قیومی به وجود آورد . اواسط دفاع مقدس خرداد ١٣۶۴ رادمردی به نام حسین اکبری فرزند اکبر اهل روستای جاسب از توابع دلیجان به دلیل مجروحیت زیاد با عده ای دیگر با اسیران معلول عراقی مبادله شدند .

سال ١٣۶۵ بسیجی فاطمه خانم حبیبی با وجود شرایط مناسب باز پیشقدم جهادی دیگر شد و داوطلب ازدواج با جانباز ۷۰ ٪ جنگ تحمیلی گردید . حاصل ازدواج با میمنت و زیبای این آزاده دلاور و خانم حبیبی سه فرزند دختر به اسامی زهرا ؛ مریم و عطیه اکبری باعث مباهات خانواده و جامعه هستند . این خانواده آزاده و جانباز که نشانه هایی از آثار و محبت خداوند در منزلشان هویداست از ولایتمدارانی هستند که به رهبرشان عشق می ورزند .

عصر پنج شنبه  ١ آبان ١٣٩٣ قلب حاجیه فاطمه حبیبی در بیمارستان تهران کلنیک واقع در خیابان قائم مقام فراهانی تهران از تپش ایستاد و جامعه زنان مومنه و فعال شهر نراق را عزادار کرد . پیکر این مادر و زن مومنه به نراق منتقل و جمعه ٢ آبان پس از تشییع در وادی السلام خاکسپاری گردد .  هفتمین سالگرد این زن پاک سرشت و نیکوخصال را با ذکر صلوات به روح پاکش گرامی می داریم .

۱ نظر ۲۵ آذر ۰۰ ، ۲۱:۳۸
سلحشوران شهر نراق

‍ بیع نمود و بفروخت بشرط خیار فسخ و رَد مثل کل عالیقدر آقا علی اکبر ابن مرحوم استاد میرزا پاره دوز نراقی به عالیحضرت آقا محمد حسین خلف ارجمند آقا علی ابن مرحمت شان آقا میرزا ابوتراب من القصه همگی دو قَفیز(واحدی برای اندازه گیری زمین) از جمله هشت قفیز یکدرب باغ واقعه در لاستان که محدود است به حدود اربعه
حدی به باغ آقا میرزا آقا خان،  
حدی به زمین آقا باقر رمضان،  
حدی به زمین آقا محمد جواد طحان ،
حدی به دره با اعناب و اشجار
و کلما یتعلق بها بقدرالحصه به وزن شاه بثمن و مال المبایعه مقدار و موازی بیست مَن به وزن شاه گندم بومی یک دوره قصبه نراق و ثمن فعلاً ده مَن اخذ و قبض شرعی شد و صیغه جاری شد و در ضمن العقد شرط شرعی شد که چنانچه بایع شارط ابتدا از تاریخ ذیل الی انقضای مدت چهار ماه تمام در سه یوم آخر مدت که زمان خیارات و رَد مثل کل ثمن را بسوی مشتری موصوف نمود مسلط و مختار بر فسخ مبایعه بوده باشد والا بیع او لازم و خیارش ساقط است و صیغه مبایعه به نهج شرع جاری شد .  و کان ذالک تحریر فی بیست و ششم شهر ذیقعده الحرام سنه 1329(برابر با 26 آبان 1290)
وقعت و اعترف بما رقم فیه لدی حره الخاطی 1329
مُهر: یا امام محمد تقی
مُهر: عبده الراجی محمد ابن محمد رضا
مُهر: حبیب الله
مُهر: محمد حسن

سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد ارجمند آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی قباله فروش باغ در 113 سال پیش سپاس گزار می باشد .

۰ نظر ۲۴ آذر ۰۰ ، ۱۲:۰۷
سلحشوران شهر نراق

وقف موبّد و حبس مخلّد نمود عالی حضرت ستوده خصلت جناب آقا عبدالغفور تاجر نراقی سَلمه الله وَلَد مرحوم خیرالحاج حاجی عبدالفتاح نراقی این جزو کلام الله المجید را با پنجاه و نه نصف جزو دیگر بر کافه مسلمین شیعه اثنی عشریّه که در مجالس و محافل تعزیه و غیره تلاوت نمایند و ثواب آنرا هدیّه نمایند بارواح ائمّه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و آنچه در اوّل و آخر قلمی گردیده مراعات نمایند .
سال ۱۲۸۳ قمری(۱۲۴۵ شمسی)


توضیحات سایت سلحشوران شهر نراق :


مجددا از مسئولین فرهنگی و دلسوزان شهرستان دلیجان و شهر نراق درخواست می شود موزه اسناد نراق را راه اندازی نموده و دستنوشته ها ، کُتب و اوراق ، اسناد تاریخی و قدیمی در آنجا نگهداری و در معرض دید عموم قرار بگیرد .

۰ نظر ۲۳ آذر ۰۰ ، ۲۰:۴۸
سلحشوران شهر نراق

هو المالک بالاستحقاق
و بعد باعث بر تحریر و ترقیم این کلمات شرعیة الدلالات آنستکه با تحقق کافه شرایط صحت حاضر گردید در عالی محضر شرع مطاع لازم الاتباع، عالیقدر آقا محمد ابن مرحوم آقا نصرالله حاجی رمضان نراقی در حالتی که ممضی و نافذ بود از او جمیع اقاریر الشرعیه و بالطوع و رغبه دون الاکراه و الاجبار بیع نمود و بفروخت بمبایعه لازمه جازمه صحیحه شرعیّه قطعیه به عالیجاه معتمدالسلطان آقا میرزا حسنعلی خان خلف مرحمت شأن آقا محمد رضا،
من القصّه; بتوسط جناب مستطاب عمدةالتجار افتخار حاج، حاجی محمد ابراهیم ابن خیر الحاج حاجی میرزا کوچک رحمت الله علیه تاجر نراقی،
همگی و تمامی یک طاق از دوطاق و نیم مالکی و موروثی از کل بیست و شش طاق، مزرعه موسومه به کنداقه(کَندَقه) که از جمله مزارع قصبه نراق و مستغنی از تحدید و توصیف است با کافّه ملحقات و منضمات آن از صحاری و مجاری و براری و اراضی و اعیان و املاک و استلخ و قلعه و حصار و مراتع و مرابص و باغات و محفوره و کلّما تعلیق بها بقدر الحصه بدون استثنائی منه ذکر ام لم یذکر  و سی ام لم سیم به ثمن مال المبایعه مبلغ نود و شش تومان نصف چهل و هشت تومان)قبض قِران جدیدالضّرب مسکوک سکّه احمد شاه مأخوذ حین العقد باعتراف الشرعی و صیغه جاری شد و تمامی مال المبایعه را بایع مزبور نقداً فی المجلس اخذ و دریافت نمود و بعد از وصول نمودن مال المبایعه تمامی یک طاق بیع موصوف را از یَد تصرف خود اخراج نموده به تصرف مشتری مشارالیه داد.او نیز در بیع خود تصرف بالکافه و مستحقانه نمود

کتصرف الملاک فی املاکهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم بین الجانبین قبض و اقباض و تسلیم و تسلم و تخلیه ید و تصرف مالکانه معمول و مرعی شد.
پس به مقتضای ما رقم تمامی یک طاق بیع موصوف حق صرف و ملک طلق مشتری مشارالیه است و احدی را در آن به هیچ وجه من الوجوه حقی و بهره ای باقی نمانده،عقد مبایعه لازمه جازمه صیحه شرعیه قطعیه مشتمل به جمیع شرایط و ارکان،خالیه از کافه نواقص و بطلان با اسقاط کافه خیارات محتمله و متصوره موجبه فسخ سیما خیارالغبن و الغبن فی الغبن و لو کان فاحشاً کل فحش بینها جاری و واقع شد و من بعد هذا بایع مزبور ملتزم شرعی شد که هرگونه فسادی در بیع موصوف پیدا شود یا مستحق الغیر بر آید، کلاً ام بعضاً را از عهده برآید و رجوعی به مشتری نداشته باشد و صیغه الزام جاری شد، الطریقة النبویة.
و کان ذالک تحریراً فی یوم یکشنبه بیستم شهر محرم الحرام مطابق سنه 1334(برابر با 6 آذر 1294)
اعترف بمارقم فیه ابن مرحوم حاجی حسین   مُهر ابوتراب
اعترف بمارقم فیه   مُهر عبدالراجی محمد حسین
اعترف بجمیع مارقم فیه  مُهر عبدالراجی محمدعلی
مهر : نصرالله
مهر : محمد یوسف
مهر : محمد کاظم
مهر : یا اجود من کل جواد(محمد جواد نراقی پدرِ فضل الله معاون التجار)

بازخوانی پشت سند :
حضور بهم رسانید سرکار معتمدالسلطان مقرب الخاقان آقا میرزا حسنخان رئیس دوایر ثلاثه نراق درحالت مایصح عنه الاقاریر الشرعیه مصالحه شرعیه نمود به جناب آقا محمد علی(فروغی) خلف مرحوم آخوند ملا ابوالقاسم نراقی همگی و تمامی مبیع مرقوم در ظهر را که عبارت از یکطاق مزرعه کَندقَه من مزارع نراق با جمیع مراتع و لواحق و منضمات و متفرعات به نوعی که مالک و متصرف بوده به مال المصالحه مقدار یکمن نمک آران و مبلغ هفتاد و دو تومان وجه نقد و شرایط صحت از قبیل قبض و اقباض و تخلیه و تصرف بعمل آمد و صیغه مصالحه جاری شد .  فی دوم شهر ذیقعده سنه 1339(17 تیر 1300)
مهر: محمدحسین ابن...
چنانچه فسادی در مبیع ظاهر شود اینجانب ضامن رفع الفساد میباشم.
حره الاحقر محمد نراقی
مهر: عبده حسین ابن محمدرضا(حجت الاسلام آقا حسین فاضلی مجتهد نراقی فرزند محمد رضا)
اعترف بما رقم فیه لدی
رئیس زاده نراقی
مهر: صالح نراقی
اعترف بما رقم
مهر: الراجی محمد کاظم
اعترف بما رقم فیه لدی الحاج محمد علی
مهر: بمحمد وعلی و....


سایت سلحشوران شهر نراق ، از استاد نستوه آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت فروش قطعه ای از مزرعه کندقه حومه شهر نراق در 106 و 103 سال پیش سپاس گزار می باشیم .

از جناب آقای حمیدرضا  سلطانی شایان فرزند اکبر اهل شهر نراق از بابت بازنویسی و تایپ معامله ملک در کندقه نراق قدردانی می گردد .

۰ نظر ۲۲ آذر ۰۰ ، ۲۰:۴۱
سلحشوران شهر نراق


ما را در سر سودای عاشقی است

                                                   و دفاع همچنان باقیست

                                                                                                                                                                                                              و تا انتها ایستاده ایم.....

۰ نظر ۲۱ آذر ۰۰ ، ۲۰:۲۰
سلحشوران شهر نراق

مبلغ یکصد و دو تومان فض رایج خزانه سلطان احمد شاه قِران عددی یکمثقال از مال خالص عالیحضرت آقا علی اکبر ابن جناب خیرالحاج حاجی حبیب الله تاجر نراقی دین ثابت و لازم است علی اقراره الشرعی و اعترافه الملی بر ذمه و رقبه عالی شان مشهدی آقا جان ابن مرحوم آقا محمد علی خالو آقا بابای نراقی که انشاءالله الرحمن وجه مرقوم را ابتدا از تاریخ ذیل الی ممضی مدت یکماه تمام تدریجاً کارسازی نماید و به عذریکه خلاف شرع اقدس نبوی صل الله علیه و آله بوده باشد خود را معطل نداشته ادا نماید
و کان ذالک تحریرا فی ششم شهر جمادی الثانی مطابق سنه 1330( برابر با 2 خرداد 1291)
اعترف بما رقم فیه لدی حره ۱۳۳۰
مُهر: یا امام محمد تقی
مهر: یا امام رضا
مهر: فتح الله
مهر: حبیب الله

بازخوانی پشت سند :
وصول بتاریخ 7 جمادی الثانی 1330(برابر با 3 خرداد 1291) نقدا بیست تومان

سایت سلحشوران شهر نراق از استاد خستگی ناپذیر آقای حاج سید مجتبی غفاری فرزند سید محمود از بابت بازخوانی سند 112 ساله سپاس گزار می باشیم .

۰ نظر ۲۰ آذر ۰۰ ، ۱۱:۴۳
سلحشوران شهر نراق

هدایت به بالای

folder98 facebook